Hva består strømregningen av?

Visste du at bare 1/3 av strømregningen din er kostnader knyttet til den strømmen du faktisk har brukt?

Når du betaler strømregningen din er bare 1/3 av det du betaler kostander knyttet direkte til forbruket ditt. De resterende 2/3 er nettleie samt skatter og avgifter til staten, og blant dem er elsertifikater 

Norge produserer i hovedvekt strøm fra vannkraft og produksjonskapasiteten er derfor veldig væravhengig. Med en kald og tørr vinter som gikk over til en ekstremtørr sommer er vannmengden kraftig redusert og strømprisene er høyere enn normalt for årstiden.    

 

I tall fra Energi Norge har regjeringen økt elavgiften med 3,5 øre utover vanlig prisstigning. Det betyr tre milliarder kroner i ekstra regning til strømkundene, når momsen tas med.

Mens strømprisen og nettleien har vært relativt stabile, har den såkalte elavgiften gått kraftig opp i perioden. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

En gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 16.000 kWh betalte i 2017 nærmere 6300 kroner i avgifter, ifølge VG