NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Få forstår den nye nettleiemodellen, og enda færre er fornøyd med den 

I fjor sommer ble det innført en ny nettleiemodell i Norge. Målet er at den skal hjelpe oss til å spre strømforbruket vårt utover hele døgnet. Men snart halvannet år inn i ordningen, er det spesielt en utfordring som åpenbarer seg: Folk flest synes nettleiemodellen er vanskelig å forstå – og det til tross for at vi alle må forholde oss til den.    

Publisert: 17/11/2023
Hovedbilde: mostphotos.com


54 prosent av de spurte forstår lite av nettleiemodellen, mens kun 38 prosent sier at de har skjønt hvordan ordningen virker, viser en fersk undersøkelse Ipsos har gjort på vegne av NorgesEnergi.  

- Det er tydelig at folk trenger mer informasjon om hvordan ordningen virker, og hvordan den kan utnyttes for å spare penger på strømforbruket, sier Hildegunn Skage Teinum i NorgesEnergi. 

Over halvparten oppgir at de forstår lite av nettleiemodellen

- Ipsos 10/23

Det aller viktigste du bør forstå

Det er spesielt et poeng hun mener det er viktig å få med seg: La være å bruke mye strøm samtidig. 

Klarer du å spre strømforbruket ditt utover døgnet – og for eksempel unngå å lade elbilen, steke brød, kjøre oppvaskmaskinen eller ta klesvasken samtidig, vil du få lavere nettleiepris enn om du bruker mye strøm på samme tid.

- Nettleiemodellen legger altså opp til å belønne de som klarer å flytte noe av strømforbruket sitt til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor, poengterer Teinum.
 

Hildegunn Skage Teinum

Hildegunn Skage Teinum


"Du blir belønnet dersom du ikke bruker mye strøm samtidig"

- Hildegunn Skage Teinum, NorgesEnergi

Nettleien, altså det du må betale for å få strøm inn i boligen din, avhenger både av når på døgnet du har høyest strømforbruk, og hvor mye strøm du bruker. Dette gjenspeiles i regningen fra nettselskapet ditt, for her vil du se at nettleien du må betale består av to ulike ledd; et energiledd og et fastledd.

- Slik var det også før den nye nettleiemodellen ble innført, men det nye er at fastleddet består av ulike trappetrinn som dikterer prisen du skal betale, sier hun.

Inndelingen og prisene på hvert trappetrinn varierer fra nettselskap til nettselskap, men fellesnevneren er at det er billigst å bruke strømmen når det er minst belastning på strømnettet, altså når færrest bruker strøm.

De vanligste inndelingene i trappetrinnsmodellen:
(Noen netteiere kan ha ulik inndeling)

Trinnet du havner på bestemmes ut fra snittet av de tre timene i måneden, fordelt på tre ulike dager, der du hadde høyest strømforbruk, såkalte effektopper. 
Effektopper, eksempel fra NorgesEnergi-appen november 2023.

Effektopper, eksempel fra NorgesEnergi-appen november 2023.

Trinnet du havner på bestemmes ut fra snittet av de tre timene i måneden, fordelt på tre ulike dager, der du hadde høyest strømforbruk.\, såkalte effektopper. 

Eksempel fra app.

Eksempel fra app.

Ulike satser på energileddet

- Energileddet, altså den andre delen av regningen for nettleie, beregnes etter hvor mange kilowattimer du bruker i inneværende måned. Også her vil tiden på døgnet avgjøre prisen – for det er egne satser for dag og natt, fortsetter Teinum.

- Noen netteiere kan også ha ulike satser på energileddet sommer og vinter. 

Få er fornøyd

I tillegg til at få av oss forstår den nye nettleiemodellen, er det enda færre som er fornøyd med den, viser NorgesEnergis ferske undersøkelse. I fjor svarte 44 prosent at de var misfornøyd med den nye nettleiemodellen, i år har andelen misfornøyde økt til 55 prosent. 

Kun 37 prosent av de spurte er tilfreds med ordningen, kommer det frem i undersøkelsen.

Illustrasjon som viser fire av ti
Under 4 av 10 er fornøyd med den nye nettleiemodellen

- Ipsos 10/23

Teinum har stor forståelse for at ordningen kan være litt komplisert å sette seg inn i, og tror det kan være en av årsakene til at andelen misfornøyde stiger. 

– Det kommer endel spørsmål til kundesenteret vårt om nettleie. Selv om det er den enkelte netteier som er ansvarlig for å informere om hvordan nettleien fungerer, er det ikke alle som skjønner forskjellen mellom strømleverandør og netteier. Spesielt ikke siden svært mange har gjennomfakturering, det vil si at de får strømforbruk og nettleie på samme faktura fra oss som strømleverandør, forklarer hun. 

Som kunde hos NorgesEnergi kan du enkelt planlegge strømforbruket ditt ved hjelp av vår gratis app
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com
Planlegg strømforbruket og få full oversikt med vår gratis app
Illustrasjoner fra NorgesEnergi-appen. Avvik kan forekomme.

Illustrasjoner fra NorgesEnergi-appen. Avvik kan forekomme.

Full oversikt i appen

I NorgesEnergi-appen får du full oversikt over:

  • strømpriser og forbruk
  • estimert kostnad hittil i måneden, inkludert nettleie og strømstøtte
  • fakturaoversikt
  • dine effektopper

Last ned app

Slik kan du utnytte modellen til din fordel

Samtidig har hun gode råd til de som ønsker å utnytte den nye nettleiemodellen til egen fordel. Det aller viktigste, ifølge henne, er å få full oversikt over eget forbruksmønster. Da kan du identifisere strømvanene dine – og så planlegge hvordan du kan endre strømforbruket for å havne på lavest mulig fastleddstrinn. 

- Som kunde hos NorgesEnergi får du full oversikt over strømpriser og forbruk på Min Side  eller i NorgesEnergi-appen. Begge steder vises det også en oversikt over de tre høyeste effekt-toppene du har til nå i måneden, og da får du fort en ide om hva slags vaner du har for å bruke strøm. Når du kjenner til dette, kan du lettere ta grep for å fordele bruken utøver døgnet, sier Teinum og fortsetter:

– La oss se nærmere på eksempelet fra tidligere i artikkelen. Bildet viser mine effekttopper i perioden 1.-16. november. Jeg har et snitt på 5,72 kW. Dette snittet er regnet ut basert på de tre timene med høyest forbruk samtidig, på ulike dager og bestemmer hvilket kapasitetstrinn jeg havner på.

Eksempel på visning av effektopper i NorgesEnergi-appen.

Eksempel på visning av effektopper i NorgesEnergi-appen.

– Jeg ser at jeg med fordel kan gå gjennom strømforbruket mitt morgen og ettermiddag. Dersom jeg kan flytte noe av forbruket mitt til andre andre tider på døgnet kan jeg komme ned på et billigere fastledd neste måned og dermed spare 140 kroner i måneden*, innser Teinum.  

*Besparelsen er differansen mellom kapasitetstrinn 2 og 3 hos Glitre nett - Agder. 

Bruk strømmen når den er billigst!

Et annet råd er å følge med på strømprisene gjennom døgnet, og være bevisst på å bruke strømmen når den er billigst. Dette gjelder særlig dersom du har spotprisavtale, for da vil prisene variere fra time til time. Det kan nemlig være store forskjeller mellom de laveste og høyeste timeprisene gjennom et døgn. 

- Strømprisene for neste dag blir tilgjengelige ca kl 13.30 både på Min Side og i NorgesEnergis strømapp. Begge steder har du full oversikt over når på døgnet det er smartest å bruke strøm, og hvilke timer du helst bør unngå å bruke energikrevende apparater, tipser Teinum. 

Strømpris time for time 20.-21.11.23, prisområde NO2 - sørvest.

Strømpris time for time 20.-21.11.23, prisområde NO2 - sørvest.

Slik kan strømprisen svinge gjennom døgnet

Derfor kom det ny nettleiemodell

Det viktigste grunnen til at den nye nettleiemodellen ble innført, er for å spre strømforbruket vårt utover døgnet. Strømnettet er nemlig underdimensjonert for forbruket vårt. 

Selv om det totale strømforbruket vårt har vært noenlunde stabilt de siste årene, drar vi i dag ut mer effekt av nettet på kortere tid enn tidligere. Dette skyldes at mange av apparatene vi bruker til daglig bruker mer strøm på kortere tid – som for eksempel hurtigladere og induksjonsovner.

- Myndighetene mener at dersom vi klarer å bruke strømmen smartere, og spre forbruket vårt utover flere timer av døgnet, vil vi klare å utnytte strømnettets kapasitet bedre. Det vil igjen redusere behovet for store utvidelser av nettet – som igjen er ment å spare forbrukerne penger på sikt, kommenterer Teinum. 

Dette må du vite om nettleiemodellen:

Nettleien består av to ledd, som til sammen utgjør det du må betale i nettleie: 

Fastledd: Modellen legger opp til ulike trappetrinn med forskjellig fastleddspris. Trinnet du havner på bestemmes av gjennomsnittet av de tre timene i måneden du brukte mest strøm, fordelt på tre forskjellige dager. Ulike nettselskap kan ha forskjellig inndeling og pris på trinnene. 

Energiledd: Dette beregnes etter hva slags strømforbruk du har hatt i kilowattimer. Prisen påvirkes av når du har brukt strømmen; det er som regel billigere på natt (22.00-06.00) enn på dagtid (06.00-22.00).  

Lurer du på hvor mye nettleien koster deg?

I snitt kostet nettleien i 3. kvartal 2023 35,7 øre/kWh, ekskl. moms. Pris med moms var 44,6 øre/kWh. (Kilde: SSB, Elektrisitetspriser)

Full oversikt over hva du betaler i nettleie får du på fakturaen fra netteieren din. Du finner fullstendig prisoversikt på din netteiers hjemmeside.