Dette bør du vite om den nye nettleiemodellen

Publisert: 20/06/2023
Oppdatert: 25.01.2024 - nye priser
Hovedbilde: mostphotos.com


Sommeren 2022 ble det innført ny nettleiemodell i Norge. Og det er spesielt én ting du bør vite om den, mener Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi.

- Du sparer penger på å jevne ut strømforbruket ditt gjennom døgnet, sier han og forklarer at det i praksis betyr å unngå å bruke for mye strøm samtidig. Det blir ekstra viktig nå som energibehovet øker i takt med mørkere og kaldere dager.

- Det kan for eksempel være lurt å unngå å lade elbilen, vaske klær, steke brød og ha på oppvaskmaskinen på samme tid, råder han.

"Unngå å bruke mye strøm samtidig"

- Geir Arne Gundersen

Underdimensjonert strømnett

Kort fortalt handler den nye nettleiemodellen om strømnettet vårt er underdimensjonert til forbruket vårt. Strømforbruket totalt sett har vært noenlunde likt de senere årene, men vi drar i dag ut mer effekt av nettet på kortere tid enn tidligere. Dette skyldes at mange av apparatene vi bruker til daglig bruker mer strøm på kortere tid – altså drar ut mer effekt, for eksempel hurtigladere og induksjonsovner.

De nasjonale myndighetene mener at dersom vi klarer å bruke strømmen smartere, og spre forbruket vårt utover flere timer av døgnet, vil vi klare å utnytte strømnettets kapasitet bedre. Det vil igjen redusere behovet for store utvidelser av nettet – som igjen er ment å spare forbrukerne penger på sikt.

Energi Norge har laget en kort illustrasjonsfilm som forklarer dette på en fin måte: 

Mer pisk enn gulrot

- Nettleiemodellen legger altså opp til å belønne de som klarer å flytte noe av strømforbruket sitt til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor. Det er vel og bra at vi bruker strømmen smartere, men ordningen fremstår som litt vel mye pisk enn gulrot, sier Gundersen.

- Siden et vanlig forbruksmønster blir dyrere, tror vi at det er vanskelig å få lavere nettleieregning ved å flytte forbruk, men man kan kanskje klare å ikke gjøre den høyere, fortsetter han. 

Den nye nettleiemodellen består av to ulike ledd; et energiledd og et fastledd. 

Slik er prisen

Prisen du skal betale for nettleie, avhenger av hvor mye strøm du bruker og når på døgnet strømforbruket ditt er høyest.

Regningen fra nettselskapet ditt vil vise at nettleien består av to ulike ledd, et energiledd og et fastledd. Slik var det også før den nye nettleiemodellen ble innført. Det nye, derimot, er at fastleddet består av ulike trappetrinn som dikterer prisen du skal betale. Inndelingen i, og prisene på hvert trappetrinn vil variere fra nettselskap til nettselskap.

Slik er de mest vanlige inndelingene i trappetrinnsmodellen. Trinnet ditt bestemmes av snittet av de tre timene med høyest forbruk forrige måned. NB: Enkelte netteiere har ulik inndeling, for eksempel L-nett og Lede. Netteierne har også ulike prismodeller.

Noen eksempler på hva du må betale for fastleddet

- Hvilket trappetrinn du havner i bestemmes av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm sist måned, fordelt på tre ulike dager, sier Gundersen og forklarer at dersom du for eksempel brukte mindre enn 2 kilowatt i timen gjennom hele forrige måned, vil du havne på laveste ledd. 

Er du nettleiekunde hos Elvia vil fastleddsprisen på neste nettleieregning da bli 120 kroner. Er du kunde hos Lede (som har et trinn fra 0-5kW) er tilsvarende pris 262,50 kroner, mens den er 155 og 285 kroner hos henholdsvis Glitre Nett og L-nett (har også kun et trinn fra 0-5 kW). 

Har du et strømforbruk som lander på mellom 5 og 10 kilowatt i timen den siste måneden, vil fastleddet koste 305 kroner hos Elvia. L-nett tar 435, Lede 448,75 og BKK Nett 400 kroner for samme forbruk, mens Glitre Nett og Norgesnett* tar henholdsvis 335 og 185,19 kroner.

*NB: Norgesnett har meldt om at de øker prisen fra 1. februar. Da vil du måtte betale 314,81 kroner mellom 5-10 kW. 

Alle prisene er sjekket på netteiernes nettsider 25.01.24, og inneholder alt av avgifter, inkludert moms. 

Siden fastleddet bestemmes av de tre timene med høyest snittforbruk forrige måned, vil du kunne oppleve å få ulikt fastledd fra måned til måned dersom du ligger og vipper mellom to trinn. 

Energileddet 

Energileddet, altså den andre delen av nettleieregningen, beregnes etter hvor mange kilowattimer du bruker. Men også her vil tiden på døgnet avgjøre prisen – fordelt hovedsakelig på egne satser for dag, natt og helg. 

Ønsker du å sjekke hva din netteier tar for fastledd og energiledd finner du denne informasjonen på nettsiden til din netteier. 

Slik får du lavest mulig nettleie

Det viktigste rådet for å holde nettleie-utgiftene så lave som mulig, er å spre strømbruken utover døgnet, repeterer Gundersen. Men for å få det til, fordrer det at du har en viss oversikt over strømforbruksmønsteret ditt.

- På Min Side hos NorgesEnergi får du full oversikt over forbruket ditt. Da får du fort en ide om hva slags strømvaner du har. Når du kjenner til dette, kan du lettere ta grep for å fordele bruken utøver døgnet, sier han.

Få full oversikt over strømforbruket:

Logg inn på Min Side

(Er du ikke kunde/har du ikke vært kunde lenge, kan du logge deg inn hos netteier eller i strømdatabasen Elhub å få oversikten der.)

Dernest tipser Gundersens om å utnytte de sene kveldstimene – så fremt du er våken.

- Er du likevel oppe til kl 01 i helgene, så kan du gjøre lurt i å for eksempel sette på vaskemaskinen eller tørketrommelen da. Men av brannsikkerhetsmessige grunner, bør du ikke la disse gå på natten når du sover.

På grunn av brannfare er det ikke anbefalt å sette på vaskemaskin eller tørketrommel når du sover eller når du ikke er hjemme. 

Husk også å følge med på strømprisen

I tillegg til å passe på at ikke nettleieregningen blir større enn nødvendig, er det også lurt å ha en oversikt over prisene på strøm gjennom døgnet. Har du en spotprisavtale varierer nemlig prisene fra time til time – og det kan være store forskjeller mellom de laveste og høyeste timeprisene gjennom et døgn. For å få lavest mulig strømregning er det derfor lurt å være bevisst på når du bruker strøm gjennom døgnet.

- Strømprisene for neste dag legges ut på Min Side ca kl 13.30. Både der og i strømappen vår har du full oversikt over når på døgnet det er smartest å bruke strøm, og hvilke timer du helst bør unngå å bruke energikrevende apparater, avslutter Gundersen.