Strømstøtten er utvidet - se hva som gjelder nå

Publisert: 14/12/2021
Oppdatert: 05/05/2022
Oppdatert med informasjon om utvidelse av strømstøtte til og med mars 2023


Strømstøtten som ble innført før jul 2021 er vedtatt utvidet ut mars 2023. Det vil også bli flere målrettede tiltak for de som har mest behov for det. 

Staten vedtok nylig å forlenge strømstøtteordningen ut mars 2023. Støtten fortsetter slik den har vært de siste månedene, ved at strømkunder blir kompensert 80 prosent av det som overstiger 70 øre/kWt, uten moms. Strømstøtten regnes ut fra gjennomsnittlig månedspris i ditt prisområde.

I oktober, november og desember 2022 øker strømstøtten til 90% av gjennomsnittlig strømpris over 70 øre, uten moms. 

Eksempel på strømstøtte ved gjennomsnittlig strømpris 200 øre​

(For differensen mellom 70 øre og 200 øre dersom man får tilbakebetalt 80% + mva.​)​

Enebolig med årsforbruk: 27 000 kWt​

Forbruk: 3 280 kWt​

3 280 kWt * 130 øre/kWt = 4264 kr​oner i strømstøtte

Leilighet med årsforbruk: 11 000 kWt​

Forbruk: 1 336 kWt​

1 336 kWt * 130 øre/kWt = 1476,8 kroner​ i strømstøtte

Hvordan fungerer strømstøtten?

Selv om støtten gis for strømforbruket blir den av praktiske årsaker trukket fra regningen fra netteieren din. Fratrekket skjer automatisk, men dersom du har penger tilgode fra netteier må du selv sørge for at netteier har riktig kontaktinformasjon og kontonummer de kan betale ut pengene til. 

Strømstøtten gjelder for forbruk inntil 5000 kWh i måneden. Har du forbruk utover dette betales full pris for det overskytende.

Støttebeløpet regnes ut fra gjennomsnittlig månedspris på spotprisen i ditt område, uten moms, uavhengig av hvilken avtale du har hos strømleverandøren din. 

Hvor mye får man i støtte?

Det kommer helt an på hva gjennomsnittsprisen i ditt prisområde blir og hvor høyt forbruk du har. Slik ble støtten for april 2022.

Selv med støtte vil mange måtte betale mye mer enn det de pleier å gjøre for strømmen, spesielt de som bor i de tre sørligste strømprisområdene, NO1, NO1 og NO5.

Strømprisene i 2022 har hittil i år vært rekordhøye. Det er mange årsaker til det, men usikkerhet knyttet til krigen i Ukraina og lite nedbør kombinert med sen snøsmelting er to av hovedårsakene. 

Gjelder alle avtaler

Ordningen gjelder alle privatkunder, uavhengig av hvilken strømavtale du har. Det er spotprisen for ditt prisområde som bestemmer hvor mye du får fratrukket, ikke hvor mye du betaler for strømmen. 

Det betyr at du også får støtte dersom du har bundet strømprisen hos strømleverandøren din, også om du har bundet prisen lavere enn 70 øre kWh.

Noen får ikke støtte

Dersom du bor i et prisområde der gjennomsnittsprisen ikke overstiger 70 øre på en måned, får du ikke kompensasjon. 

I de to nordligste prisområdene har strømprisene vært lavere enn enn 70 øre/kWh i snitt hver måned. Derfor er det bare de tre sørligste prisområdene, 1,2 og 5, som har kvalifisert til strømstøtte til nå. 

Fritidsboliger eller bedrifter er ikke tatt med i ordningen, men borettslag, sameier og folk som bor på landbrukseiendom ble etterhvert inkludert. Enkelte bedrifter, for eksempel enkeltmannsforetak som er registrert med husholdningsadresse, ble også etterhvert inkludert i strømstøtteordningen. 

 

Andre tiltak

Kompensasjonsordningen kommer i tillegg til andre tiltak:

 

  • Elavgiften ble kuttet med 8 øre i månedene januar-mars 2022 og ellers i året med 1,5 øre. 

  • Økt bostøtte

  • Ekstra pott til sosialhjelpmottakere

  • Økt støtte gjennom Lånekassen til studenter

  • Økt støtte til ENØK-tiltak gjennom Enova
  • Midlertidig tilskudd til veksthusnæringen

 

I tillegg ble den nye nettleieordningen med effekt-tariff utsatt. Denne skulle opprinnelig innføres fra 1. januar 2022, men ble utsatt rett før jul 21. Siste nytt om dette (pr. mai 22) er at effekt-tariffen skal innføres 1. juli, men det er fremdeles uklarheter knyttet til dette. 

Lurer du på noe mer rundt strømstøtteordningen?

Det er netteier som har fått ansvar for å administrere ordningen. Har du spørsmål knyttet til utbetaling av støtte kan du kontakte din lokale netteier.

Du kan selvfølgelig også kontakte kundesenteret vårt dersom du er kunde og har spørsmål om strømforbruk og generelle spørsmål rundt strømstøtten din.