Strømstøtte i 2023 - alt du trenger å vite

Publisert: 14/12/2021
Oppdatert: 02/05/2023


Her finner du alt du trenger å vite om strømstøtten, hvordan strømstøtten fungerer og hvor mye kompensasjon du får for strømforbruket ditt fra staten. 

Strømstøtten er en ordning som regjeringen har innført for å dekke noen av de økte strømprisutgiftene vi har hatt de siste årene. Hvis du kvalifiserer til strømstøtte kan du få dekket en del av strømregningen din!

Strømstøtten - hva gjelder nå?

De siste oppdateringene på Regjeringens hjemmeside sier at strømstøtten fra staten er vedtatt å vare ut 2023, og er nå foreslått ytterligere forlenget ut 2024.
Strømkunder som kvalifiserer til støtte vil i perioden april til og med september 2023 få dekket 80 prosent av strømprisen over 70 øre per kWt (uten moms). Med moms er grensen 87,50 øre

Satsen for strømstøtte er foreslått å endres til 90 prosent hele året. I tilfelle dette blir vedtatt vil det tidligst gjelde fra og med 1. juni 2023. Det vurderes samtidig om strømstøtten skal endres til å beregnes time for time. Dersom dette går gjennom vil det tidligst tre i kraft fra og med september 2023.

Hvor mye får jeg i strømstøtte?

Hva du får i strømstøtte beregnes nå ut fra gjennomsnittlig månedspris i ditt prisområde, og hvor høyt forbruk du har. Det vil si at alle som bor i samme prisområde får lik strømstøtte uansett hvilken strømavtale de har. Slik ble strømstøtten for mars 2023.

Strømstøtten gjelder alle strømavtaler og trekkes automatisk

Ordningen gjelder alle privatkunder, uavhengig av hvilken strømavtale du har. Det er månedens gjennomsnittlig spotpris for ditt prisområde som bestemmer hvor mye du får fratrukket, ikke hvor mye du betaler for strømmen. Se historiske strømpriser.

Det betyr at du også får støtte dersom du har bundet strømprisen hos strømleverandøren din, også om du har bundet prisen lavere enn 70 øre/kWt.

Hvordan fungerer strømstøtten?

Av praktiske årsaker blir strømstøtten trukket hver måned fra regningen fra netteieren din. Har du gjennomfakturering og får en faktura som inneholder både strømregning og nettleie, blir strømstøtten trukket fra på denne. Sjekk hvilke netteiere vi tilbyr gjennomfakturering med.

Har du ikke gjennomfakturering, mottar du en faktura fra strømleverandør for strømforbruket ditt og en faktura fra netteier for nettleien der strømstøtten trekkes fra. Fratrekket skjer automatisk, men dersom du har penger tilgode fra netteier må du selv sørge for at netteier har riktig kontaktinformasjon og kontonummer de kan betale ut pengene til. 

Strømstøtten gjelder for forbruk inntil 5000 kWh i måneden. Har du forbruk utover dette betales full pris for det overskytende.

 

Hvem får ikke strømstøtte?

Dersom du bor i et prisområde der gjennomsnittsprisen ikke overstiger 70 øre på en måned, får du ikke strømstøtte. 

Fritidsboliger eller bedrifter er ikke tatt med i denne ordningen, men borettslag, sameier og folk som bor på landbrukseiendom ble etterhvert inkludert. Enkelte bedrifter, for eksempel enkeltmannsforetak som er registrert med husholdningsadresse, ble også etterhvert inkludert i strømstøtteordningen. Høsten 2022 ble det også åpent for noe strømstøtte til øvrige bedrifter. 

 

Andre økonomiske tiltak 

Strømstøtten har kommet i tillegg til andre tiltak:

 

  • Elavgiften ble redusert i perioden januar-mars i både 2022 og 2023

  • Økt bostøtte

  • Ekstra pott til sosialhjelpmottakere

  • Økt støtte gjennom Lånekassen til studenter

  • Økt støtte til ENØK-tiltak gjennom Enova

  • Midlertidig tilskudd til veksthusnæringen

Lurer du på noe mer rundt strømstøtteordningen?

Det er netteier som har fått ansvar for å administrere ordningen på vegne av staten. Har du spørsmål knyttet til utbetaling av støtte kan du kontakte din lokale netteier.

Du kan selvfølgelig også kontakte kundesenteret vårt dersom du er kunde hos NorgesEnergi og har spørsmål om strømforbruk og generelle spørsmål rundt strømstøtten din. 

Blir strømprisene like høye i 2023?

Selv med støtte i over et år har mange strømkunder måtte betale mye mer enn det de har pleid å gjøre for strømmen, spesielt i de tre sørligste strømprisområdene; NO1, NO2 og NO5. Les mer om strømpriser.

Strømprisene i 2022 var rekordhøye, med en snittpris på rundt 2 kroner i sør-Norge. Mange måneder var strømprisene mye høyere enn dette, spesielt i sør-Norge. Det er mange årsaker til de høye strømprisene, men lite vind og lite nedbør kombinert med sen snøsmelting og usikkerhet knyttet til energiknapphet i Europa på grunn av krigen i Ukraina er to av hovedårsakene til at prisene i 2022 ble tre ganger så høye som året før. Prisen presses opp når det er høy etterspørsel etter strøm. Heldigvis er utsiktene for 2023 litt bedre enn fjoråret, men staten har heldigvis vedtatt at strømstøtteordningen skal gjelde ut året, minst.

Les mer om hva ekspertene tror om strømåret 2023