NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Høye strømpriser - hold deg oppdatert

Sist oppdatert: 02/04/2024
Denne artikkelen blir fortløpende oppdatert med info om strømpriser og de siste prognosene om hvordan strømprisene vil utvikle seg fremover.


I mars har strømprisene i sør-Norge vært omtrent 40 prosent lavere enn mars i fjor. I nord-Norge derimot, bød måneden på de høyeste mars-prisene noensinne.

De tre sørlige prisområdene har nok en gang hatt veldig likt prisnivå og strømprisene i mars endte omtrent på det nivået markedet forventet ved inngangen til måneden. Grunnet økt bidrag fra solenergi har mars bydd på periodevis lave priser, spesielt i kortere perioder og mest i helgene der også forbruket er lavere enn i ukedagene. Enkelte dager har også bydd på høye priser. Dette henger oftest sammen med redusert produksjon fra vindkraft, noe som særlig ble gjeldende den 25. mars. Denne dagen fikk alle prisområder månedens høyeste priser. I snitt endte de tre områdene i sør opp med en snittpris for mars på ca. 85 øre/kwh, inkl. moms.

De to prisområdene i nord hadde i snitt noe lavere priser enn i sør. Dette skyldes som regel at de nordlige områdene importerer vindkraft fra de nordlige områdene i Sverige, som har hatt et vedvarende kraftoverskudd en stund. Kraftbalansen i Nord har vært noe svakere i mars sammenliknet med tidligere måneder, grunnet midlertidig utkobling av kjernekraftverk i Finland og Sverige. Dette har medført at det har vært likt prisnivå som i sør flere ganger i løpet av mars. I perioder med høy vindproduksjon får de nordlige områdene som regel lavere priser enn de sørlige. I snitt endte NO4 opp med en snittpris på ca 55 øre/kWh, ekskl. moms, noe som er ca 25 øre høyere enn det markedet forventet før månedsstart. Dette er som tidligere nevnt, den høyeste mars-prisen i nord noensinne. Midt-Norge (NO3) endte med en snittpris på ca 74 øre/kwh, inkl. moms, noe som var omtrent 16 øre høyere enn markedets forventning.

Snittpriser per prisområde i mars 2024:
(endring fra mars 2023 i parentes)

NO1 - Østlandet: 84,58 øre/kWh (-40%)

NO2 - Sørvestlandet: 84,58 øre/kWh (-40%)

NO3 - Midt-Norge: 74,47 øre/kWh (-5%)

NO4 - Nord-Norge: 55,40 øre/kWh* (+12%)

NO5 - Vestlandet: 86,05 øre/kWh (-39%)

Kilde: NordPool. *Priser oppgitt med moms, bortsett fra NO4 som har momsfritak. Snittprisene oppdateres hver måned. 

Sjekk historiske strømpriser måned for måned

Strømpriser mars 2024.

Strømpriser mars 2024.

Hva blir strømprisene fremover?

For april forventes det en snittpris i sør-Norge på ca. 76 øre/kWh, inkl. moms. Denne forventningen begrunnes med noe mildere vær og medfølgende lavere forbruk enn i mars. Markedet mener fortsatt det er betydelig risiko for høye priser også neste vinter. Ved inngangen av april er neste vinter i snitt priset til rundt 100 øre/kWh i sør-Norge. Dette er omtrent på samme prisnivå som denne vinteren. Forventningene fremover har vært relativt uendrede siden inngangen til mars.

For de to nordlige prisområdene forventes det at prisene i midt-Norge (NO3) fortsatt vil bli noe høyere enn i nord-Norge (NO4). Markedets forventninger for midt-Norge ligger nå rundt 60 øre/kWh, inkl moms, i april, mens nord-Norge forventes å få en strømpris på rundt 35 øre/kWh, ekskl. moms. Dette er noen få øre høyere enn hva som var forventet for en måneds tid siden. Årsaken til de økte prisene er at en del kjernekraft i Sverige og Finland også vil være utkoblet i april, i tillegg til at mars ble en dyrere måned enn ventet i nord.

Høyere nettleie for mange

Siden årsskiftet har mange netteiere satt opp prisen på nettleien. Sist ut er BKK som satt opp prisene sine 1. april. 

Forstå nettleiemodellen bedre

Under strømstøttenivå

Snittprisene for mars er under strømstøttenivå i alle prisområder, men med den nye ordningen som ble innført 1. september 2023, får du likevel strømstøtte for alle enkelttimer strømprisen er over 91,25 øre/kWh, inkl. mva. (73 øre/kWh uten mva.) 

Følg med i strømappen vår for strømpriser time for time. Prisene for påfølgende døgn blir tilgjengelige ca. kl. 13.30 hver dag. 

Regn på frontrute med lys fra møtende bilder

Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

Få full oversikt i appen

Du kan følge med på strømpris time for time, strømforbruk og estimert kostnad hittil i måneden i strømappen til NorgesEnergi.

Last ned appen

Få oversikt over eget strømforbruk

– Uansett hvor du bor i landet og hvor mye du betaler for strømmen er det fornuftig å ha et bevisst forhold til eget strømforbruk. Få full oversikt over strømprisene gjennom døgnet i appen vår slik at du kan planlegge energikrevende aktivitet til de timene strømmen er billigst, tipser Hildegunn Skage Teinum i NorgesEnergi. 

Når på døgnet du bruker strøm kan også ha påvirkning på nettleiekostnadene. Det kan også motivere til å teste ut nye strømsparetiltak – og følge med på hva slags effekt de har i kroner og øre.

Disse strømsparetipsene kan hjelpe deg å redusere strømforbruket

Tips #1 Husk å skru ned varmen

Skru ned varmen inne, både panelovner og varmekabler. Reduserer du temperaturen med én grad, kan du spare så mye som fem prosent av utgiftene til oppvarming av boligen. NB: Det er ikke meningen at du skal fryse. 

Tips #2 Lad elbilen når strømmen er billigst

Lade elbilen når strømprisene er på det laveste. Unngå å sette bilen på lading med en gang du kommer hjem fra jobb - da er som oftest strømmen dyrest.

Tips #3 Dusj kortere og smartere

Installer sparedusj og dusj kortere. Dusj gjerne om kvelden, da det ofte er billigere å varme opp vannet om natta. 

Tips #4 La tørketrommelen hvile

Tørk klesvasken på stativ eller utendørs nå når været tillater det.

Tips #5 Trekk ut 

Dra ut stikkontakten til apparater som står i standby-modus når de ikke brukes. TV, PC, ladere og spillkonsoller trekker nesten like mye strøm når de står i standby som når de er i bruk.

Tips #6 Fyll helt opp

Fyll vaskemaskinen helt opp når du skal vaske tøy. Vask gjerne på lavere temperaturer eller med eco-program. Det tar litt lengre tid, men bruker mindre strøm. 

 

Hvor du bor avgjør prisen

Eksakt hvordan strømprisene blir akkurat der du bor, vil variere ut fra hvilket geografisk strømprisområde du hører til i. Norge er nemlig delt inn i fem ulike strømprissoner basert på geografi, og det kan være store prisforskjeller mellom prissonene i sør og nord. Det  skyldes primært forskjeller i tilbud og etterspørsel av strøm i de forskjellige sonene og begrenset overføringskapasitet fra nord til sør. 

Strømkunder i det nordligste prisområdet er unntatt moms, og de som bor aller lengst nord betaler heller ikke elavgift. 

 

Sjekk prisen i din strømsone

Du kan enkelt se siste tilgjengelig snittpris der du bor ved å taste inn postnummeret ditt. Dersom du er kunde hos NorgesEnergi kan du sjekke "Min Side" for strømpris time for time
eller laste ned strøm-appen vår.

Se prisen der du bor