Strømstøtten utvides - se hva som gjelder nå

Publisert: 14/12/2021
Oppdatert: 19.01.2022
Oppdatert med informasjon om utvidelse av strømstøtte som vil gjelde for januar, februar og mars.


Strømstøtten utvides fra januar til og med mars. Regjeringen har nå vedtatt at staten skal dekke 80 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh dersom gjennomsnittlig strømpris overstiger dette nivået i ditt prisområde. 

I desember dekket staten 55 prosent av regningen over dette nivået. Nå økes støtten til 80 prosent i januar, februar og mars. Støtten vil som før gjelde for forbruk inntil 5000 kWh i måneden, og støttebeløpet regnes ut fra spotprisen i ditt område, uten moms, uavhengig av hvilken avtale du har. 

Støtten kommer til fratrekk på regningen fra netteieren din. Fratrekket skjer automatisk, så du trenger ikke å gjøre noe for å motta kompensasjonen. 

 

Hvor mye får man i støtte?

Det kommer helt an på hva gjennomsnittsprisen i ditt prisområde blir og hvor høyt forbruk du har. Slik ble støtten for desember.

Men selv med støtte vil mange måtte betale mye mer enn det de pleier å gjøre for strømmen. 

Nedenfor finner du et par eksempler på hvor stort fratrekket blir basert på gjennomsnittspris på henholdsvis 120 og 200 øre og to ulike forbruk. 

Gjennomsnittlig strømpris 120 øre​

For differensen mellom 70 øre og 120 øre dersom man får tilbakebetalt 80% + mva.​

Utregningen blir da slik:​

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt​

Forbruk desember: 3 280 kWt​

3 280 kWt * 41,25 øre/kWt = 1353 kr​oner

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt​

Forbruk desember: 1 336 kWt​

1 336 kWt * 41,25 øre/kWt = 551,1 kroner

Gjennomsnittlig strømpris 120 øre​

For differensen mellom 70 øre og 120 øre dersom man får tilbakebetalt 80% + mva.​

Utregningen blir da slik:​

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt​

Forbruk desember: 3 280 kWt​

3 280 kWt * 41,25 øre/kWt = 1353 kr​oner

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt​

Forbruk desember: 1 336 kWt​

1 336 kWt * 34,375 øre/kWt = 551,1 kroner

Gjennomsnittlig strømpris 200 øre​

For differensen mellom 70 øre og 200 øre dersom man får tilbakebetalt 80% + mva.​

Utregningen blir da slik:

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt​

Forbruk desember: 3 280 kWt​

3 280 kWt * 130 øre/kWt = 4264 kr​oner

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt​

Forbruk desember: 1 336 kWt​

1 336 kWt * 130 øre/kWt = 1476,8 kroner​

Gjelder alle avtaler

Ordningen gjelder alle privatkunder, uavhengig av hvilken strømavtale du har. Det er spotprisen for ditt prisområde som bestemmer hvor mye du får fratrukket, ikke hvor mye du betaler for strømmen. 

Det betyr at du også får støtte dersom du har bundet strømprisen hos strømleverandøren din, også om du har bundet prisen lavere enn 70 øre kWh.

Noen får ikke støtte

Dersom du bor i et prisområde der gjennomsnittsprisen ikke overstiger 70 øre på en måned, får du ikke kompensasjon. 

I desember var det prisområdene 1, 2 og 5 som fikk støtte gjennom ordningen. I de to nordligste prisområdene var strømprisene denne måneden i snitt lavere enn 70 øre/kWh, uten moms. 

Fritidsboliger eller bedrifter er ikke tatt med i ordningen, men borettslag, sameier og folk som bor på landbrukseiendom ble etterhvert inkludert. Enkelte bedrifter, for eksempel enkeltmannsforetak som er registrert med husholdningsadresse, vil også få støtte, men for dem er strømstøtten forsinket og kommer først i februar.

I tillegg er det varslet at idrettslag også vil få deler av regningen dekket.

 

Andre tiltak

Regjeringen anslår at kompensasjonsordningen totalt vil utgjøre nesten 10 milliarder, inkludert moms. 

Kompensasjonsordningen kommer i tillegg til andre tiltak:

 

  • Kutt i elavgiften er allerede vedtatt og vil utgjøre 2,9 milliarder. Elavgiften kuttes med 8 øre i månedene januar-mars og ellers i året med 1,5 øre. 

  • Økt bostøtte i perioden. I det endelige forslaget ble bostøtten utvidet ytterligere og flere husholdninger blir inkludert i ordningen: 1,2 milliarder

  • 200 millioner kroner i en ekstra pott til sosialhjelpmottakere. 

  • Forslag om 3000 kroner i ekstra lån og stipend til studenter, der 1200 kroner er stipend. Totalt 196 millioner.

  • Økt støtte til ENØK-tiltak gjennom Enova: 100 millioner kroner
  • Midlertidig tilskudd til veksthusnæringen: 170 millioner

 

I tillegg er den nye nettleieordningen utsatt. Denne skulle opprinnelig innføres fra 1. januar 2022, men utsettes til etter våren 2022. 

Lurer du på noe mer rundt ordningen?

Ta kontakt med netteieren din dersom du lurer på noe. Det er de som har fått ansvar for å administrere ordningen.