NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Historiske strømpriser

I dag har vi fem prissoner i Norge. Under finner du oversikten over historiske strømpriser fra strømbørsen NordPool, vist i øre/kWh. Dette er gjennomsnittsprisen på strøm per måned i de ulike sonene. Historiske strømpriser vises med moms i alle soner utenom sone 4.

Under finner du historiske strømpriser for Norges 5 prissoner;

Sone 1 : Sør-Øst | Sone 2: Sør | Sone 3: Midt | Sone 4: Nord | Sone 5: Vest

Historiske strømpriser for Norges 5 prissoner;


Historiske strømpriser siste 12 måneder, alle prissoner.
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh, inkl. mva.

Måned Sone1 Sone2 Sone3 Sone4* 

Sone5

Mars 2024

84,58 84,50 76,47 55,40 86,05

Februar 2024

83,75  83,15  62,71  41,47  84,79

Januar 2024

114,81 107,77 80,53 44,58 112,90

Desember 2023

116,98 113,67 98,95 68,97 116,98

November 2023

130,96 130,96 81,74 62,75 130,98

Oktober 2023

53,85 63,12 20,34 16,10 53,36

September 2023

1,40 71,99 12,37 9,87 1,39

August 2023

25,08 91,13 25,10 19,95 23,76

Juli 2023

45,98 85,84 35,71 22,31 46,51

Juni 2023

91,58 120,56 29,33 21,71 91,54

Mai 2023

98,26 100,83 39,78 21,94 98,73

April 2023

138,67 138,67 87,01 40,37 141,13

Mars 2023

140,79 140,80 80,19 49,02 141,30

Kilde: www.nordpoolspot.com
*Sone 4 er unntatt mva.

Er du allerede kunde hos oss kan du enkelt sjekke strømprisen din på Min side. 

                                     Sone 1: Sør-Øst Norge - Historiske strømpriser
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh, inkl. mva.

Måned/År 2024 2023 2022 2021 2020 

2019

Januar

114,81

158,23 175,79 62,56 30,51 68,24

Februar

83,75

143,60 150,67 68,13 15,79 56,44

Mars

84,58

140,79

233,80 52,66 11,26 51,07
April  

138,67

217,49 56,52 6,66 49,73
Mai  

98,26

206,21 60,72 9,94 48,24
Juni  

91,58

187,74 58,64 1,95 36,65
Juli  

45,98

208,63 72,06 1,88 42,23
August  

25,08

430,36 93,54 4,86 43,25
September  

1,40

448,36 135,46 12,75 37,08
Oktober  

53,85

161,81 120,14 17,94 46,42
November  

130,96

140,72 132,91 6,24 53,45
Desember   116,98 335,85 221,41 26,77 47,70

Kilde: www.nordpoolspot.com

 

                               Sone 2: Sør Norge - Historiske strømpriser
Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh, inkl. mva.

Måned/År 2024 2023 2022 2021 2020 

2019

Januar

107,77

158,23 175,79 62,39 30,51 67,94

Februar

83,15 

143,69 150,67 60,99 15,64 56,35

Mars

84,50

140,80

233,80 52,65 11,22 51,05
April  

138,67

217,36 55,48 6,66 49,78
Mai  

100,83

206,65 60,79 9,91 48,24
Juni  

120,56

233,34 68,60 1,95 36,82
Juli  

85,84

328,47 72,06 1,88 42,23
August  

91,13

543,11 93,57 5,13 43,25
September  

71,99

448,36 135,46 12,75 37,30
Oktober  

63,12

165,27 121,67 17,94 46,37
November  

130,96

141,00 132,92 6,24 53,38
Desember   113,67 335,84 221,35 26,77 47,56

Kilde: www.nordpoolspot.com

 

                                Sone 3: Midt-Norge - Historiske strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh, inkl. mva.

Måned/År 2024 2023 2022 2021 2020 

2019

Januar

80,53

87,01 32,98 56,87 29,12 64,12

Februar

62,71 

60,82 22,59 55,10 17,43 55,17

Mars

76,47

80,19

21,60 31,75 12,53 49,97
April  

87,01

56,34 34,70 6,61 49,70
Mai  

39,78

19,70 46,11 12,00 47,15
Juni  

29,33

14,80 44,60 4,22 31,66
Juli  

35,71

2,38 59,26 3,40 41,57
August  

25,10

23,61 74,49 8,49 45,63
September  

12,37

94,12 67,39 13,38 41,38
Oktober  

20,34

44,97 30,88 16,36 46,25
November  

81,74

79,72 52,15 7,04 52,22
Desember   98,95 226,91 75,96 18,88 44,69

Kilde: www.nordpoolspot.com

 

                               Sone 4: Nord-Norge - Historiske strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh, ekskl. mva.

Måned/År 20214 2023 2022 2021 2020 

2019

Januar

44,58

46,38 26,22 37,69 23,26 50,10

Februar

41,47 

31,56 16,17 42,52 13,91 44,13

Mars

55,40

49,02

15,10 25,21 10,02 39,98
April  

40,37

17,85 26,88 5,39 39,70
Mai  

21,94

11,25 32,83 9,77 37,81
Juni  

21,71

8,56 21,25 3,38 25,38
Juli  

22,23

1,92 22,85 2,93 33,12
August  

19,95

2,82 44,66 6,03 36,10
September  

9,87

36,43 51,26 7,42 33,05
Oktober  

16,10

20,55 21,95 10,40 36,62
November  

62,75

44,28 41,70 5,59 41,40
Desember   68,97 98,54 60,68 14,06 35,71

Kilde: www.nordpoolspot.com

 

                              Sone 5: Vest-Norge - Historiske strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris fra Nord Pool, øre/kWh, inkl. mva.

Måned/År 2024 2023 2022 2021 2020 

2019

Januar

112,90

160,95 171,41 62,49 30,50 67,89

Februar

84,79

138,50 150,30 68,01 15,79 56,38

Mars

86,05

141,30

233,81 52,66 11,26 51,07
April  

141,13

217,97 55,49 6,66 49,78
Mai  

98,73

206,27 60,96 9,94 48,24
Juni  

91,54

187,65 58,61 1,95 36,65
Juli  

46,51

208,63 72,06 1,88 42,23
August  

23,76

426,97 93,63 4,52 43,25
September  

1,39

448,36 135,46 12,63 37,08
Oktober  

53,36

164,86 119,93 17,23 46,42
November  

130,98

140,72 133,08 6,26 53,57
Desember   116,98 336,91 220,86 26,10 47,72

Kilde: www.nordpoolspot.com

Ikke kunde hos NorgesEnergi? Se våre strømavtaler

Se alle strømavtaler