Strømstøtte måned for måned

Her finner du oversikt over strømstøtten foregående måned og historiske strømstøttesatser fra desember 2021 til og med august 2023. Etter dette beregnes strømstøtten time for time og alle vil få unik strømstøtte basert på forbruket sitt i disse timene. 

Oppdatert: 31/10/23

Strømstøtten beregnes time for time 

Fra og med 1. september beregnes strømstøtten time for time. Det betyr at du kun får støtte for de timene spotprisen i ditt prisområde er over 87,5 øre/kWh (70 øre uten moms). Du får fremdeles dekket 90 % av strømprisen over denne terskelprisen.

Din strømstøtte bestemmes av hvor mye strøm du har brukt i de timene som kvalifiserer til strømstøtte og hvor høy spotprisen var i disse timene.

Vi kan derfor ikke lenger regne ut en felles strømstøtte for alle, da strømstøtten blir unik per strømkunde. I appen vår vil du få oversikt over estimert kostnad hittil i måneden, der både strømpris, nettleie og strømstøtte time for time er tatt med i estimatet. 

Les mer om strømstøtteordningen her 

Strømstøtte oktober 2023

I oktober var det svært varierende strømpriser i Norge. Alt fra minuspriser i enkelte timer til priser over 2 kroner/kWh. Snittprisene for oktober var høyere for alle prisområder, bortsett fra NO2, som hadde den laveste månedsprisen på to og et halvt år. Sjekk historiske strømpriser

Antall timer med strømstøtte per prisområde:

NO1: 185 timer
NO2: 191 timer
NO3: 18 timer
NO4: 18 timer
NO5: 185 timer

(I oktober var det totalt 744 timer)

Strømstøtten din bestemmes altså av hvor mye strøm du har brukt i disse timene. Du finner nøyaktig beløp for strømstøtten din på fakturaen du mottar i oktober. 

Grunnen til at beregningsmodellen for strømstøtte ble endret, var at regjeringen ville ha en mer rettferdig strømstøtte. Dersom strømstøtten fremdeles hadde blitt beregnet på bakgrunn av snittprisen per måned, slik som før, hadde ingen strømkunder fått strømstøtte i oktober. 

Se strømstøttesatser hele 2023

Hvilket prisområde tilhører jeg? 

Lurer du på hvilket prisområde du tilhører? Denne informasjonen finner du på første siden av fakturaen din, øverst til høyre.

Last ned faktura på Min Side

Se oversikt over strømstøtte for ditt prisområde:

Klikk på lenkene under for å se oversikt over strømstøtte per måned fra og med desember 2021:

Sone 1: Sør-Øst Norge
Sone 2: Sør-Norge
Sone 3: Midt-Norge
Sone 4: Nord-Norge
Sone 5: Vest-Norge

Finn ut hvilken strømsone du tilhører ved å sjekke faktura eller kontakte din netteier. 

                Oversikt strømstøtte 2023
Strømstøtte er oppgitt i øre/kWh, inkl. mva.*
Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

Måned Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 

Sone5

August

0 3,27 0 0 0

Juli

0 0 0 0 0

Juni

3,67 29,75 0 0 3,63

Mai

8,61 10,66 0 0 8,99

April

40,94 40,94 0 0 42,9

Mars

47,96 47,96 0 0 48,42

Februar

50,49 50,57 0 0 45,9

Januar

63,66 63,66 0 0 66,1

 

*Bortsett fra NO 4 som er unntatt moms

Ønsker du å lese mer om strømstøtte?

Vi har samlet alt du trenger å vite om strømstøtten fra staten her.

Her finner du oversikt over historiske strømpriser

Ønsker du å se hvor mye du har fått i strømstøtte tidligere, gå til fakturaoversikt på Min side her. 

Ofte stilte spørsmål om strømstøtte

Oppdatert 19.06.23

Strømstøtten for husholdninger fungerer slik at når gjennomsnittet på spotprisen i ditt prisområde går over 70 øre/kWh (ekskl. mva.) for en måned, vil staten dekke:

  • 90 % av strømkostnadene over 70 øre/kWh på strømforbruket fra september 2022 til og med mars 2023
  • 80 % av strømkostnadene over 70 øre/kWh på strømforbruket fra april til og med mai 2023
  • 90 % av strømkostnadene over 70 øre/KWh på strømforbruket fra juni til og med august 2023

Fra og med september* 2023 vil strømstøtten beregnes time for time og den vil dekke:

  • 90% av strømkostnadene i de timene strømprisen overstiger 70 øre/kWh, ekskl. mva i kundens prisområde

Strømstøtten gjelder et strømforbruk opp til 5000 kWh per måned. Strømstøtten blir trukket fra nettleien din. Dersom du har gjennomfakturering vil dette trekkes fra strømregningen din. Dersom du ikke har gjennomfakturering vil det trekkes fra på nettleiefakturaen fra din netteier. Du trenger ikke foreta deg noe annet enn å sørge for at netteier har riktig kontonummer slik at de kan betale ut eventuelt tilgodebeløp. Dersom gjennomsnittprisen i ditt prisområde overstiger 70 øre/kWh (ekskl. mva.) vil du automatisk få fratrekk på din faktura. Ordningen gjelder ut 2024.
Les mer her.

*I vedtaket fra Stortinget fra 09.06.23 står det at timeberegningen kan måtte utsettes dersom det av tekniske og praktiske hensyn er nødvendig. Dersom det blir utsettelse vil nåværende beregning gjelde inntil timeberegningen kan innføres.

Ja, du får strømstøtte uavhengig av hvilken strømavtale du har så lenge du bor i et område der spotprisen overstiger et gjennomsnitt på 70 øre/kWh (eks. mva.) i måneden.

Men merk deg at strømstøtten tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige spotprisen i ditt prisområde. Det betyr at du ikke får strømstøtte for differansen mellom gjennomsnittlig spotpris og variabel pris eller fastpris dersom variabelprisen/fastprisen skulle vise seg å bli høyere enn markedsprisen.      

NB: Fra og med september 2023 har Stortinget vedtatt at strømstøtten skal beregnes time for time. Da gis det støtte for de timene strømprisen overstiger 70 øre/kWh, ekskl. mva. 

Strømstøtten bli sendt til den strømleverandøren du står registrert hos når nettfaktura produseres og sendes ut av netteier. 

Ved bytte av strømleverandør kan det derfor hende at du får strømfaktura fra din forrige strømleverandør uten strømstøtte, og at strømstøtten sendes til NorgesEnergi i stedet. Du trenger ikke foreta deg noe. Strømstøtten vil bli trukket fra den første fakturaen du mottar av oss. Dersom du ønsker å få utbetalt strømstøtten før dette, kan du benytte deg av vårt kontaktskjema på Min side. Dette forutsetter at du har krav på strømstøtte, og at vi har mottatt strømstøtten fra din netteier.

Dette gjelder kun for kunder med gjennomfakturering, altså dersom du får strøm og nettleie på samme faktura. 

Strømstøtten blir utbetalt av netteier til din nye strømleverandør. Dersom du har spørsmål om strømstøtte, må du kontakt din nye strømleverandør. 

På fakturaen du mottar fra Tellier Service ser du kun totalbeløpet for strømutgiftene som er trukket fra din Strømkonto i den aktuelle perioden.

For å få oversikt over strømstøtte kan du logge inn på Min Side og laste ned spesifisert faktura

Her er et eksempel på hvordan oversikt over strømutgifter, inkludert nettleie og strømstøtte ser ut på Min Side:

Historiske strømstøttesatser måned for måned per prisområde:

                          Sone 1: Sør-Øst Norge - Historisk strømstøtte
Strømstøtte er oppgitt i øre/kWh, inkl. mva.
Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

Måned 2023 2022 2021

Januar

63,66 70,63 -

Februar

50,49 50,54 -

Mars

47,96

117,02 -
April

40,94

104 -
Mai

8,61

94,97 -
Juni

3,67

80,2 -
Juli

0

96,89 -
August

0

274,29 -
September

*

324,77 -
Oktober

*

69,58 -
November

*

47,89 -
Desember * 223,51 73,65

*Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

                    Sone 2: Sør-Norge - Historisk strømstøtte
Strømstøtte er oppgitt i øre/kWh, inkl. mva.
Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

Måned 2023 2022 2021

Januar

63,66 70,63

-

Februar

50,57 50,54 -

Mars

47,96

117,02 -
April

40,94

103,89 -
Mai

10,66

95,32 -
Juni

29,75

116,67 -
Juli

0

192,77 -
August

3,27

364,69 -
September

*

324,77 -
Oktober

*

69,99 -
November

*

48,15 -
Desember * 223,51 73,62

*NB: Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

                    Sone 3: Midt Norge - Historisk strømstøtte
Strømstøtte er oppgitt i øre/kWh, inkl. mva.
Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

Måned 2023 2022 2021

Januar

0 0 -

Februar

0 0 -

Mars

0

0 -
April

0

0 -
Mai

0

0 -
Juni

0

0 -
Juli

0

0 -
August

0

0 -
September

*

5,95 -
Oktober

*

0 -
November

*

0 -
Desember * 125,47 0

*NB: Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

                    Sone 4: Nord-Norge - Historisk strømstøtte
Strømstøtte er oppgitt i øre/kWh, ekskl. mva. Strømkunder i NO4 er unntatt moms.
Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

Måned 2023 2022 2021

Januar

0 0 -

Februar

0 0 -

Mars

0

0 -
April

0

0 -
Mai

0

0 -
Juni

0

0 -
Juli

0

0 -
August

0

0 -
September

*

0 -
Oktober

*

0 -
November

*

0 -
Desember * 25,68 0

*NB: Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

                     Sone 5: Vest-Norge - Historisk strømstøtte
Strømstøtte er oppgitt i øre/kWh, inkl. mva.
Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

Måned 2023 2022 2021

Januar

66,11 67,12 -

Februar

45,9 50,24 -

Mars

48,42

117,03 -
April

42,9

104,38 -
Mai

8,99

95,02 -
Juni

3,63

80,12 -
Juli

0

96,89 -
August

0

271,58 -
September

*

327,77 -
Oktober

*

69,62 -
November

*

47,89 -
Desember * 224,47 73,35

*NB: Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time.