Hva består strømregningen av?

Oppdatert: 03.03.2022
NB: Saken baserer seg på gjennomsnittlige tall i perioden fra 2018-2020 og tar for seg fordelingen i et normalår. I 2021 og 2022 har det vært en ekstraordinær situasjon med svært høye strømpriser. Da vil strømkostnadene utgjøre mer av de totale strømutgiftene.

Visste du at strømregningen din er satt sammen av mer enn bare selve kostnaden for strømmen du bruker?

Strømregningen din er satt sammen av flere priselementer; selve strømprisen, nettleie, skatter og avgifter og strømleverandørens påslag. 

Det er heller ikke sånn at det er strømleverandøren som setter prisen eller bestemmer hvor mye som skal betales i nettleie eller avgifter. 

I videoen under viser vi hvordan fordelingen er i et normalår. Tallene i videoen er basert på snittall fra perioden 2018-2020. Slik strømprisene har vært i det siste, er %-andelen for selve strømmen høyere. 

Strømprisen

Strømprisen styres etter tilbud og etterspørsel og endrer seg time for time. De aller fleste strømleverandører i Norge kjøper strøm hos strømbørsen Nord Pool og selger strømmen videre til sine kunder. Har du en spotprisavtale betaler du det strømmen til enhver tid koster på Nord Pool, pluss et eventuelt påslag per kilowattime som går til din strømleverandør. Du kan enten ha spotpris time for time eller spotpris inkludert innkjøpskostnader. Dette skal være spesifisert i avtalen din. 

Strømprisen påvirkes av mange faktorer, været er en av dem. Generelt sett er det slik at vått og mildt vær gir lavere strømpriser, mens kaldt og tørt vær gir prisøkning, men det er ikke alltid slik. Mengden vind påvirker hvor mye kraft som kan produseres fra vindmøller. 

I tillegg påvirkes strømprisen av forbruket vårt, hvor mye strøm som til enhver tid produseres og ytre faktorer som prisen på CO2 og gass og valutakurser. 

Norge er delt inn i fem ulike strømprissoner, og prisen vil variere utfra hvilken prissone du bor i. De ulike sonene har ulik kapasitet og mulighet for utveksling av strøm med andre soner og land. De to nordligste prissonene har oftest billigere strømpriser enn de tre sonene lengst sør. 

 

 

Hver dag ved lunsjtider publiseres prisene for påfølgende dag på Nord Pool. Det er herfra vi henter prisene til Min Side, der du enkelt kan se både strømpriser time for time og ditt forbruk. 

Logg inn på Min Side for å se strømpriser og forbruk.

Nettleie

En del av strømregningen din er nettleie som betales til din lokale netteier basert på hvor du bor. Nettleie er noe alle må betale for å få tilgang til strøm. Nettleien er monopolisert, det vil si at det er kun en netteier i hvert område og det er ikke mulig å bytte netteier. Nettleien går blant annet til drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge. 

Nettleien består av et kapasitetsledd og et energiledd. Kapasitetsleddet bestemmes av hvor høyt strømforbruket ditt er på sitt høyeste, det vil si et snitt av de tre timene du brukte mest strøm samtidig i foregående måned. Kapasitetsleddet er inndelt i ulike trappetrinnsmodeller basert på hvor mye strøm du maksimalt bruker. 

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kWh) og når på døgnet du bruker strømmen. Hos de fleste netteiere er det billigere å bruke strøm om natten enn om dagen, og noen har også billigere tariffer om sommeren.

Les mer om den nye nettleiemodellen her.​

 

Avgifter

Strømregningen din består også av skatter og avgifter til staten. Momsen, eller merverdiavgiften, er på 25 % og kommer i tillegg til el-avgiften som for tiden er på 15,41 øre per kWh. (I 2022 var det redusert elavgift i årets tre første måneder.)

Alle strømkunder betaler også et bidrag til energifondet Enova, som gir støtte til energieffektiviserende tiltak i norske hjem.

 

Strømleverandørens påslag

Den minste delen av strømregningen er påslaget som strømleverandøren tar for strømmen de leverer til deg. 

Når lovpålagte el-sertifikater og innkjøpskostnader er betalt, sitter strømselskapet igjen med en liten del som skal dekke alle andre driftskostnader i selskapet og skape en sunn og bærekraftig bedrift.

Les mer om våre strømavtaler