Hva består strømregningen av?

Visste du at bare 1/3 av strømregningen din er kostnader knyttet til den strømmen du faktisk har brukt? Mesteparten av regningen din dekker kostnader til andre enn strømleverandøren din.

Strømregningen din er satt sammen av flere priselementer; selve strømprisen, nettleie, skatter og avgifter og strømleverandørens påslag. 

Prishuset under viser hvor stor del av regningen din som går til de ulike elementene. Utregningene er basert på gjennomsnittlige tall fra 2019 og 2020.

Strømprisen

Strømprisen styres etter tilbud og etterspørsel og endrer seg time for time. De aller fleste strømleverandører i Norge kjøper strøm hos strømbørsen NordPool og selger strømmen videre til sine kunder. Har du en spotprisavtale betaler du det strømmen til enhver tid koster på NordPool.

Strømprisen påvirkes av mange faktorer. Været er en viktig faktor. Generelt sett er det slik at vått og mildt vær gir lavere strømpriser, mens kaldt og tørt vær gir prisøkning, men det er ikke alltid slik. I tillegg påvirkes strømprisen av forbruket vårt, hvor mye strøm som til enhver tid produseres og ytre faktorer som prisen på CO2. 

Norge er delt inn i fem ulike strømprissoner, og prisen vil variere utfra hvilken prissone du bor i. De ulike sonene har ulik kapasitet og mulighet for utveksling av strøm med andre soner og land. 

Det at strømprisen handles på strømbørsen og bestemmes av tilbud og etterspørsel har gjort strøm billigere i Norge og bidratt til at vi har Europas billigste strømpriser. I 2020 var Norge billigst i Norden i 50 av 53 uker. 

Les også: Myter om strømpriser

Nettleie

Omtrent en tredjedel av strømregningen din er nettleie som betales til din lokale netteier basert på hvor du bor. Nettleie er noe alle må betale for å få tilgang til strøm og den består av et fastbeløp og et variabelt beløp som er basert på forbruket ditt. Nettleien er monopolisert, det vil si at det er kun en netteier i hvert område og det er ikke mulig å bytte netteier. Nettleien går blant annet til drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge. 

De aller fleste netteiere har avtale om gjennomfakturering hos strømleverandøren. Det betyr at du får både nettleie og strømforbruket ditt på en og samme faktura. 

Avgifter

Over 30 prosent av strømregningen din er skatter og avgifter til staten. Momsen, eller merverdiavgiften, er på 25 % og kommer i tillegg til el-avgiften på 16,69 øre per kWh. Totalt beregner staten å ta inn 11,4 milliarder kroner på el-avgiften i 2021. 

Alle strømkunder betaler også et bidrag til energifondet Enova, som gir støtte til energieffektiviserende tiltak i norske hjem.

NorgesEnergi mener: El-avgiften er irrasjonell, usosial og utdatert

Strømleverandørens påslag

Den minste delen av strømregningen er fortjenesten som strømleverandøren skal ha på strømmen de leverer til deg. Påslaget skal dekke lovpålagte elsertifikater og strømleverandørens kostnader. Strømleverandøren sitter igjen med et gjennomsnitt på 4 % av den totale strømregningen.

Les også: NorgesEnergi blant de billigste i ny rapport