Hvorfor har jeg høyere regninger enn jeg hadde før jeg byttet måler?

Noen kunder opplever at strømregningen er høyere etter at de bytter til ny smart måler. Dette kan ha flere forklaringer: 

  1. Strømprisen kan ha gått opp i hele strømmarkedet. Dette skjer ofte i perioden november - mars, men den går normalt ned igjen mot sommeren.
  2. Nettleien kan ha økt, eller du kan ha byttet måler samtidig som vi begynte å fakturere strøm og nett på samme faktura.
  3. Den gamle måleren kan ha målt for lite. 

Det er spesielt punkt 3 som har vært omtalt i mediene. I Norge er vi heldige som har et Justervesen som kontrollerer blant annet strømmålerene. De holder et øye også med de nye smartmålerene, og har uttalt at de stoler på at de nye målerene måler riktig. Du kan lese mer om det på Justervesenets nettsider

Dersom du ikke stoler på den nye måleren din, kan du be netteieren din om å kontrollere den. Dersom den måler feil så vil netteieren din bytte ut måleren uten at det koster deg noe. En slik kontroll bestiller du hos din netteier.