Historiske strømpriser

I dag har vi fem prissoner i Norge. Under finner du oversikten over historiske strømpriser fra strømbørsen NordPool, vist i øre/kWh. Dette er gjennomsnittsprisen på strøm per måned i de ulike sonene. Historiske strømpriser vises med moms i alle soner utenom sone 4.

Under finner du historiske strømpriser for Norges 5 prissoner;

Sone 1 : Sør-Øst | Sone 2: Sør | Sone 3: Midt | Sone 4: Nord | Sone 5: Vest

Historiske strømpriser for Norges 5 prissoner;


Historiske strømpriser siste 12 måneder, alle prissoner.
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh, inkl. mva.

Måned Sone1 Sone2 Sone3 Sone4* 

Sone5

August 2023

25,08 91,13 25,10 19,95 23,76

Juli 2023

45,98 85,84 35,71 22,31 46,51

Juni 2023

91,58 120,56 29,33 21,71 91,54

Mai 2023

98,26 100,83 39,78 21,94 98,73

April 2023

138,67 138,67 87,01 40,37 141,13

Mars 2023

140,79 140,80 80,19 49,02 141,30

Februar 2023

143,60 143,69 60,82 31,56 138,50

Januar
2023

158,23 158,23 87,01 46,38 160,95

Desember 2022

335,85

335,84 226,91 98,54 336,91
November 2022

140,72

141,00 79,72 44,28

140,72

Oktober 2022

164,81

165,27 44,97 20,55 164,86
September 2022

448,36

448,36 94,12 36,43 448,36
August
2022

430,36

543,11 23,61 2,82 426,97

Kilde: www.nordpoolspot.com
*Sone 4 er unntatt mva.

Er du allerede kunde hos oss kan du enkelt sjekke strømprisen din på Min side. 

                   Sone 1: Sør-Øst Norge - Historiske strømpriser
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh, inkl. mva.

Måned/År 2023 2022 2021 2020 

2019

Januar

158,23 175,79 62,56 30,51 68,24

Februar

143,60 150,67 68,13 15,79 56,44

Mars

140,79

233,80 52,66 11,26 51,07
April

138,67

217,49 56,52 6,66 49,73
Mai

98,26

206,21 60,72 9,94 48,24
Juni

91,58

187,74 58,64 1,95 36,65
Juli

45,98

208,63 72,06 1,88 42,23
August

25,08

430,36 93,54 4,86 43,25
September

 

448,36 135,46 12,75 37,08
Oktober

 

161,81 120,14 17,94 46,42
November

 

140,72 132,91 6,24 53,45
Desember   335,85 221,41 26,77 47,70

Kilde: www.nordpoolspot.com

 

             Sone 2: Sør Norge - Historiske strømpriser
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh, inkl. mva.

Måned/År 2023 2022 2021 2020 

2019

Januar

158,23 175,79 62,39 30,51 67,94

Februar

143,69 150,67 60,99 15,64 56,35

Mars

140,80

233,80 52,65 11,22 51,05
April

138,67

217,36 55,48 6,66 49,78
Mai

100,83

206,65 60,79 9,91 48,24
Juni

120,56

233,34 68,60 1,95 36,82
Juli

85,84

208,63 72,06 1,88 42,23
August

91,13

543,11 93,57 5,13 43,25
September

 

448,36 135,46 12,75 37,30
Oktober

 

165,27 121,67 17,94 46,37
November

 

141,00 132,92 6,24 53,38
Desember   335,84 221,35 26,77 47,56

Kilde: www.nordpoolspot.com

 

              Sone 3: Midt-Norge - Historiske strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh, inkl. mva.

Måned/År 2023 2022 2021 2020 

2019

Januar

87,01 32,98 56,87 29,12 64,12

Februar

60,82 22,59 55,10 17,43 55,17

Mars

80,19

21,60 31,75 12,53 49,97
April

87,01

56,34 34,70 6,61 49,70
Mai

39,78

19,70 46,11 12,00 47,15
Juni

29,33

14,80 44,60 4,22 31,66
Juli

35,71

2,38 59,26 3,40 41,57
August

25,10

23,61 74,49 8,49 45,63
September

 

94,12 67,39 13,38 41,38
Oktober

 

44,97 30,88 16,36 46,25
November

 

79,72 52,15 7,04 52,22
Desember   226,91 75,96 18,88 44,69

Kilde: www.nordpoolspot.com

 

             Sone 4: Nord-Norge - Historiske strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh, ekskl. mva.

Måned/År 2023 2022 2021 2020 

2019

Januar

46,38 26,22 37,69 23,26 50,10

Februar

31,56 16,17 42,52 13,91 44,13

Mars

49,02

15,10 25,21 10,02 39,98
April

40,37

17,85 26,88 5,39 39,70
Mai

21,94

11,25 32,83 9,77 37,81
Juni

21,71

8,56 21,25 3,38 25,38
Juli

22,23

1,92 22,85 2,93 33,12
August

19,95

2,82 44,66 6,03 36,10
September

 

36,43 51,26 7,42 33,05
Oktober

 

20,55 21,95 10,40 36,62
November

 

44,28 41,70 5,59 41,40
Desember   98,54 60,68 14,06 35,71

Kilde: www.nordpoolspot.com

 

              Sone 5: Vest-Norge - Historiske strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh, inkl. mva.

Måned/År 2023 2022 2021 2020 

2019

Januar

160,95 171,41 62,49 30,50 67,89

Februar

138,50 150,30 68,01 15,79 56,38

Mars

141,30

233,81 52,66 11,26 51,07
April

141,13

217,97 55,49 6,66 49,78
Mai

98,73

206,27 60,96 9,94 48,24
Juni

91,54

187,65 58,61 1,95 36,65
Juli

46,51

208,63 72,06 1,88 42,23
August

23,76

426,97 93,63 4,52 43,25
September

 

448,36 135,46 12,63 37,08
Oktober

 

164,86 119,93 17,23 46,42
November

 

140,72 133,08 6,26 53,57
Desember   336,91 220,86 26,10 47,72

Kilde: www.nordpoolspot.com

Ikke kunde hos NorgesEnergi? Se våre strømavtaler

Se alle strømavtaler