NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Strømstøtte måned for måned

Her finner du oversikt over antall timer med strømstøtte foregående måned. Du finner også historiske strømstøttesatser fra desember 2021 til og med august 2023. Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. Det betyr at alle vil få unik strømstøtte basert på forbruket sitt i disse timene. 

Oppdatert: 04/04/2024

 

Endringer i strømstøtten fra nyttår

 • Du får kun strømstøtte for de timene spotprisen i ditt prisområde er over 91,25øre/kWh (73 øre uten moms)*.
 • Du får fremdeles dekket 90 % av strømprisen over 91,25 øre/kWh.
 • Du får strømstøtte inntil 5000 kWh i måneden. Bruker du mer strøm enn dette får du strømstøtte for de første 5000 kWh du bruker og betaler full pris for resten. 
 • Strømstøtten er unik per strømkunde - det er ikke lenger en felles sats per måned**. 
 • Strømstøtten trekkes automatisk fra på nettleiedelen av fakturaen din. Du trenger ikke å søke.
 • Dersom du ikke har gjennomfakturering blir strømstøtten trukket fra på faktura fra netteier.

*Fra om med 1.1.2024 ble innslagspunktet for strømstøtten økt. **Endring i beregningsmetode ble innført 1.9.2023. Nå beregnes strømstøtten time for time. 

Din strømstøtte bestemmes av hvor mye strøm du har brukt i de timene som kvalifiserer til strømstøtte og hvor høy spotprisen var i disse timene.

I appen vår vil du få oversikt over estimert kostnad hittil i måneden, der både strømpris, nettleie og strømstøtte time for time er tatt med i estimatet. 

NVE har også oversikt over strømstøttesatsene time for time

Les mer om strømstøtteordningen her 

Så mye får du i strømstøtte ved ulike strømpriser fra 1.1.24

 • Strømpris 100 øre/kWh
  Strømstøtte 7,875 øre/kWh.
  Du må betale 92,125 øre/kWh. 
 • Strømpris 150 øre/kWh
  Strømstøtte 52,875 øre/kWh
  Du må betale 97,125 øre/kWh
 • Strømpris 200 øre/kWh
  Strømstøtte 97,875 øre/kWh
  Du må betale 102,125 øre/kWh
 • Strømpris 250 øre/kWh
  Strømstøtte 142,875 øre/kWh
  Du må betale 107,125 øre/kWh
 • Strømpris 300 øre/kWh
  Strømstøtte 187,875 øre/kWh
  Du må betale 112,125 øre/kWh
 • Strømpris 350 øre/kWh
  Strømstøtte 232,875
  Du må betale 117,125 øre/kWh

Strømstøtte mars 2024

Strømprisen gikk opp i hele landet i mars, i forhold til måneden før. I nord-Norge (NO4) fikk strømkunder den høyeste mars-prisen noensinne. Les mer om strømprisene.

Selv om den gjennomsnittlige månedsprisen havnet under strømstøttenivå i alle prisområder, får du strømstøtte for alle enkelttimer over 91,25 øre/kWh, inkl. moms (73 øre/kWh uten moms). 

Antall timer med strømstøtte per prisområde:

NO1 - Øst: 154 timer (188)
NO2 - Sørvest: 154 timer (178)
NO3 - Midt: 140 timer (117)
NO4 - Nord: 110 timer (39)
NO5 - Vest: 151 timer (188)

(I mars var det totalt 744 timer. Timer i februar i parentes, men februar har to færre dager)

Strømstøtten din bestemmes altså av hva strømmen kostet og hvor mye strøm du har brukt i disse timene. Du finner nøyaktig beløp for strømstøtten din på fakturaen du mottar i april. 

Grunnen til at beregningsmodellen for strømstøtte ble endret til time-for-time-beregning, var at regjeringen ville ha en mer rettferdig strømstøtte.

Se strømstøttesatser hele 2023

Hvilket prisområde tilhører jeg? 

Lurer du på hvilket prisområde du tilhører? Denne informasjonen finner du på første siden av fakturaen din, øverst til høyre. Du kan også kontakte netteier eller strømleverandør hvis du er i tvil. 

Last ned faktura på Min Side

Historisk strømstøtte for ditt prisområde:

Klikk på lenkene under for å se oversikt over strømstøtte per måned fra og med desember 2021:

Sone 1: Sør-Øst Norge
Sone 2: Sør-Norge
Sone 3: Midt-Norge
Sone 4: Nord-Norge
Sone 5: Vest-Norge

Finn ut hvilken strømsone du tilhører ved å sjekke faktura eller kontakte din netteier. 

                    Oversikt strømstøtte 2023
Strømstøtte er oppgitt i øre/kWh, inkl. mva.*
Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

Måned Sone1 Sone2 Sone3 Sone4 

Sone5

August

0 3,27 0 0 0

Juli

0 0 0 0 0

Juni

3,67 29,75 0 0 3,63

Mai

8,61 10,66 0 0 8,99

April

40,94 40,94 0 0 42,9

Mars

47,96 47,96 0 0 48,42

Februar

50,49 50,57 0 0 45,9

Januar

63,66 63,66 0 0 66,1

 

*Bortsett fra NO 4 som er unntatt moms

Ønsker du å lese mer om strømstøtte?

Vi har samlet alt du trenger å vite om strømstøtten fra staten her.

Her finner du oversikt over historiske strømpriser

Ønsker du å se hvor mye du har fått i strømstøtte tidligere, gå til fakturaoversikt på Min side her. 

Ofte stilte spørsmål om strømstøtte

Oppdatert 02.01.24

Strømstøtten gis for de timene der spotprisen er over 91,25 øre/kWh inkl. mva.

Dette er gjeldende satser og regler: 

 • Strømstøtten beregnes time for time
 • Staten dekker 90% av strømkostnadene hvor spotprisen er over 91,25 øre/kWh (73 øre ekskl. mva)

Strømstøtten gjelder et strømforbruk opp til 5000 kWh per måned. Bruker du mer enn dette er det de første 5000 kWh du får støtte for.

Strømstøtten blir trukket fra nettleien din. Dersom du har gjennomfaktureringg vil dette trekkes fra strømregningen din. Dersom du ikke har gjennomfakturering vil det trekkes fra på nettleiefakturaen fra din netteier. Du trenger ikke foreta deg noe annet enn å sørge for at netteier har riktig kontonummer slik at de kan betale ut eventuelt tilgodebeløp. Dersom strømprisen for en time i ditt prisområde overstiger 73 øre/kWh (ekskl. mva.) vil du automatisk få fratrekk på din faktura for alle kilowattimer du har brukt denne timen. Ordningen gjelder ut 2024.

Les mer her.

Ja, du får strømstøtte uavhengig av hvilken strømavtale du har så lenge du bor i et område der spotprisen for en time overstiger 73 øre/kWh (eks. mva.) Med moms er grensen 91,25 øre/kWh. 

Men merk deg at strømstøtten tar utgangspunkt i spotprisen i ditt prisområde. Det betyr at du ikke får strømstøtte for differansen mellom spotprisen og variabel pris eller fastpris dersom variabelprisen/fastprisen skulle vise seg å bli høyere enn spotprisen.

Strømstøtten bli sendt til den strømleverandøren du står registrert hos når nettfaktura produseres og sendes ut av netteier. 

Ved bytte av strømleverandør kan det derfor hende at du får strømfaktura fra din forrige strømleverandør uten strømstøtte, og at strømstøtten sendes til NorgesEnergi i stedet. Du trenger ikke foreta deg noe. Strømstøtten vil bli trukket fra den første fakturaen du mottar av oss. Dersom du ønsker å få utbetalt strømstøtten før dette, kan du benytte deg av vårt kontaktskjema på Min side. Dette forutsetter at du har krav på strømstøtte, og at vi har mottatt strømstøtten fra din netteier.

Dette gjelder kun for kunder med gjennomfakturering, altså dersom du får strøm og nettleie på samme faktura. 

Strømstøtten blir utbetalt av netteier til din nye strømleverandør. Dersom du har spørsmål om strømstøtte, må du kontakt din nye strømleverandør. 

På fakturaen du mottar fra Tellier Service ser du kun totalbeløpet for strømutgiftene som er trukket fra din Strømkonto i den aktuelle perioden.

For å få oversikt over strømstøtte kan du logge inn på Min Side og laste ned spesifisert faktura

Her er et eksempel på hvordan oversikt over strømutgifter, inkludert nettleie og strømstøtte ser ut på Min Side:

Historiske strømstøttesatser måned for måned per prisområde:

                              Sone 1: Sør-Øst Norge - Historisk strømstøtte
Strømstøtte er oppgitt i øre/kWh, inkl. mva.
Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

Måned 2023 2022 2021

Januar

63,66 70,63 -

Februar

50,49 50,54 -

Mars

47,96

117,02 -
April

40,94

104 -
Mai

8,61

94,97 -
Juni

3,67

80,2 -
Juli

0

96,89 -
August

0

274,29 -
September

*

324,77 -
Oktober

*

69,58 -
November

*

47,89 -
Desember * 223,51 73,65

*Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

                        Sone 2: Sør-Norge - Historisk strømstøtte
Strømstøtte er oppgitt i øre/kWh, inkl. mva.
Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

Måned 2023 2022 2021

Januar

63,66 70,63

-

Februar

50,57 50,54 -

Mars

47,96

117,02 -
April

40,94

103,89 -
Mai

10,66

95,32 -
Juni

29,75

116,67 -
Juli

0

192,77 -
August

3,27

364,69 -
September

*

324,77 -
Oktober

*

69,99 -
November

*

48,15 -
Desember * 223,51 73,62

*NB: Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

                        Sone 3: Midt Norge - Historisk strømstøtte
Strømstøtte er oppgitt i øre/kWh, inkl. mva.
Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

Måned 2023 2022 2021

Januar

0 0 -

Februar

0 0 -

Mars

0

0 -
April

0

0 -
Mai

0

0 -
Juni

0

0 -
Juli

0

0 -
August

0

0 -
September

*

5,95 -
Oktober

*

0 -
November

*

0 -
Desember * 125,47 0

*NB: Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

                        Sone 4: Nord-Norge - Historisk strømstøtte
Strømstøtte er oppgitt i øre/kWh, ekskl. mva. Strømkunder i NO4 er unntatt moms.
Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

Måned 2023 2022 2021

Januar

0 0 -

Februar

0 0 -

Mars

0

0 -
April

0

0 -
Mai

0

0 -
Juni

0

0 -
Juli

0

0 -
August

0

0 -
September

*

0 -
Oktober

*

0 -
November

*

0 -
Desember * 25,68 0

*NB: Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

                         Sone 5: Vest-Norge - Historisk strømstøtte
Strømstøtte er oppgitt i øre/kWh, inkl. mva.
Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. 

Måned 2023 2022 2021

Januar

66,11 67,12 -

Februar

45,9 50,24 -

Mars

48,42

117,03 -
April

42,9

104,38 -
Mai

8,99

95,02 -
Juni

3,63

80,12 -
Juli

0

96,89 -
August

0

271,58 -
September

*

327,77 -
Oktober

*

69,62 -
November

*

47,89 -
Desember * 224,47 73,35

*NB: Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time.