Strømprisen tredoblet seg på ett år

Publisert: 17/08/2021
Tekst og bilder: NTB


Prisen på strøm var i andre kvartal tre ganger høyere enn samme kvartal i 2020. Dyrere fossilt brensel og CO2-utslipp i Europa førte til prisøkning i Norge.

I oversikten over strømprisen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble offentlig tirsdag (17.08.21), går det fram at gjennomsnittlig pris for norske husholdninger var 50,9 øre for en kilowattime før avgifter og nettleie.


Dette er tre ganger høyere enn prisene var i samme kvartal ett år tidligere, da strømmen på sin side var historisk lav.
Den kraftige prisøkningen forklares med at det har vært økt pris på fossilt brensel og utslipp av CO2 i forbindelse med kraftproduksjonen i Europa.


– Siden det europeiske og norske kraftmarkedet er tett knyttet sammen via mellomlandsforbindelser, har strømprisen også økt i Norge i andre kvartal, skriver SSB og viser til kvartalsrapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat.


Gjennomsnittlig total strømpris, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 116,1 øre for en kilowattime. Oppgangen på hele 60 prosent skjedde til tross for at Statnett reduserte nettleien med 24 prosent, som et koronatiltak for å hjelpe strømkunder med vanskelig økonomi.