Strømstøtten er utvidet - se hva som gjelder nå

Publisert: 14/12/2021
Oppdatert: 02/02/2022


Strømstøtten som ble innført før jul 2021 ble ytterligere forlenget i statsbudsjettet for 2023. Ut året vil strømkunder som kvalifiserer til støtte få dekket 80 eller 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kWt (uten moms). Med moms er grensen 87,50 øre. 

Satsen for strømstøtte er på 90 prosent i vinterhalvåret (oktober til mars) og 80 prosent i sommerhalvåret (april til september.) Strømstøtten regnes ut fra gjennomsnittlig månedspris i ditt prisområde. Det vil si at alle som bor i samme prisområde får lik strømstøtte uansett hvilken strømavtale de har.

Hvordan fungerer strømstøtten?

Selv om støtten gis for å dekke økte strømprisutgifter blir den av praktiske årsaker trukket fra regningen fra netteieren din. Har du gjennomfakturering og får en faktura som inneholder både strømregning og nettleie, blir strømstøtten trukket fra på denne. 

Har du ikke gjennomfakturering, mottar du en faktura fra strømleverandør for strømforbruket ditt og en faktura fra netteier for nettleien der strømstøtten trekkes fra. Fratrekket skjer automatisk, men dersom du har penger tilgode fra netteier må du selv sørge for at netteier har riktig kontaktinformasjon og kontonummer de kan betale ut pengene til. 

Strømstøtten gjelder for forbruk inntil 5000 kWh i måneden. Har du forbruk utover dette betales full pris for det overskytende.

Støttebeløpet regnes ut fra gjennomsnittlig månedspris på spotprisen i ditt område, uten moms, uavhengig av hvilken type avtale du har hos strømleverandøren din.

Hvor mye får man i støtte?

Det kommer helt an på hva gjennomsnittsprisen i ditt prisområde blir og hvor høyt forbruk du har. Slik ble støtten for januar 2023.

Selv med støtte i over et år har mange strømkunder måtte betale mye mer enn det de har pleid å gjøre for strømmen, spesielt de som bor i de tre sørligste strømprisområdene, NO1, NO2 og NO5.

Strømprisene i 2022 var rekordhøye, med en snittpris på rundt 2 kroner i sør-Norge. Det er mange årsaker til de høye strømprisene, men lite vind og lite nedbør kombinert med sen snøsmelting og usikkerhet knyttet til energiknapphet i Europa på grunn av krigen i Ukraina er to av hovedårsakene til at prisene i 2022 ble tre ganger så høye som året før. Prisen presses opp når det er høy etterspørsel etter strøm. Heldigvis er utsiktene for 2023 litt bedre enn fjoråret. 

Les mer om hva ekspertene tror om strømåret 2023

Gjelder alle avtaler

Ordningen gjelder alle privatkunder, uavhengig av hvilken strømavtale du har. Det er månedens gjennomsnittlig spotpris for ditt prisområde som bestemmer hvor mye du får fratrukket, ikke hvor mye du betaler for strømmen. 

Det betyr at du også får støtte dersom du har bundet strømprisen hos strømleverandøren din, også om du har bundet prisen lavere enn 70 øre/kWt.

Noen får ikke støtte

Dersom du bor i et prisområde der gjennomsnittsprisen ikke overstiger 70 øre på en måned, får du ikke kompensasjon. 

Fritidsboliger eller bedrifter er ikke tatt med i denne ordningen, men borettslag, sameier og folk som bor på landbrukseiendom ble etterhvert inkludert. Enkelte bedrifter, for eksempel enkeltmannsforetak som er registrert med husholdningsadresse, ble også etterhvert inkludert i strømstøtteordningen. Høsten 2022 ble det også åpent for noe strømstøtte til øvrige bedrifter. 

 

Andre tiltak

Kompensasjonsordningen kommer i tillegg til andre tiltak:

 

  • Elavgiften ble redusert i perioden januar-mars i både 2022 og 2023

  • Økt bostøtte

  • Ekstra pott til sosialhjelpmottakere

  • Økt støtte gjennom Lånekassen til studenter

  • Økt støtte til ENØK-tiltak gjennom Enova

  • Midlertidig tilskudd til veksthusnæringen

 

I tillegg ble den nye nettleieordningen med effekt-tariff utsatt til 1. juli 2022.

Lurer du på noe mer rundt strømstøtteordningen?

Det er netteier som har fått ansvar for å administrere ordningen på vegne av staten. Har du spørsmål knyttet til utbetaling av støtte kan du kontakte din lokale netteier.

Du kan selvfølgelig også kontakte kundesenteret vårt dersom du er kunde hos NorgesEnergi og har spørsmål om strømforbruk og generelle spørsmål rundt strømstøtten din.