Høye strømpriser - hold deg oppdatert

Sist oppdatert: 05/02/2024 - nye tall for forbruk for NorgesEnergi-kunder lagt inn. 
Denne artikkelen blir fortløpende oppdatert med info om strømpriser og de siste prognosene om hvordan strømprisene vil utvikle seg fremover. Alle priser oppgis inkludert moms, bortsett fra NO4 som er unntatt moms. Nettleie og avgifter inkluderes ikke. 


Prisene for januar har gått ned i alle prisområder sammenliknet med desember. Samtidig har denne vinteren vært endel kaldere enn forrige vinter. Det betyr økt strømforbruk for mange. 

Gjennomsnittsprisen for strøm i januar sank i alle prisområder i forhold til prisene i desember, og prisene ble lavere enn forventet i hele landet. Aller mest gikk prisen ned i Nord-Norge (prisområde NO4) og i midt-Norge (prisområde NO3). (Se gul faktaboks.)

Sammenlikner vi prisene med januar i fjor er det nedgang i hele landet, men mest i sør-Norge. Her har prisene falt mellom 25-32 prosent, ifølge Europower. Nedgangen i nord- og midt-Norge var på henholdsvis 4 og 7 prosent. Prisforskjellene mellom nord og sør har blitt noe mindre enn de har vært de to siste årene, men fremdeles er forskjellene mye høyere enn hva de var før prisene for alvor begynte å stige i sør-Norge. Prisområdene i sør er mer utsatt for prissmitte fra utlandet. 

Svingningene i strømprisen gjennom døgnet er derimot større enn tidligere. Det betyr at det er større rom for å spare mer dersom du er bevisst på å bruke strøm når prisen er på det laveste.

Følg med i strømappen vår for strømpriser time for time. Prisene for påfølgende døgn blir tilgjengelige ca. kl. 13.30 hver dag. 

Lavere strømpriser, høyere forbruk

Selv om prisene har gått noe ned, er det ikke sikkert det gjenspeiler seg på sluttsummen på fakturaen din. Dette er fordi forbruket har gått endel opp denne vinteren, sammenliknet med i fjor. Våre kunder i NorgesEnergi brukte i snitt 22 prosent mer strøm i januar 2024 enn januar i fjor. Sammenlikner vi med desember 2023 gikk forbruket for kundene våre i snitt opp 5 prosent. (NB: Tall oppdatert 05.02.24)

Det økte forbruket skyldes rett og slett temperaturen. Januar var i snitt 4,5 grader kaldere enn fjoråret. Måneden startet sprengkaldt de fleste steder i landet, og prisområdene NO1 og NO5 fikk timepriser på rundt 7 kroner 5. januar. Mot slutten av måneden kom imidlertid mildværet med lavere temperaturer, nedbør og mye vind. Når det er kaldt, kreves det mer energi for å holde temperaturen på ønsket nivå. I Norge bruker vi 60-80 prosent av energiforbruket vårt på oppvarming, størsteparten av dette om vinteren. 

En annen ting som kan få påvirkning på strømutgiftene er at mange netteiere satte opp prisen på nettleien ved årsskiftet.

Forstå nettleiemodellen bedre

Snittpriser per prisområde i januar 2024:
(endring fra desember i parentes)

NO1 - Østlandet: 114,8 øre/kWh (-1,86%)

NO2 - Sørvestlandet: 107,8 øre/kWh (-5,16%)

NO3 - Midt-Norge: 80,53 øre/kWh (-18,62%)

NO4 - Nord-Norge: 44,58 øre/kWh* (-35,36%)

NO5 - Vestlandet: 112,9 øre/kWh (-3,49%)

Kilde: NordPool. *Priser oppgitt med moms, bortsett fra NO4 som har momsfritak. Snittprisene oppdateres hver måned. 

Sjekk historiske strømpriser måned for måned

Hva blir strømprisene fremover?

Prognosene viser et fortsatt likt prisnivå for de tre prisområdene i sør-Norge. I slutten av januar lå forventet prisnivå for februar på ca. 94 øre/kWh, inkl. moms. Dette er over 30 øre lavere enn forventet ved årsskiftet. Det er først og fremst varsler om mildere vær som påvirker prisprognosene, som har nedgang for mars og april også. 

Forventet prisnivå går ned i midt- og nord-Norge også. Prisene i midt-Norge vil fremdeles ligge noe over nord-Norge. I mars forventes det en snittpris på 56 øre/kWh, inkl. moms i NO3, mens NO4-prisen forventes å bli 37 øre/kWh. 

Allerede første helgen i februar fikk Østlandet og Sørlandet nullpriser på strøm. Dette er første gang dette inntreffer i februar ifølge statistikk tilbake til 1996, melder NTB i en pressemelding. 

Regn på frontrute med lys fra møtende bilder

Prisprognosene er justert noe ned siden årsskiftet på grunn av varsel om mildere vær. Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

Mindre strømstøtte fra nyttår

Nytt fra 01.01.24 er at innslagspunktet for strømstøtten har økt. Nå får du strømstøtte for alle timer strømprisen overstiger 91,25 øre/kWh, inkl. moms. Tidligere var grensen 87,50 øre/kWh. For prisområde NO4 er terskelprisen økt til 73 øre/kWh, mot tidligere 70 øre/kWh.

Du får fremdeles dekket 90 prosent av strømprisen over dette nivået. Strømstøtten er foreløpig vedtatt å vare ut 2024.

Du får naturlig nok mer fratrukket i strømstøtte jo høyere prisen er, men du må samtidig betale mer for strømmen. Derfor er det lurt å prøve å begrense eller flytte forbruket i de timene strømmen er dyrest. 

Les mer om strømstøtte her

Få full oversikt i appen

Du kan følge med på strømpris time for time, strømforbruk og estimert kostnad hittil i måneden i strømappen til NorgesEnergi.

Last ned appen

Få oversikt over eget strømforbruk

– Uansett hvor du bor i landet og hvor mye du betaler for strømmen er det fornuftig å ha et bevisst forhold til eget strømforbruk. Få full oversikt over strømprisene gjennom døgnet i appen vår slik at du kan planlegge energikrevende aktivitet til de timene strømmen er billigst, tipser Hildegunn Skage Teinum i NorgesEnergi. 

Når på døgnet du bruker strøm kan også ha påvirkning på nettleiekostnadene. Det kan også motivere til å teste ut nye strømsparetiltak – og følge med på hva slags effekt de har i kroner og øre.

Disse strømsparetipsene kan hjelpe deg å redusere strømforbruket

Tips #1 Husk å skru ned varmen

Skru ned varmen inne, både panelovner og varmekabler. Reduserer du temperaturen med én grad, kan du spare så mye som fem prosent av utgiftene til oppvarming av boligen. NB: Det er ikke meningen at du skal fryse. 

Tips #2 Lad elbilen når strømmen er billigst

Med Smartlading kan du lade elbilen når strømprisene er på det laveste. Unngå å sette bilen på lading med en gang du kommer hjem fra jobb - da er som oftest strømmen dyrest.

Les mer om Smartlading

Tips #3 Dusj kortere og smartere

Installer sparedusj og dusj kortere. Dusj gjerne om kvelden, da det ofte er billigere å varme opp vannet om natta. 

Tips #4 La tørketrommelen hvile

Tørk klesvasken på stativ eller utendørs nå når været tillater det.

Tips #5 Trekk ut 

Dra ut stikkontakten til apparater som står i standby-modus når de ikke brukes. TV, PC, ladere og spillkonsoller trekker nesten like mye strøm når de står i standby som når de er i bruk.

Tips #6 Fyll helt opp

Fyll vaskemaskinen helt opp når du skal vaske tøy. Vask gjerne på lavere temperaturer eller med eco-program. Det tar litt lengre tid, men bruker mindre strøm. 

 

Tips #7 Sjekk strømavtalen

Vi anbefaler spotpris - den billigste avtaleformen i over 10 år, i følge SSB. Med avtalen Spotpris får du:

  • Strøm til spotpris - time for time
  • 3,9 øre/kWh i påslag på strømmen, 49 kr/mnd i fastbeløp
  • eFaktura gebyrfritt/papirfaktura 7 kr
  • Avtalen gjelder kun forbrukerkunder
  • Kundens kredittverdighet kan vurderes som kan medføre krav om sikkerhetsstillelse eller avvisning som kunde
  • Ingen bindingstid eller forskuddsbetaling
  • Avtalen kan sammenlignes med andre på Forbrukerrådets prisportal

Les mer om Spotpris

Hvor du bor avgjør prisen

Eksakt hvordan strømprisene blir akkurat der du bor, vil variere ut fra hvilket geografisk strømprisområde du hører til i. Norge er nemlig delt inn i fem ulike strømprissoner basert på geografi, og det kan være store prisforskjeller mellom prissonene i sør og nord. Det  skyldes primært forskjeller i tilbud og etterspørsel av strøm i de forskjellige sonene og begrenset overføringskapasitet fra nord til sør. 

Strømkunder i det nordligste prisområdet er unntatt moms, og de som bor aller lengst nord betaler heller ikke elavgift. 

 

Sjekk prisen i din strømsone

Du kan enkelt se siste tilgjengelig snittpris der du bor ved å taste inn postnummeret ditt. Dersom du er kunde hos NorgesEnergi kan du sjekke "Min Side" for strømpris time for time
eller laste ned strøm-appen vår.

Se prisen der du bor

Neonskilt med spotpris