Derfor tror ekspertene det blir lavere strømpriser i år

Oppdatert: 19/01/2023


Fjoråret bød på rekordhøye strømpriser flere steder i landet. I Sør-Norge var snittprisen på rundt 2 kroner for en kilowattime, noe som er tre ganger så høyt som i 2021 – og tjue ganger høyere enn i 2020. I Nord-Norge, derimot, var den på 25 øre, elleve øre lavere enn i 2021.

- Selv om ingen vet hva snittprisen for 2023 kommer til å bli, tyder strømprognosene på at prisene skal synke i sør, der prisnivået har vært ekstremt høyt. Og det er det nok veldig mange som er glade for å høre, sier Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi

Geir Arne Gundersen

Geir Arne Gundersen

"Prognosene tyder på at strømprisene skal synke i sør"

- Ikke tilbake til normalen ennå

Forventningene i markedet er at snittprisen på strøm for 2023 vil havne på rundt 1,5 kroner per kWh i sør, ifølge NTB. Noen spår litt høyere, andre litt lavere.

- Markedet tror vel på strømpriser i Sør-Norge gjennom vinteren på et par kroner, kanskje litt under, summerer Marius Holm Rennesund, kraftanalytiker i Thema consulting til Klassekampen. Ifølge avisen begrunner han prognosen med blant annet mye nedbør og fulle vannmagasiner, i tillegg til at man har fått ned gassforbruket sørover i Europa.

Tor Reier Lilleholt, strømanalytiker i Volue Insight, er litt mer optimistisk – han ser for seg at strømprisene kan bli enda lavere enn Rennesunds prognoser.

- Vi tror snittprisen for 2023 vil ligge på rundt 1,1 kr per kWh i Sør-Norge. Men det vil fortsatt være en historisk høy pris, og vi er ikke tilbake til normalen ennå, legger han til.

"Vi tror snittprisen i 2023 vil ligge på rundt 1,1 kroner per kWh i sør-Norge."

- Tor Reier Lilleholt, Volue

Forventer dyrere strøm i nord

Lilleholts prognoser er samtidig litt mindre optimistiske for dem i nord. Han tror ikke snittprisen fra 2022 vil holde seg, og mener at folk i Nord-Norge må forberede seg på at de får høyere strømpriser fremover.

– Vi vil se mer utjevning av prisene. I nord har de brukt opp en del av ressursene sine i magasinene og sendt en del strøm til eksport. Det har heller ikke kommet ekstreme mengder snø ennå, begrunner Lilleholt.

Billigere i februar enn forventet

De kortsiktige prognosene står også i stil med de mer langsiktige: Prognosene for februar ser ut til å falle sammenlignet med tidligere forventninger:

Noen uker før jul forventet markedsaktørene at strømprisen i Sør-Norge kom til å ligge på over 4 kr per kWh i februar, men nå er forventningen nedjustert til omtrent 1,70 kr per kWh, ifølge nyhets- og analysebyrået Europower.

Lilleholt i Volue Insight forteller at det har vært ekstra krevende å forutsi strømprisene det siste året. Det er en rekke usikkerhetsmomenter som påvirker strømprisen i ulike retninger, for eksempel vinterklima, fyllingsgraden på gass, russisk krigsstrategi, myndighetenes agering i markedene og hvor mye snø - og hvor lang - vinteren i Sør-Norge blir. I tillegg er det varslet redusert produksjon eller stans i flere kjernekraftverk.

Billigere i februar enn forventet

De kortsiktige prognosene står også i stil med de mer langsiktige: Prognosene for februar ser ut til å falle sammenlignet med tidligere forventninger:

Noen uker før jul forventet markedsaktørene at strømprisen i Sør-Norge kom til å ligge på over 4 kr per kWh i februar, men nå er forventningen nedjustert til omtrent 1,70 kr per kWh, ifølge analysebyrået Europower.

Lilleholt i Volue Insight forteller at det har vært ekstra krevende å forutsi strømprisene det siste året. Det er en rekke usikkerhetsmomenter som påvirker strømprisen i ulike retninger, for eksempel vinterklima, fyllingsgraden på gass, russisk krigsstrategi, myndighetenes agering i markedene og hvor mye snø - og hvor lang - vinteren i Sør-Norge blir. I tillegg er det varslet redusert produksjon eller stans i flere kjernekraftverk.

- Det vil være stor spredning i prisen avhengig av om det blir en kald eller mild vinter, sier han og viser til at det i vintermånedene kan variere så mye som fra 1 til 6 kroner per kilowattime i snitt i måneden, uttalte han til NorgesEnergi senhøstes.

Temperaturen vil også avgjøre hvor mye gass det blir behov for å bruke i Europa, samtidig som gassprisen vil bli viktig for strømprisen i Sør-Norge. Strømprisene henger nemlig tett sammen med prisen på gass – og det er særlig det sørligste prisområdet som er mest påvirket av prisen i Europa. Det skyldes overføringskabler til en rekke land. Så lenge den norske strømprisen ligger under prisene på kontinentet, blir det eksportert kraft.

I nord er prisen mest påvirket av prisene i Sverige

- Hvor mye gass de europeiske landene må bruke fra lagrene sine, vil også ha en innvirkning på prisen. På samme måte har vi det med vannlagrene i Norge: Klarer vi å spare vann fra de norske magasinene, kan vi bruke det til å dempe prisen i de periodene i vinter hvor vi vil få høyest pris. Temperatur og mengde gass vi utveksler til Europa vil være avgjørende hvor mye vann vi har igjen i magasinene til våren og hvor høy strømprisen blir, forklarer Lilleholt.

Fyllingsgraden i vannmagasinene har stor påvirkning på strømprisen.  
Fyllingsgraden i vannmagasinene har stor påvirkning på strømprisen. 

Slik mener han du kan spare strøm

Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi har full forståelse for de som frykter vinterens strømregninger, selv om prognosene nå tyder på at prisene skal falle sammenlignet med 2022

- Heldigvis har regjeringen utvidet strømstøtten for privathusholdninger ut 2023. De som kvalifiserer til strømstøtte, vil få dekket en god del av regningen.

Strømstøtten beregnes ut fra snittprisen på strøm per måned, den følger ikke spotprisen time for time. Staten dekker nå 90 prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre per kilowattime, uten moms. Med moms er grensen 87,50 øre. Støttebeløpet vil altså være det samme, også i de dyreste timene, og gjelder uansett hvilken strømavtale du har. 

- Strømforbruket øker normalt godt utover vinteren, og det er lurt å være bevisst på strømforbruket og gjøre de tiltakene man kan for å spare strøm. Det vil for eksempel være lurt å senke forbruket så mye som mulig i de timene med høyest strømpriser for å holde strømregningen så lav som mulig.

Følg med!

Et annet tips er å følge med på strømforbruket på fakturaen din, på "Min Side" eller i strømappen til NorgesEnergi.

- Da får du oversikt over hva slags forbruk du har og hvordan utviklingen er. Det bidrar til å øke bevisstheten, sier han. 

Det kan også motivere til å teste ut nye strømsparetiltak – og følge med på hva slags effekt de har i kroner og øre.

Illustrasjonsbilde av NorgesEnergi app

Disse strømsparetipsene kan hjelpe deg å redusere strømforbruket

Tips #1 Skru ned varmen

Skru ned varmen inne, både panelovner og varmekabler. Reduserer du temperaturen med én grad, kan du spare så mye som fem prosent av utgiftene til oppvarming av boligen.

Tips #2 Dusj kortere og smartere

Installer sparedusj og dusj kortere. Dusj gjerne om kvelden, da det ofte er billigere å varme opp vannet om natta. 

Sjekk hvor mye du kan spare ved smartere dusjing 

Tips #3 La tørketrommelen hvile

Tørk klesvasken på stativ eller utendørs når været tillater det.

Tips #4 Trekk ut 

Dra ut stikkontakten til apparater som står i standby-modus når de ikke brukes. TV, PC, ladere og spillkonsoller trekker nesten like mye strøm når de står i standby som når de er i bruk.

Tips #5 Fyll helt opp

Fyll vaskemaskinen helt opp når du skal vaske tøy. Vask gjerne på lavere temperaturer eller med eco-program. Det tar litt lengre tid, men bruker mindre strøm. 

 

Tips #6 Sjekk strømavtalen

Sørg for at du har en god strømavtale. Med "Spotpris" fra NorgesEnergi får du en avtale helt uten påslag på strømmen. Du betaler kun et fast månedsbeløp på 49 kroner, i tillegg til det strømmen koster på strømbørsen time for time. Avtalen har ingen bindingstid og du får 12 måneder garanti på fastbeløpet.  

#7 Lad elbilden smart

Med smartlading kan du lade elbilen når prisene er lavest. Unngå å sette bilen på lading med en gang du kommer hjem fra jobb - da er som oftest prisene høyest.

Hvor du bor avgjør prisen

Eksakt hvordan strømprisene blir akkurat der du bor, vil variere ut fra hvilket geografisk strømprisområde du hører til i. Norge er nemlig delt inn i fem ulike strømprissoner basert på geografi, og det kan er store prisforskjeller mellom prissonene i sør og nord. Det  skyldes primært forskjeller i tilbud og etterspørsel av strøm i de forskjellige sonene og begrenset overføringskapasitet fra nord til sør. 

Strømkunder i det nordligste prisområdet er unntatt moms, og de som bor aller lengst nord betaler heller ikke elavgift. 

 

Sjekk prisen i din strømsone

Du kan enkelt se siste tilgjengelig snittpris der du bor ved å taste inn postnummeret ditt. Dersom du er kunde hos NorgesEnergi kan du sjekke "Min Side" for strømpris time for time

Se prisen der du bor