Ikke gå glipp av pengestøtten alle kan søke om

Sist oppdatert: 06/03/2021
Toppbilde: mostphotos.com - Andrey Popov


Enkle energitiltak kan redusere strømutgiftene dine hjemme eller på hytta med flere tusenlapper i året. Du kan attpåtil få pengestøtte fra Enova for å gjennomføre dem.

Enovatilskuddet, som ordningen heter, drives av det statlige eide Enova. Støtteordningen gir deg ikke bare muligheten til å få bedre bo-komfort, men også til å få lavere strømregninger.

– Her ligger det store muligheter for å få økonomisk støtte til tiltak som også vil spare deg for strøm over tid. Det er nok mange som ikke er klar over hvor mye støtte man faktisk kan få - og hvor enkelt det er å få det, sier Rita Lund Thune, PR-manager i NorgesEnergi.

"Det er mange som ikke er klar over hvor mye støtte man faktisk kan få"

- Rita Lund Thune

Frem til sommeren er det 14 energibesparende tiltak som kvalifiserer til pengestøtte fra Enovatilskuddet.

Etter 1. juli 2021 nedjusteres noen av støttesatsene, så det kan være lurt å finne frem søknadspapirene med en gang.

Dette er tiltakene du kan søke om å få støtte til nå:

1. Få hjelp fra energirådgiver

Lurer du på hva slags energitiltak du bør gjøre hjemme eller på hytta? Dersom du engasjerer en energirådgiver til å hjelpe deg med å skreddersy løsninger, kan du søke om å få inntil 5000 kroner i støtte.

‌2. Installer akkumulatortank

En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann, og kan lagre varmt vann med relativt lite varmetap over lengre tid.

Ifølge Enova er en akkumulatortank spesielt aktuell for de som periodevis får overskudd av varme, som for eksempel fra biokjeler, vannbårne varmepumper eller solfangere. Du kan få maksimalt 5000 kroner i støtte til dette prosjektet fra Enova.

 

3. Få væske-til-vann-varmepumpe

Dersom du setter inn en væske-til-vann-varmepumpe, kan du få inntil 10.000 kroner i støtte fra Enova. Denne varmepumpen, som også kalles bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe, bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme.

‌‌4. Sett inn luft-til-vann-varmepumpe

‌Fordelen med en luft-til-vann-varmepumpe, er at den bruker varmen fra luften til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevann. Du få inntil 5000 kroner i støtte for å sette inn en slik hjemme eller på hytta.

NB: Fra og med 1, juli 2021 fjernes støtten til luft-til-vann-varmepumpe.

Foto: Phillipp Berndt - unsplash.com

5. Skaff deg bio-ovn med vannkappe

Enova gir støtte på inntil 10.000 kroner til dem som skaffer seg en bio-ovn med vannkappe. Den bruker ved eller pellets til å varme opp vann i en vannlagringstank, som deretter fordeles rundt i boligen gjennom et vannbårent system.


6. Sett inn biokjel

Du får maks 10.000 kroner i støtte når du installerer biokjel. Denne bruker bioenergi fra for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vannet til en radiator eller vannbåren gulvvarme. Ifølge Enova kan en biokjel dekke hele varmebehovet i en bolig eller fritidsbolig.

7. Produser din egen elektrisitet

Legger du om til el-produksjon, altså at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind, kan du få 7.500 kroner i støtte. Produserer du mer enn du bruker, finnes det løsninger for å selge strømmen tilbake til nettselskapet. Før du går i gang med installeringer til el-produksjon bør du høre med hytte- eller bokommunen om du må byggemelde eventuelle utvendige løsninger.

 

Foto: mostphotos.com - Andrey Popov

Produserer du mer strøm enn du bruker, kan du bli Plusskunde

Selg overskuddstrøm - bli Plusskunde

 

8. Installer solfangeranlegg

Solfangere bruker solenergi til å varme opp boligen eller hytta, samt tappevannet. Søker du om støtte til dette senest 30. juni 2021, kan du være så heldig å få 15.000 kroner av Enova til å installere det.

NB: Fra og med 1. juli 2021, blir støttebeløpet redusert til maksimalt 5000 kroner.

‌9. Installer varmegjenvinning av gråvann

Gråvann, som ofte er varmt vann brukt til matlaging, dusjing eller klesvask, brukes i dette systemet til å forvarme nytt, kaldt vann som kommer inn i huset. Du kan få inntil 2500 kroner i støtte for å installere et system for varmegjenvinning av gråvann.

10. Oppgrader hele bygningskroppen til hytta

Dersom du tenker helhetlig når du skal oppgradere bygningskroppen til hytta, og inkluderer omfattende energitiltak i arbeidet, kan du søke om å få støtte på inntil 150.000 kroner.

Tiltakene det ofte dreier seg om, er forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur.

11. Installer balansert ventilasjon

Anlegget er et viftesystem hvor mellom 80 og 90 prosent av varmen fra den gamle luften blir overført til ny luft, som fordeles jevnt og ferdig oppvarmet rundt i boligen eller hytta. Du trenger derfor ikke å bruke ekstra energi på å varme opp den friske luften.

Maksstøtten for å installere balansert ventilasjon er på 15.000 kroner hvis du søker innen 30. juni 2021.

NB: Etter 1. juli reduseres støtten til 10.000 kroner

‌12. Legg om til vannbåren varme

Du kan søke om støtte på inntil 10.000 kroner for å legge om til vannbåren varme. Vannet varmes opp av en varmekilde, og sirkulerer rundt i boligen eller hytta via rør i gulv eller gjennom radiatorer.

13. Sett inn avtrekksvarmepumpe

inntil 5000 kroner i støtte for å investere i en avtrekksvarmepumpe. Den tar varme fra ventilasjonsluften fra våtrom og kjøkken, som den så gjenbruker å varme opp rom, varmtvann eller til å forvarme frisk luft.

NB: Merk at støtten til dette fjernes fra og med 1. juli 2021.

14. Få solceller

Søker du om støtte til solceller innen fristen, kan du få inntil 28.750 kroner (fastbeløp på 10.000 kroner pluss 1.250 kroner per kilowatt inntil 15 kW), i støtte fra Enova.

NB: Fra 1. juli 2021 reduseres derimot fastbeløpet til 7500 kroner.

Les mer om Enovas støtteordninger

Se alle energitiltakene du kan søke støtte til

Tilbakevirkende støtte

Har du allerede innført noen av tiltakene, kan du fremdeles søke om støtte. Kravet er at fakturaen ikke kan være eldre enn 20 måneder.

‌Alle tiltakene som det søkes om støtte til må være gjennomført og fakturert innen fristen 30. juni for å bli godkjent.