Strømpriser

Lurer du på dagens strømpris? Prisen fastsettes av strømbørsen Nord Pool og endres time for time og påvirkes blant annet av hvor du bor. Les mer om strømpriser her og hold deg oppdatert. 

Se gjennomsnittlig strømpris i dag ved å skrive inn ditt postnummer. 

 

Dagens strømpris, time for time

Den enkleste måten å redusere strømregninga på er å bruke strøm når strømmen er billigst.

Sjekk din strømpris time for time i NorgesEnergi-appen eller på Min side. Morgendagens strømpriser blir tilgjengelig rundt 13:30. 

Logg inn på Min side

Historiske strømpriser

Strømprisene har endret seg mye over tid. I de siste årene har vi sett enda større endringer og høyere priser enn før. Dette skyldes flere faktorer, som at energimarkedet har blitt mer globalt, det har vært mindre regn som påvirker vannkraftproduksjonen, og det har vært problemer med å få strømmen dit den trengs. Disse faktorene har ført til mer markante endringer i strømprisene de siste fem årene.

Er du interessert i å se hvordan strømprisene har vært tidligere i ditt område? Du kan se og sammenligne priser helt tilbake til 2019.

Se historiske strømpriser

Strømsoner og strømpris

Norge er inndelt i fem forskjellige strømområder. Dette er fordi mengden strøm som produseres og brukes ikke er den samme overalt i landet. Dette fører til at strømprisene kan være forskjellige fra ett område til et annet. Disse strømområdene er organisert på følgende måte:

 • Sørøst-Norge (NO1)
 • Sørvest-Norge (NO2)
 • Midt-Norge (NO3)
 • Nord-Norge (NO4)
 • Vest-Norge (NO5)

Les mer om strømsonene    Finn din strømsone 

Hva påvirker strømprisen?

Strømprisen endres time for time av strømbørsen NordPool og påvirkes av flere faktorer. 

 • Vær og temperatur
 • Vannmengde i magasinene
 • Etterspørsel på strøm i Norge og Europa
 • Produksjonskapasitet 
 • Kapasitet for å importere og eksportere strøm
 • Prisen på gass, kull og CO2-kvoter i Europa

Les hva som påvirker strømprisen nå

Hva påvirker strømprisen?

Strømprisen endres time for time av strømbørsen NordPool og påvirkes av flere faktorer. 

 • Vær og temperatur
 • Vannmengde i magasinene
 • Etterspørsel på strøm i Norge og Europa
 • Produksjonskapasitet 
 • Kapasitet for å importere og eksportere strøm
 • Prisen på gass, kull og CO2-kvoter i Europa

Les hva som påvirker strømprisen nå

Strømpriser og forventninger fremover

Forståelse av strømpriser kan virke komplekst, men er noe som berører de fleste av oss. Selv om det er utfordrende å forutsi nøyaktige fremtidige priser, er det visse faktorer som påvirker dem, som energikilder og markedstrender.

Vår artikkel gir deg en enkel og klar oversikt over gjeldende faktorer nå. Klikk her for å lære mer og holde deg oppdatert om strømprisens utvikling. 

Les mer

Hvordan påvirker strømprisen strømstøtten?

Staten har vedtatt at strømstøtteordningen vil gjelde ut 2024, dette er grunnet de høye strømprisene. 

 • Staten dekker 90% av de timene hvor spotprisen er over 91,25 øre/kWh (73 øre uten moms).
 • Strømstøtte beregnes time for time. Les mer om strømstøtteordningen her.
 • Gjelder forbruk inntil 5000 kWh.
 • Strømstøtten trekkes automatisk fra nettleiedelen av fakturaen. Du trenger ikke søke.
 • NorgesEnergi har strømforbruk, nettleie og strømstøtte på samme faktura, slik at strømstøtten trekkes direkte fra regningen. Se om du kan få alt på én regning her.

Hva består strømregningen din av?

Når du betaler strømregningen din er det ikke bare strømmen i seg selv du betaler for. Du må også betale for å få fraktet strømmen hjem til boligen din og skatter og avgifter til staten. Det faste månedsbeløpet til oss som strømleverandør utgjør kun en liten del av de totale strømutgiftene. 

Strømprisen: Prisen som vi strømleverandører får når vi handler strøm på strømbørsen

Nettleie: Det du betaler netteieren din for å få strømmen transportert hjem til deg

Avgifter til staten: Det som går til merverdiavgift, el-avgift og energifondet Enova.

Fastbeløp: Et fast beløp uavhengig av ditt strømforbruk. 

Logg inn og les mer om strømavtalen din

Husk å planlegg strømforbruket ditt! Bruk mindre strøm i enkelttimer når strømprisen er høy - dette vil gi utslag på den totale regningen din.

Ofte stilte spørsmål om strømpris

Har du spørsmål om strømavtalen din? Gå til Min side.

 

Spotpris er den prisen vi strømleverandører kjøper strømmen for på kraftbørsen, www.nordpoolspot.com. Når du har en spotprisavtale med spotpris time for time vil du få strømmen til den samme prisen som vi kjøper den inn for, pluss moms*.

Spotprisen varierer fra time til time, og påvirkes blant annet av vær, temperatur og etterspørsel.

På fakturaen din vil du få en snittpris som er DIN snittpris regnet ut for alle timene i måneden. Utregningen gjøres ved at vi tar ditt forbruk*spotpris for hver enkelt time. Dette legges sammen og deles på antall timer per måned (720 eller 744 avhengig av antall dager i mnd, februar er unntak.) Moms (25%) legges til i alle strømprisområder unntatt NO4. 

Du kan få ulik snittpris enn naboen fordi dere har brukt ulik mengde strøm per time. Dersom du bruker mye strøm i de dyreste timene trekkes snittet opp, og motsatt dersom du flytter endel av forbruket til de timene med lavest spotpris. 

 

(*Prisområde 4 er unntatt moms)

Slik finner du strømpris time for time

 1. Logg inn på Min side
 2. Klikk på "strømpris time for time"
 3. Velg mellom i går, i dag eller i morgen. 
 4. Du kan velge om du vil se strømpris med eller uten mva.

Morgendagens strømpris vil bli tilgjengelig rundt kl 13:00. 

Slik finner du gjennomsnittspris for i dag

 1. Logg inn på Min side
 2. Bla ned til "Gjennomsnittspris"
 3. Her finner du gjennomsnittspris for i dag og gjennomsnittspris for i morgen

Slik finner du forbruk på Min side

 1. Logg inn på Min side
 2. Klikk på "Ditt forbruk"

Her kan du se ditt forbruk per dag, måned og år. 

Slik sammenligner du forbruk på Min side

 1. Gå til ditt strømforbruk på Min side
 2. Velg dag, måned eller år du ønsker å sammenligne med
 3. Huk av boksen "Sammenlign med året før"
 4. Klikk på pris eller forbruk for en periode for å skjule eventuelle uønskede grafer

Det snakkes mye om prissoner, strømsoner eller strømregioner i strømbransjen. Norge er delt inn i 5 geografisk avgrensede områder/prissoner, og disse sonene kan ha ulike strømpriser. Forskjellene i strømpris er basert på sonens samlede strømforbruk, kraftproduksjon og overføringskapasitet. Med overføringskapasitet mener man evnen til å transportere strøm innad og mellom prissoner. 

Dette er prissonene i Norge:

Sone 1: Sør-øst-Norge

Sone 2: Sør-Norge

Sone 3: Midt-Norge

Sone 4: Nord-Norge

Sone 5: Vestlandet

Ønsker du å se forskjell i strømpriser mellom områdene? sjekk ut historiske strømpriser.

Les mer om prissonene her

Spotpris og variabel pris er to ulike strømavtaletyper. 

Spotpris

Spotpris er markedsprisen på strøm på strømbørsen Nord Pool. Spotprisen endres time for time, og du får med deg alle prissvingningene. 

I tillegg til spotprisen betaler du et fast månedsbeløp og lovpålagte utgifter til el-sertifikater. Noen strømavtaler har også påslag per kWh du bruker. 

Variabel strømpris

Variabel pris er for deg som ønsker en mer forutsigbar strømavtale der prisen ikke endrer seg time for time.

Vi i NorgesEnergi setter en forhåndsavtalt pris per kWh basert på prisutviklingen i markedet slik at du har den samme strømprisen gjennom hele døgnet i en gitt periode frem i tid. Strømprisen du har beholder du inntil du får et varsel om prisøkning eller prisnedsettelse av oss. Vi har 30 dagers varslingsfrist. Det betyr at den nye strømprisen din først trer i kraft etter 30 dager.

Oppdatert 02.01.24

Strømstøtten gis for de timene der spotprisen er over 91,25 øre/kWh inkl. mva.

Dette er gjeldende satser og regler: 

 • Strømstøtten beregnes time for time
 • Staten dekker 90% av strømkostnadene hvor spotprisen er over 91,25 øre/kWh (73 øre ekskl. mva)

Strømstøtten gjelder et strømforbruk opp til 5000 kWh per måned. Bruker du mer enn dette er det de første 5000 kWh du får støtte for.

Strømstøtten blir trukket fra nettleien din. Dersom du har gjennomfaktureringg vil dette trekkes fra strømregningen din. Dersom du ikke har gjennomfakturering vil det trekkes fra på nettleiefakturaen fra din netteier. Du trenger ikke foreta deg noe annet enn å sørge for at netteier har riktig kontonummer slik at de kan betale ut eventuelt tilgodebeløp. Dersom strømprisen for en time i ditt prisområde overstiger 73 øre/kWh (ekskl. mva.) vil du automatisk få fratrekk på din faktura for alle kilowattimer du har brukt denne timen. Ordningen gjelder ut 2024.

Les mer her.

Ja, du får strømstøtte uavhengig av hvilken strømavtale du har så lenge du bor i et område der spotprisen for en time overstiger 73 øre/kWh (eks. mva.) Med moms er grensen 91,25 øre/kWh. 

Men merk deg at strømstøtten tar utgangspunkt i spotprisen i ditt prisområde. Det betyr at du ikke får strømstøtte for differansen mellom spotprisen og variabel pris eller fastpris dersom variabelprisen/fastprisen skulle vise seg å bli høyere enn spotprisen.

Hos NorgesEnergi består strømregningen din av strøm, nettleie og strømstøtte. Vi har gjennomfakturering med flere netteiere, det vil si at du slipper å legge ut for strømstøtten, vi legger nemlig ut for strømstøtten for deg. Dette skjer automatisk, du trenger ikke foreta deg noe. 

Vi vurderer fortløpende hvilke netteiere vi skal ha gjennomfakturering med. Per dags dato har vi avtale med følgende nettområder: 

 • Arva
 • BKK
 • Elinett
 • Elmea
 • Elvia
 • Fagne
 • Føie
 • Glitre Nett
 • Griug
 • Linea
 • Linja
 • L-nett
 • Lede
 • Noranett
 • Norgesnett AS
 • Midtnett
 • Tensio (TN og TS)

Finner du ikke netteieren din på lista? Da vil du motta en faktura for strøm fra NorgesEnergi og en annen faktura for nettleie fra nettselskapet ditt. Strømstøtten trekkes fra faktura fra netteier. 

Nyttig informasjon om strømpris

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Logg inn på Min side    Kontakt oss