NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Strømstøtte i 2024 - alt du trenger å vite

Publisert: 14/12/2021
Oppdatert: 02/01/2024


Her finner du alt du trenger å vite om strømstøtten, hvordan strømstøtten fungerer, hvem som får strømstøtte og hvor mye kompensasjon du får for strømforbruket ditt fra staten. 

Strømstøtten er en ordning som regjeringen har innført for å dekke noen av de økte strømprisutgiftene vi har hatt de siste årene. 

Siste oppdateringer om strømstøtten:

 • Stortinget har vedtatt at strømstøtteordningen skal vare ut 2024. (Kilde: Stortinget, 9.06.23)
 • Strømkunder som kvalifiserer til støtte vil få dekket 90 prosent av strømprisen over 73 øre per kWt (uten moms). Med moms er grensen 91,25 øre. Denne prosentsatsen skal gjelde hele året. 
 • Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time.

Her kan du se en oversikt over hvordan strømstøtten blir time for time per prisområde. (Kilde: NVE)

Hvor mye får jeg i strømstøtte?

Hvor mye du får i strømstøtte avhenger av:

 • hvor mye strøm du har brukt i de timene strømprisen var over terskelprisen.
 • hvor mye strømmen kostet i de timene

Du får alltid dekket 90% av strømprisen over 91,25 øre, inntil 5000 kWh. Det betyr at dersom du bruker mer strøm enn dette per måned, vil du få strømstøtte for de første 5000 kWh du bruker. Du vil måtte betale full pris for alt forbruket ditt over 5000 kWh. 

Se oversikt over strømstøtte måned for måned

Strømstøtten gjelder alle strømavtaler

Ordningen gjelder alle privatkunder, uavhengig av hvilken strømavtale du har.

Det vil også få støtte dersom du har bundet strømprisen hos strømleverandøren din, også om du har bundet prisen lavere enn 73 øre/kWt (terskelprisen uten moms.) 

Strømstøtten trekkes automatisk fra på nettleien

Av praktiske årsaker blir strømstøtten trukket fra på regningen fra netteieren din hver måned. Har du gjennomfakturering og får en faktura som inneholder både strømregning og nettleie, blir strømstøtten trukket fra på denne. Sjekk hvilke netteiere vi tilbyr gjennomfakturering med.

Har du ikke gjennomfakturering, mottar du en faktura fra strømleverandør for strømforbruket ditt og en faktura fra netteier for nettleien der strømstøtten trekkes fra. Fratrekket skjer automatisk, men dersom du har penger tilgode fra netteier må du selv sørge for at netteier har riktig kontaktinformasjon og kontonummer de kan betale ut pengene til. 

 

Får alle strømstøtte?

Med time-for-time-beregning får alle privatkunder strømstøtte i de timene prisen overstiger 73 øre/kWh, uten moms. Du får ikke strømstøtte for de timene strømprisen er under dette nivået. 

Fritidsboliger får ikke strømstøtte, men borettslag, sameier og folk som bor på landbrukseiendom får strømstøtte. Det samme gjør enkeltpersonsforetak som er registrert med husholdningsadresse.

Høsten 2022 ble det også åpent for noe strømstøtte til bedrifter, men da primært gjennom tilskuddsordninger til energieffektiviseringstiltak.  

Andre økonomiske tiltak 

Strømstøtten har kommet i tillegg til andre tiltak:

 

 • Redusert elavgift i perioden januar-mars fra 2022. Dette videreføres også i 2024.

 • Økt bostøtte i 2022 og 2023

 • Ekstra pott til sosialhjelpmottakere

 • Økt støtte gjennom Lånekassen til studenter: Studenter kunne søke om 1500 kroner i ekstra strømstøtte for høstsemesteret 2022. 

 • Økt støtte til ENØK-tiltak gjennom Enova.

 • Midlertidig tilskudd til veksthusnæringen

Lurer du på noe mer rundt strømstøtteordningen?

Det er netteier som har fått ansvar for å administrere ordningen på vegne av staten. Har du spørsmål knyttet til utbetaling av støtte kan du kontakte din lokale netteier.

Du kan selvfølgelig også kontakte kundesenteret vårt dersom du er kunde hos NorgesEnergi og har spørsmål om strømforbruk og generelle spørsmål rundt strømstøtten din.