Strømpriser

Strømprisen blir satt av strømbørsen Nord Pool og varierer time for time gjennom dagen. Strømprisen påvirkes blant annet av hvor du bor, været og hvor mye du bruker.

Lurer du på hva strømprisen er i dag? Sjekk ut siste tilgjengelige gjennomsnittspris der du bor.

 

Dagens strømpris, time for time

Sjekk din strømpris time for time i NorgesEnergi-appen eller på Min side.

Morgendagens strømpriser blir tilgjengelig rundt 13:30. 

Se strømpris på Min side

Historiske strømpriser

Ønsker du å se tidligere strømpriser for ditt prisområde? Se og sammenlign strømpriser helt tilbake til 2019.

Alle historiske strømpriser er hentet fra strømbørsen NordPool. 

Se historiske strømpriser.

Forskjellig pris per strømområde

 • Norge er oppdelt i 5 geografisk avgrensede strømprisområder.
 • Det kan være ulike strømpriser per prisområde.
 • Forskjellig strømpris kan skyldes flere ting. Blant annet strømforbruk, kraftproduksjon og kapasitet til å transportere strøm.

Les mer om prisområdene   

Sjekk ditt prisområde 

Dette påvirker strømprisen

Strømprisen endres time for time av strømbørsen NordPool og påvirkes av flere faktorer. 

 • Vær og temperatur
 • Vannmengde i magasinene
 • Etterspørsel på strøm i Norge og Europa
 • Produksjonskapasitet 
 • Kapasitet for å importere og eksportere strøm
 • Prisen på gass, kull og CO2-kvoter i Europa

Les hva som påvirker strømprisen nå

Hvordan påvirker strømprisen strømstøtten?

Staten har vedtatt at strømstøtteordningen vil gjelde ut 2024, dette er grunnet de høye strømprisene. 

 

 • Fra 1. september 2023 vil strømstøtten beregnes time for time, les mer om den nye strømstøtteordningen her.
 • Staten dekker 90 prosent når gjennomsnittlig strømpris er over 70 øre/kWh ekskl. moms.
 • Strømstøtten gjelder for forbruk inntil 5000 kWh i måneden.
 • Strømstøtten utbetales etterskuddsvis
 • NorgesEnergi har strømforbruk, nettleie og strømstøtte på samme faktura, slik at strømstøtten trekkes direkte fra regningen. Se om du kan få alt på én regning her.

Husk å planlegg strømforbruket ditt! Bruk mindre strøm i enkelttimer når strømprisen er høy - dette vil gi utslag på den totale regningen din.

Slik beregnes strømstøtten

Strømstøtten beregnes ut fra gjennomsnittlig strømpris i ditt prisområde og kan derfor variere per måned.

Estimert forbruk juni: 2000 kWt
Strømstøtte NO2: (2000* 3,27 øre)/100 = 65,4 kroner

Estimert forbruk juni: 1000 kWt
Strømstøtte NO2: (1000* 3,27 øre)/100 = 32,7 kroner

Les siste oppdateringen fra strømstøtteordningen.

Prisforventninger fremover

Strømprisen påvirkes av flere faktorer. Med endrede temperaturer, etterspørsel på gass og krig i Ukraina har eksperterne sett på prognosene for 2023. Les mer om hvorfor eksperterne tror det blir lavere strømpriser i år. 

Les mer

Hva består strømregningen din av?

Når du betaler strømregningen din er det ikke bare strømmen i seg selv du betaler for. Du må også betale for å få fraktet strømmen hjem til boligen din og skatter og avgifter til staten. Det faste månedsbeløpet til oss som strømleverandør utgjør kun en liten del av de totale strømutgiftene. 

Strømprisen: Prisen som vi strømleverandører får når vi handler strøm på strømbørsen

Nettleie: Det du betaler netteieren din for å få strømmen transportert hjem til deg

Avgifter til staten: Det som går til merverdiavgift, el-avgift og energifondet Enova.

Fastbeløp: NorgesEnergi har ingen påslag på strømmen – kun et fastbeløp

 

Logg inn og les mer om strømavtalen din

Ofte stilte spørsmål om strømpris

Har du spørsmål om strømavtalen din? Gå til Min side.

 

Spotpris er den prisen vi strømleverandører kjøper strømmen for på kraftbørsen, www.nordpoolspot.com. Når du har en spotprisavtale med spotpris time for time vil du få strømmen til den samme prisen som vi kjøper den inn for, pluss moms*.

Spotprisen varierer fra time til time, og påvirkes blant annet av vær, temperatur og etterspørsel.

På fakturaen din vil du få en snittpris som er DIN snittpris regnet ut for alle timene i måneden. Utregningen gjøres ved at vi tar ditt forbruk*spotpris for hver enkelt time. Dette legges sammen og deles på antall timer per måned (720 eller 744 avhengig av antall dager i mnd, februar er unntak.) Moms (25%) legges til i alle strømprisområder unntatt NO4. 

Du kan få ulik snittpris enn naboen fordi dere har brukt ulik mengde strøm per time. Dersom du bruker mye strøm i de dyreste timene trekkes snittet opp, og motsatt dersom du flytter endel av forbruket til de timene med lavest spotpris. 

 

(*Prisområde 4 er unntatt moms)

Slik finner du strømpris time for time

 1. Logg inn på Min side
 2. Klikk på "strømpris time for time"
 3. Velg mellom i går, i dag eller i morgen. 
 4. Du kan velge om du vil se strømpris med eller uten mva.

Morgendagens strømpris vil bli tilgjengelig rundt kl 13:00. 

Slik finner du gjennomsnittspris for i dag

 1. Logg inn på Min side
 2. Bla ned til "Gjennomsnittspris"
 3. Her finner du gjennomsnittspris for i dag og gjennomsnittspris for i morgen

Slik finner du forbruk på Min side

 1. Logg inn på Min side
 2. Klikk på "Ditt forbruk"

Her kan du se ditt forbruk per dag, måned og år. 

Slik sammenligner du forbruk på Min side

 1. Gå til ditt strømforbruk på Min side
 2. Velg dag, måned eller år du ønsker å sammenligne med
 3. Huk av boksen "Sammenlign med året før"
 4. Klikk på pris eller forbruk for en periode for å skjule eventuelle uønskede grafer

Det snakkes mye om prissoner, strømsoner eller strømregioner i strømbransjen. Norge er delt inn i 5 geografisk avgrensede områder/prissoner, og disse sonene kan ha ulike strømpriser. Forskjellene i strømpris er basert på sonens samlede strømforbruk, kraftproduksjon og overføringskapasitet. Med overføringskapasitet mener man evnen til å transportere strøm innad og mellom prissoner. 

Dette er prissonene i Norge:

Sone 1: Sør-øst-Norge

Sone 2: Sør-Norge

Sone 3: Midt-Norge

Sone 4: Nord-Norge

Sone 5: Vestlandet

Ønsker du å se forskjell i strømpriser mellom områdene? sjekk ut historiske strømpriser.

Les mer om prissonene her

Spotpris og variabel pris er to ulike strømavtaletyper. 

Spotpris

Spotpris er markedsprisen på strøm på strømbørsen Nord Pool. Spotprisen endres time for time, og du får med deg alle prissvingningene. 

I tillegg til spotprisen betaler du et fast månedsbeløp og lovpålagte utgifter til el-sertifikater. Noen strømavtaler har også påslag per kWh du bruker. 

Variabel strømpris

Variabel pris er for deg som ønsker en mer forutsigbar strømavtale der prisen ikke endrer seg time for time.

Vi i NorgesEnergi setter en forhåndsavtalt pris per kWh basert på prisutviklingen i markedet slik at du har den samme strømprisen gjennom hele døgnet i en gitt periode frem i tid. Strømprisen du har beholder du inntil du får et varsel om prisøkning eller prisnedsettelse av oss. Vi har 30 dagers varslingsfrist. Det betyr at den nye strømprisen din først trer i kraft etter 30 dager.

Oppdatert 19.06.23

Strømstøtten for husholdninger fungerer slik at når gjennomsnittet på spotprisen i ditt prisområde går over 70 øre/kWh (ekskl. mva.) for en måned, vil staten dekke:

 • 90 % av strømkostnadene over 70 øre/kWh på strømforbruket fra september 2022 til og med mars 2023
 • 80 % av strømkostnadene over 70 øre/kWh på strømforbruket fra april til og med mai 2023
 • 90 % av strømkostnadene over 70 øre/KWh på strømforbruket fra juni til og med august 2023

Fra og med september* 2023 vil strømstøtten beregnes time for time og den vil dekke:

 • 90% av strømkostnadene i de timene strømprisen overstiger 70 øre/kWh, ekskl. mva i kundens prisområde

Strømstøtten gjelder et strømforbruk opp til 5000 kWh per måned. Strømstøtten blir trukket fra nettleien din. Dersom du har gjennomfakturering vil dette trekkes fra strømregningen din. Dersom du ikke har gjennomfakturering vil det trekkes fra på nettleiefakturaen fra din netteier. Du trenger ikke foreta deg noe annet enn å sørge for at netteier har riktig kontonummer slik at de kan betale ut eventuelt tilgodebeløp. Dersom gjennomsnittprisen i ditt prisområde overstiger 70 øre/kWh (ekskl. mva.) vil du automatisk få fratrekk på din faktura. Ordningen gjelder ut 2024.
Les mer her.

*I vedtaket fra Stortinget fra 09.06.23 står det at timeberegningen kan måtte utsettes dersom det av tekniske og praktiske hensyn er nødvendig. Dersom det blir utsettelse vil nåværende beregning gjelde inntil timeberegningen kan innføres.

Ja, du får strømstøtte uavhengig av hvilken strømavtale du har så lenge du bor i et område der spotprisen overstiger et gjennomsnitt på 70 øre/kWh (eks. mva.) i måneden.

Men merk deg at strømstøtten tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige spotprisen i ditt prisområde. Det betyr at du ikke får strømstøtte for differansen mellom gjennomsnittlig spotpris og variabel pris eller fastpris dersom variabelprisen/fastprisen skulle vise seg å bli høyere enn markedsprisen.      

NB: Fra og med september 2023 har Stortinget vedtatt at strømstøtten skal beregnes time for time. Da gis det støtte for de timene strømprisen overstiger 70 øre/kWh, ekskl. mva. 

Hos NorgesEnergi består strømregningen din av strøm, nettleie og strømstøtte. Vi har gjennomfakturering med flere netteiere, det vil si at du slipper å legge ut for strømstøtten, vi legger nemlig ut for strømstøtten for deg. Dette skjer automatisk, du trenger ikke foreta deg noe. 

Vi vurderer fortløpende hvilke netteiere vi skal ha gjennomfakturering med. Per dags dato har vi avtale med følgende nettområder: 

 • Arva
 • BKK
 • Elinett
 • Elmea
 • Elvia
 • Fagne
 • Føie
 • Glitre Nett
 • Griug
 • Linea
 • Linja
 • L-nett
 • Lede
 • Noranett
 • Norgesnett AS
 • Midtnett
 • Tensio (TN og TS)

Finner du ikke netteieren din på lista? Da vil du motta en faktura for strøm fra NorgesEnergi og en annen faktura for nettleie fra nettselskapet ditt. Strømstøtten trekkes fra faktura fra netteier. 

Nyttig informasjon om strømpris

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Logg inn på Min side    Kontakt oss