Strøm og nettleie på samme faktura

Fra oktober starter vi gjennomfakturering (strøm, nettleie og strømstøtte på samme faktura) med de største netteierne i sør-Norge.

Du trenger ikke foreta deg noe, og her kan du sjekke om vi gjennomfakturerer med din netteier:

Fra og med oktober 2022 vil strømregningen bestå av strøm, nettleie og strømstøtte hvis du bor i et av følgende nettområder:

  • Agder Energi
  • BKK
  • Elvia
  • Glitre Energi Nett AS
  • L-nett
  • Lede
  • Norgesnett AS

Vi vurderer fortløpende om vi skal gjennomfakturere med flere netteiere.

Du trenger ikke å gjøre noe som helst. Hvis vi har en avtale om gjennomfakturering med din netteier vil det skje automatisk.

Slik strømstøtten administreres nå, utbetales den av de aller fleste nettselskapene etter forfallsdato på strømregningen fra oss. Det er uheldig da det betyr at kundene våre må legge ut for hele strømregningen, og få strømstøtten tilbake fra netteier på et senere tidspunkt. Vi håper dette kan bidra til å lette på betalingsutfordringene som mange nå kjenner på.

For alle som har nettleie inkludert i strømregningen fra oss vil nettleien belastes Strømkonto, på lik linje med betalingen for strømmen. Ditt anbefalte beløp vil oppdateres automatisk. Her kan du sjekke om vi gjennomfakturerer med din netteier.

Slik fungerer det

1. Netteieren din sender oss informasjon om din nettleie og strømstøtte

2. Vi inkluderer nettleien og trekker fra strømstøtten i strømregningen vi sender til deg

3. Du betaler strømregningen - ferdig!