Strømstøtte i 2023 - alt du trenger å vite

Publisert: 14/12/2021
Oppdatert: 31/10/2023


Her finner du alt du trenger å vite om strømstøtten, hvordan strømstøtten fungerer, hvem som får strømstøtte og hvor mye kompensasjon du får for strømforbruket ditt fra staten. 

Strømstøtten er en ordning som regjeringen har innført for å dekke noen av de økte strømprisutgiftene vi har hatt de siste årene. Hvis du kvalifiserer til strømstøtte kan du få dekket en del av strømregningen din.

Siste oppdateringer om strømstøtten:

 • Stortinget har vedtatt at strømstøtteordningen skal vare ut 2024. (Kilde: Stortinget, 9.06.23)
 • Strømkunder som kvalifiserer til støtte vil få dekket 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kWt (uten moms). Med moms er grensen 87,50 øre. Denne prosentsatsen skal gjelde hele året.
 • Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time.
 • I statsbudsjettet for 2024 er det foreslått at grensen for terskelprisen for strømstøtte økes til 73 øre/kWh, uten moms. Dersom dette blir vedtatt vil grensen inkl. moms bli 91,25 øre/kWh. 

Her kan du se en oversikt over hvordan strømstøtten blir time for time. (Kilde: NVE)

Ny beregningsmetode for strømstøtte fra og med september

Fra og med 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. Det betyr at du kun vil få strømstøtte for de timene spotprisen går over dette nivået i ditt prisområde. Din totale strømstøtte vil da avhenge av hvor mange kilowattimer du har brukt i disse timene. Du vil fremdeles få dekket 90% av spotprisen over 87,5 øre, inkl. moms.  

Hvor mye får jeg i strømstøtte?

Hvor mye du får i strømstøtte avhenger av:

 • hvor mye strøm du har brukt i de timene strømprisen var over 87,5 øre/kWh, inkl. moms
 • hvor mye strømmen kostet i de timene (jo høyere spotpris, jo mer i støtte)

Du får alltid dekket 90% av strømprisen over 87,50 øre, inntil 5000 kWh. Bruker du mer, vil du måtte betale markedspris for alt forbruket ditt over dette nivået,

Se oversikt over strømstøtte måned for måned

Strømstøtten gjelder alle strømavtaler

Ordningen gjelder alle privatkunder, uavhengig av hvilken strømavtale du har. Strømstøtten tar utgangspunkt i spotprisen for ditt prisområde - time for time. 

Det vil fremdeles også få støtte dersom du har bundet strømprisen hos strømleverandøren din, også om du har bundet prisen lavere enn 70 øre/kWt (terskelprisen uten moms.) 

Strømstøtten trekkes automatisk fra på nettleien

Av praktiske årsaker blir strømstøtten trukket fra regningen fra netteieren din hver måned. Har du gjennomfakturering og får en faktura som inneholder både strømregning og nettleie, blir strømstøtten trukket fra på denne. Sjekk hvilke netteiere vi tilbyr gjennomfakturering med.

Har du ikke gjennomfakturering, mottar du en faktura fra strømleverandør for strømforbruket ditt og en faktura fra netteier for nettleien der strømstøtten trekkes fra. Fratrekket skjer automatisk, men dersom du har penger tilgode fra netteier må du selv sørge for at netteier har riktig kontaktinformasjon og kontonummer de kan betale ut pengene til. 

 

Får alle strømstøtte?

Dersom du bor i et prisområde der gjennomsnittsprisen ikke overstiger 70 øre/kWh, ekskl. moms på en måned, får du ikke strømstøtte. De to nordligste prisområdene, NO3 og NO4 har kun fått strømstøtte noen få måneder. Med time-for-time-beregning vil du ikke få strømstøtte for de timene strømprisen er under 70 øre/kWh, ekskl. moms.  

Fritidsboliger får ikke strømstøtte, men borettslag, sameier og folk som bor på landbrukseiendom ble etterhvert inkludert. Det samme gjorde enkeltpersonsforetak som er registrert med husholdningsadresse.

Høsten 2022 ble det også åpent for noe strømstøtte til bedrifter, men da primært gjennom tilskuddsordninger til energieffektiviseringstiltak.  

 

Andre økonomiske tiltak 

Strømstøtten har kommet i tillegg til andre tiltak:

 

 • Elavgiften ble redusert i perioden januar-mars i både 2022 og 2023

 • Økt bostøtte i 2022 og 2023: De som mottar bostøtte har fått 1000 kroner i oktober og 1500 kroner i november og desember. Det har også blitt utbetalt ekstra strømstøtte for perioden januar-april. 

 • Ekstra pott til sosialhjelpmottakere

 • Økt støtte gjennom Lånekassen til studenter: Studenter kunne søke om 1500 kroner i ekstra strømstøtte for høstsemesteret 2022. 

 • Økt støtte til ENØK-tiltak gjennom Enova.

 • Midlertidig tilskudd til veksthusnæringen

Lurer du på noe mer rundt strømstøtteordningen?

Det er netteier som har fått ansvar for å administrere ordningen på vegne av staten. Har du spørsmål knyttet til utbetaling av støtte kan du kontakte din lokale netteier.

Du kan selvfølgelig også kontakte kundesenteret vårt dersom du er kunde hos NorgesEnergi og har spørsmål om strømforbruk og generelle spørsmål rundt strømstøtten din. 

Blir strømprisene like høye i 2023?

Selv med støtte i snart to år har mange strømkunder måtte betale mye mer enn det de har pleid å gjøre for strømmen, spesielt i de tre sørligste strømprisområdene; NO1, NO2 og NO5. Les mer om utvikling i strømprisene og hvorfor strømkunder i NO2 må betale flere ganger mer for strømmen enn i resten av landet.

Strømprisene i 2022 var rekordhøye, med en snittpris på rundt 2 kroner i sør-Norge. Mange måneder var strømprisene mye høyere enn dette, spesielt i sør-Norge. Det er mange årsaker til de høye strømprisene, men lite vind og lite nedbør kombinert med sen snøsmelting og usikkerhet knyttet til energiknapphet i Europa på grunn av krigen i Ukraina er to av hovedårsakene til at prisene i 2022 ble tre ganger så høye som året før. Prisen presses opp når det er høy etterspørsel etter strøm. Heldigvis har strømprisene gått endel ned i 2023 i forhold til foregående år, og prognosene viser noe lave priser for høsten og vinteren. I tillegg har staten vedtatt at strømstøtteordningen skal gjelde ut 2024.

Les mer om strømpriser generelt