NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Prisliste for strømavtaler

NorgesEnergi blir til Fortum. Det er ikke mulig å bestille strømavtale hos NorgesEnergi.

Under finner du informasjon om tidligere strømavtaler som har vært i salg. 

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift. Husholdninger i prisområdet NO4 (Nord-Norge) er fritatt fra merverdiavgiften. 

Kostnadene til lovpålagte elsertifikater inngår i påslaget for spotprisavtaler som ikke er i salg. For spotprisavtaler i salg, for spotprisavtaler uten påslag, og for fastprisavtaler, dekker NorgesEnergi elsertifikatene for kunder som ikke er fritatt for elsertifikater. Kostnader for elsertifikater inngår i strømprisen for variabelprisavtaler. Husholdningskunder i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) er fritatt fra elsertifikater.

Husk at du kan sammenligne strømavtaler med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

Strømavtaler som ikke er i salg - Spotprisavtaler

Her finner du tabellene med spotprisavtalene og variabelprisavtalene som ikke lenger selges.

Produkt Avtaletype Fastbeløp Prisgaranti Påslag  Fakturagebyr Vilkår
Spotpris - inngått f.o.m. 01.07.23 Timespot 49 kr/mnd - 3,90 øre/kWh 7 kr fakturagebyr ved papirfaktura Vilkårshistorikk
Spotpris med CashPoints - inngått f.o.m. 01.07.23 Timespot 49 kr/mnd - 3,90 øre/kWh 7 kr fakturagebyr ved papirfaktura Vilkårshistorikk
Spotpris Kampanje Timespot 49 kr/mnd - 0 kr i 30 dager -

3,90 øre/kWh - 0 øre/kWh i 30 dager

7 kr fakturagebyr ved papirfaktura Vilkårshistorikk
Spotpris - inngått før 01.07.23 Timespot 49 kr/mnd 12 mnd fra leveransestart - 7 kr fakturagebyr ved papirfaktura Vilkårshistorikk
Spotpris med CashPoints - inngått før 01.07.23 Timespot 49 kr/mnd 12 mnd fra leveransestart - 7 kr fakturagebyr ved papirfaktura. Vilkårshistorikk
Spotpris med Elkjøprabatt - inngått før 01.07.23 Timespot 49 kr/mnd 12 mnd fra leveransestart - 7 kr fakturagebyr ved papirfaktura. Vilkårshistorikk
Spotpris Elkjøp - inngått f.o.m. 01.07.23 Timespot 49 kr/mnd - 3,90øre/kWh 7 kr fakturagebyr ved papirfaktura Vilkårshistorikk
Strøm til lavpris Timespot 49 kr/mnd - 3,90 øre/kWh 7 kr fakturagebyr ved papirfaktura Vilkårshistorikk
Strøm til medlemspris Timespot 49 kr/mnd - 3,90øre/kWh 7 kr fakturagebyr ved papirfaktura Vilkårshistorikk
Strøm til spotpris Timespot 47 kr/mnd - 5,99 øre/kWh 7 kr fakturagebyr ved papirfaktura Vilkårshistorikk
Introduksjonspris Timespot  29 kr/mnd 12 mnd fra leveransestart​ - 7 kr fakturagebyr ved papirfaktura Vilkårshistorikk
Gul kampanje Timespot 49 kr/mnd - 3,90øre/kWh 7 kr fakturagebyr ved papirfaktura Vilkårshistorikk
Gul spot lavpris Timespot 49 kr/mnd - 3,90øre/kWh 7 kr fakturagebyr ved papirfaktura Vilkårshistorikk
Gul spotpris Timespot 39 kr/mnd - 5,99 øre/kWh

7 kr fakturagebyr ved papirfaktura

Vilkårshistorikk

 

Strømavtaler som ikke er i salg - Variabelprisavtaler

Produkt Avtaletype Fastbeløp Prisgaranti Påslag Pris  Informasjon Vilkår
Variabelpris Variabel

59 kr/mnd - 0 kr/mnd fra 13.mai 2024

- -

Fra 01.04.2024

Område 1: 149,00 øre/kWh
Område 2: 149,00 øre/kWh
Område 3: 129,00 øre/kWh
Område 4: 87,20 øre/kWh*
Område 5: 149,00 øre/kWh

7 kr fakturagebyr ved papirfaktura.

Vilkårshistorikk
Sesongpris Timespot/Variabel 49 kr/mnd 12 mnd fra leveransestart​ -  

Fra 01.04.2024

Område 1: 149,00 øre/kWh
Område 2: 149,00 øre/kWh
Område 3: 129,00 øre/kWh
Område 4: 87,20 øre/kWh*
Område 5: 149,00 øre/kWh

7 kr fakturagebyr ved papirfaktura. Variabelpris fra september til og med april, timespot fra mai til og med august

Vilkårshistorikk
Topp 10 garanti Variabel 0 kr/mnd - -

Fra 01.04.2024

Område 1: 149,00 øre/kWh
Område 2: 149,00 øre/kWh
Område 3: 129,00 øre/kWh
Område 4: 87,20 øre/kWh*
Område 5: 149,00 øre/kWh

7 kr fakturagebyr ved papirfaktura

Vilkårshistorikk
Topp 5 garanti Variabel 0 kr/mnd - -

Fra 01.04.2024

Område 1: 149,00 øre/kWh
Område 2: 149,00 øre/kWh
Område 3: 129,00 øre/kWh
Område 4: 87,20 øre/kWh*
Område 5: 149,00 øre/kWh

7 kr fakturagebyr ved papirfaktura

Vilkårshistorikk​

* Pris ekskl. mva

Fastprisavtaler

Produkt Avtaletype Fastbeløp Prisgaranti Påslag Pris I salg  Informasjon Vilkår
Fastprisavtale Prissikring April 2024 Fastpris 0 kr/mnd - -

Fra 01.04.24 - 30.04.24

NO3: 70 øre/kWh
NO4: 56 øre/kWh*

Nei

7 kr fakturagebyr ved papirfaktura. Avtalen gjelder kun forbrukere som har en aktiv strømavtale og tilleggstjenesten Prissikring

Vilkårshistorikk

* Pris ekskl. mva