NorgesEnergi først ute med sertifisering for
Trygg strømhandel

Publisert: 01/09/2021


NorgesEnergi er stolte over å være blant de første sertifiserte bedriftene, men savner flere aktører på listen.

- Vi håper vi får selskap av flere strømleverandører, sier daglig leder i NorgesEnergi, Hans-Erik Ramsdal.

Han savner spesielt noen av de nyeste aktørene i bransjen som har gått høyt ut når bransjen har blitt kritisert.  

 

Hans-Erik Ramsdal

"NorgesEnergi støtter alle tiltak som gjør det enklere å være strømkunde, og som styrker tilliten til strømbransjen som helhet."

- Hans-Erik Ramsdal

Den nye sertifiseringsordningen skal nemlig gjøre det enda enklere og tryggere å være strømkunde i Norge, og de sertifiserte strømleverandørene må tilfredsstille en rekke krav både når det gjelder salgsaktiviteter, informasjon, rutiner, markedsføring og opplæring av ansatte.

- Gjennom hele våren og sommeren har vi gått gjennom våre rutiner og sikret at alt er i henhold til kriteriene til Trygg Strømhandel, forteller Ramsdal.

- Gjennom sitt sertifiseringsløp har selskapene vist hvordan de møter kravene i ordningen og jobber systematisk for å sikre gode leveranser til sine kunder. Vi er imponert over hvordan bransjen har tatt tak i de utfordringene de har møtt, etablert en felles standard, og hvordan selskapene har tatt den ut i sine organisasjoner, sier Tommy Bjørnsen, Norgessjef i DNV.

Her er de viktigste kravene i Trygg strømhandel:

  • Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter på telefon, sosiale medier, dørsalg, stand osv.
  • Kravene gjelder også underleverandører som har direkte kontakt med kunden (callsentre etc.)
  • Krav til kompetanse hos ansatte og gode prosesser for klagebehandling mm.
  • Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre ved markedsføring.
  • Kunden skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er SMS eller e-post.
  • Kampanjetilbud skal merkes tydelig og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden.
  • Det skal være åpenhet om alle priselementer og varigheten på strømproduktene.
  • Det skal være enkelt å bytte leverandør. Når en kunde har betalt sin siste faktura, skal vedkommende ikke kontaktes av strømleverandøren på minst seks måneder.

Kvalitetsstempel

- Vi ønsker at Trygg strømhandel skal bli et kvalitetsstempel som kundene vil se etter når de velger strømleverandør. Samtidig gir vi leverandørene et verktøy for å kunne gjøre en enda bedre jobb ut mot kundene, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.


Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi, legger vekt på tilliten til bransjen som et annet viktig mål.


- Det er viktig for oss at kunden kan stole på oss som bransje og det enkelte selskap som leverandør. Vi håper å få med oss enda flere selskaper i tiden som kommer, sier Lockert.

DNV har utviklet ordningen i samarbeid med bransjen og foretar en uavhengig sertifisering av selskapene etter rammeverket for Trygg strømhandel.

Hva er Trygg strømhandel?

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for den norske strømbransjen. Det er bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi som har tatt initiativ til ordningen som administreres av DNV GL (Det Norske Veritas)

Trygg Strømhandel ble lansert 27. januar 2021 og de første 24 strømleverandørene som ble sertifisert ble presentert 1. september 2021.

Les mer om Trygg Strømhandel

Logo Trygg Strømhandel