Prismatch - vi matcher prisen!

Som kunde hos NorgesEnergi skal du være trygg på at du har en god strømavtale. Får du tilbud om billigere strøm fra en annen leverandør, matcher vi prisen.

Hva må du gjøre?

Send inn dokumentasjon på tilbudet du har fått til kundeservice@norgesenergi.no eller ring oss på 38 10 00 80, så sammenligner vi prisene. Vi vil da matche prisen i 30 dager basert på prisen du betaler i dag og ditt forventede forbruk. Dersom Prismatch gjelder et tilbud hvor det er andre betingelser kan dette bli inkludert.

Betingelser

  • Prismatch gjelder for privatkunder hos NorgesEnergi med et forventet årsforbruk opp til 50.000 kWh og maks 3 anlegg
  • Prismatch gjelder for samme avtaletype som NorgesEnergi tilbyr, men ikke fastprisavtaler og avtaler med bindingstid
  • Nettleie og overskuddskraft omfattes ikke av prismatch
  • Det gis ikke garanti for prisforskjeller mellom avtaler fremover i tid
  • Prismatch kvalifiserer ikke til utbetaling
  • Prisene må være dagsaktuelle, allment tilgjengelige og tilgjengelige på strømleverandørens hjemmeside
  • Prismatch kan også benyttes mot avtaler med negativt påslag samt andre introduksjons- og kampanjetilbud. Dette vil da medføre at avtalen kun vil bli matchet en gang. Vi matcher ikke tilbud om gratis strøm og kronesrabatter
  • Det må minimum gå 30 dager mellom hver gang du benytter deg av prismatch

 

Har du en strømleverandør som er billig over tid?

De fleste som har byttet strømleverandør de ti siste årene har byttet til NorgesEnergi (Kantar 2010-2020)

Bestill strøm med prismatch

Ofte stilte spørsmål

Dersom du ønsker å benytte deg av Prismatch, må du sende en melding til  kundesenteret vårt med informasjon om hvilken avtale du ønsker å prismatche. I meldingen må du oppgi tre ting: navn på strømavtalen, strømselskapet som leverer denne avtalen og URL-lenke til denne avtalen.

Du kan dessverre ikke legge inn Prismatch selv, men vi ser på muligheten for å tilby denne funksjonen på Min Side i fremtiden.

Rabatten estimeres basert på en gjennomsnittlig forbruksprofil på vår kundeportefølje. Hvis for eksempel januar står for 13% av alle våre kunder sitt årsforbruk vil en kunde som prismatcher i januar få en rabatt som regnes utfra 13% av sitt estimerte årsforbruk. Om våren og sommeren bruker de aller fleste mindre strøm enn om vinteren, så prosenten i en sommermåned vil naturlig nok være lavere enn om vinteren.

Vi regner ut rabatten basert på dagens strømpris og et estimert forbruk for de neste 30 dagene fra datoen prismatchen blir lagt inn hos oss.

 

Rabatten vises på side 2 av fakturaen, under «spesifisert forbruk» og «strøm».  

Under linjen som heter «rabatt» finner du beløpet du har tt i rabatt basert på prismatchen. 

Ettersom vi benytter oss av dagsaktuelle strømpriser, dekker vi ikke mer enn 30 dager for å holde prisen aktuell.

Disse avtalene har ofte svært gode priser i starten før de øker kraftig.  

Et eksempel er at man får en kort periode med negativt slag i starten, men etter 14 dager endrer strømleverandøren prisen. Mange av avtalene har i tillegg lang bindingstid. Hvis NorgesEnergi skal matche prisen og vilkårene på disse avtalen, betyr det at vi måtte legge på samme bindingstid, samme bruddgebyr og samme økning i prisen.  

Dette er lite kundevennlig og ikke noe vi vil anbefale våre kunder. Derfor matcher vi ikke disse avtaletypene.  

Prismatch gjelder fra det tidspunktet du kontakter oss og 30 dager frem i tid. Kontakter du oss på telefon eller chat registrerer vi med det samme. Kontakter du oss på epost så vil det være noe behandlingstid, men vi vil registrere Prismatch med start fra den dagen vi mottok din epost. Hvilken kanal du kontakter oss i vil derfor ikke påvirke hvilken periode Prismatch gjelder fra. Du får en epost som bekrefter at Prismatch er gitt. Du kan ikke bestille Prismatch frem i tid.

Systemet vårt tillater ikke at vi legger inn ny Prismatch før det har gått 30 dager. Kundebehandlerne våre har ikke mulighet til å overstyre det. Du kan sende inn ny Prismatch dag 31. Vi registerer din prismatch fra den dagen vi mottok henvendelsen din. Dersom du prismatcher på en dato som faller i helg eller på helligdag, får du bekreftelse på registrert Prismatch når vi behandler henvendelsen din. 

Rabatten estimeres basert på en gjennomsnittlig forbruksprofil på vår kundeportefølje. Dersom du har et forbruk som ikke fraviker opp eller ned fra det som er snittforbruksprofilen vil det stemme ganske så bra. Noen ganger vil du kanskje oppleve å få høyere rabatt enn forventet. Noen ganger vil du kanskje få litt mindre enn du tenkte. Siden vi bruker snittall i utregningen vil du ikke kunne regne dette ut selv basert på eget forbruk.