Strømstøtten er utvidet - se hva som gjelder nå

Publisert: 14/12/2021
Oppdatert: 09/09/2022
Oppdatert med nye eksempler for strømstøtte


Strømstøtten som ble innført før jul 2021 forsterkes fra og med september. Da vil strømkunder som kvalifiserer til støtte få dekket 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kWt (uten moms), ut året. Med moms er grensen 87,50 øre. 

Staten vedtok tidligere i år å forlenge strømstøtteordningen ut mars 2023. Strømstøtten regnes ut fra gjennomsnittlig månedspris i ditt prisområde. Fram til nå har strømkunder blitt kompensert 80 prosent av det overskytende, dersom snittprisen i prisområdet altså overstiger 87,50 øre/kWt. 

I september, oktober, november og desember 2022 øker strømstøtten til 90 prosent av gjennomsnittlig strømpris over 70 øre, uten moms. 

Eksempel på strømstøtte ved en gjennomsnittlig strømpris på 400 øre​, inkl mva.

(For differensen mellom 87,50 øre og 400 øre når man får tilbakebetalt 90%.)​

Enebolig med årsforbruk: 27 000 kWt​

Estimert forbruk september*: 1579,5 kWt​

1579,5 kWt * 281,25 øre/kWt = 4442,3 kr​oner i strømstøtte

Leilighet med årsforbruk: 11 000 kWt​

Estimert forbruk september*: 643,5 kWt​

643,5 kWt * 281,25 øre/kWt = 1809,8 kroner​ i strømstøtte

 

*Estimert forbruk er basert på gjennomsnittsforbruk pr. måned basert på vår kundeportefølje. Ved en annen snittpris for måneden vil selvfølgelig strømstøttebeløpet endres. 

Hvordan fungerer strømstøtten?

Selv om støtten gis for å dekke økte strømprisutgifter blir den av praktiske årsaker trukket fra regningen fra netteieren din. Fratrekket skjer automatisk, men dersom du har penger tilgode fra netteier må du selv sørge for at netteier har riktig kontaktinformasjon og kontonummer de kan betale ut pengene til. 

Strømstøtten gjelder for forbruk inntil 5000 kWh i måneden. Har du forbruk utover dette betales full pris for det overskytende.

Støttebeløpet regnes ut fra gjennomsnittlig månedspris på spotprisen i ditt område, uten moms, uavhengig av hvilken type avtale du har hos strømleverandøren din.

Hvor mye får man i støtte?

Det kommer helt an på hva gjennomsnittsprisen i ditt prisområde blir og hvor høyt forbruk du har. Slik ble støtten for august 2022.

Selv med støtte vil mange måtte betale mye mer enn det de pleier å gjøre for strømmen, spesielt de som bor i de tre sørligste strømprisområdene, NO1, NO2 og NO5.

Strømprisene i 2022 har hittil i år vært rekordhøye. Det er mange årsaker til de høye strømprisene, men lite vind og lite nedbør kombinert med sen snøsmelting og usikkerheten knyttet til energiknapphet i Europa på grunn av krigen i Ukraina er to av hovedårsakene. Prisen presses opp når det er høy etterspørsel etter strøm. 

Gjelder alle avtaler

Ordningen gjelder alle privatkunder, uavhengig av hvilken strømavtale du har. Det er månedens gjennomsnittlig spotpris for ditt prisområde som bestemmer hvor mye du får fratrukket, ikke hvor mye du betaler for strømmen. 

Det betyr at du også får støtte dersom du har bundet strømprisen hos strømleverandøren din, også om du har bundet prisen lavere enn 70 øre/kWt.

Noen får ikke støtte

Dersom du bor i et prisområde der gjennomsnittsprisen ikke overstiger 70 øre på en måned, får du ikke kompensasjon. 

I de to nordligste prisområdene har strømprisene vært lavere enn enn 70 øre/kWh i snitt hver måned. Derfor er det bare de tre sørligste prisområdene, 1,2 og 5, som har kvalifisert til strømstøtte til nå. 

Fritidsboliger eller bedrifter er ikke tatt med i ordningen, men borettslag, sameier og folk som bor på landbrukseiendom ble etterhvert inkludert. Enkelte bedrifter, for eksempel enkeltmannsforetak som er registrert med husholdningsadresse, ble også etterhvert inkludert i strømstøtteordningen. 

 

Andre tiltak

Kompensasjonsordningen kommer i tillegg til andre tiltak:

 

  • Elavgiften ble kuttet med 8 øre i månedene januar-mars 2022 og ellers i året med 1,5 øre. 

  • Økt bostøtte

  • Ekstra pott til sosialhjelpmottakere

  • Økt støtte gjennom Lånekassen til studenter

  • Økt støtte til ENØK-tiltak gjennom Enova

  • Midlertidig tilskudd til veksthusnæringen

 

I tillegg ble den nye nettleieordningen med effekt-tariff utsatt til 1. juli 2022.

Lurer du på noe mer rundt strømstøtteordningen?

Det er netteier som har fått ansvar for å administrere ordningen på vegne av staten. Har du spørsmål knyttet til utbetaling av støtte kan du kontakte din lokale netteier.

Du kan selvfølgelig også kontakte kundesenteret vårt dersom du er kunde hos NorgesEnergi og har spørsmål om strømforbruk og generelle spørsmål rundt strømstøtten din.