Hva består strømregningen av?

Oppdatert: 03.03.2022
NB: Saken baserer seg på gjennomsnittlige tall i perioden fra 2018-2020 og tar for seg fordelingen i et normalår. I 2021 og 2022 har det vært en ekstraordinær situasjon med svært høye strømpriser. Da vil strømkostnadene utgjøre mer av de totale strømutgiftene.

Visste du at bare omlag 1/3* av strømregningen din er kostnader knyttet til den strømmen du faktisk har brukt? Mesteparten av regningen din dekker kostnader til andre enn strømleverandøren din.

Strømregningen din er satt sammen av flere priselementer; selve strømprisen, nettleie, skatter og avgifter og strømleverandørens påslag. 

I videoen under viser vi hvordan strømregningen fordeles til strømleverandør, kraftprodusentene, netteier og staten. Det er nemlig ikke sånn at det er strømleverandøren som setter prisen eller bestemmer hvor mye som skal betales i nettleie eller avgifter. 

*) gjennomsnitt i et normalår.

Strømprisen

Strømprisen styres etter tilbud og etterspørsel og endrer seg time for time. De aller fleste strømleverandører i Norge kjøper strøm hos strømbørsen Nord Pool og selger strømmen videre til sine kunder. Har du en spotprisavtale betaler du det strømmen til enhver tid koster på Nord Pool.

Strømprisen påvirkes av mange faktorer, været er en av dem. Generelt sett er det slik at vått og mildt vær gir lavere strømpriser, mens kaldt og tørt vær gir prisøkning, men det er ikke alltid slik.

I tillegg påvirkes strømprisen av forbruket vårt, hvor mye strøm som til enhver tid produseres og ytre faktorer som prisen på CO2 og gass og valutakurser. 

Norge er delt inn i fem ulike strømprissoner, og prisen vil variere utfra hvilken prissone du bor i. De ulike sonene har ulik kapasitet og mulighet for utveksling av strøm med andre soner og land. De to nordligste prissonene har oftest billigere strømpriser enn de tre sonene lengst sør. 

 

 

Hver dag ved lunsjtider publiseres prisene for påfølgende dag på Nord Pool. Det er herfra vi henter prisene til Min Side, der du enkelt kan se både strømpriser time for time og ditt forbruk. 

Logg inn på Min Side for å se strømpriser og forbruk.

Nettleie

Omtrent en tredjedel av strømregningen din er nettleie som betales til din lokale netteier basert på hvor du bor. Nettleie er noe alle må betale for å få tilgang til strøm. Nettleien er monopolisert, det vil si at det er kun en netteier i hvert område og det er ikke mulig å bytte netteier. Nettleien går blant annet til drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge. 

Nettleien består av et kapasitetsledd og et energiledd. Kapasitetsleddet bestemmes av hvor høyt strømforbruket ditt er på sitt høyeste, det vil si et snitt av de tre timene du brukte mest strøm samtidig i foregående måned. Kapasitetsleddet er inndelt i ulike trappetrinnsmodeller basert på hvor mye strøm du maksimalt bruker. 

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kWh) og når på døgnet du bruker strømmen. Hos de fleste netteiere er det billigere å bruke strøm om natten enn om dagen, og noen har også billigere tariffer om sommeren.

 

Avgifter

Over 30 prosent av strømregningen din er skatter og avgifter til staten. Momsen, eller merverdiavgiften, er på 25 % og kommer i tillegg til el-avgiften på 15,41 øre per kWh. (I 2022 var det redusert elavgift i årets tre første måneder.)

Alle strømkunder betaler også et bidrag til energifondet Enova, som gir støtte til energieffektiviserende tiltak i norske hjem.

NorgesEnergi mener: El-avgiften er irrasjonell, usosial og utdatert

 

Strømleverandørens påslag

Den minste delen av strømregningen er påslaget som strømleverandøren tar for strømmen de leverer til deg. 

Med avtalen Spotpris fra NorgesEnergi er det ingen påslag på selve strømmen, kun et fast beløp på 49 kr/md.

Når lovpålagte el-sertifikater og innkjøpskostnader er betalt, sitter strømselskapet igjen med en liten del som skal dekke alle andre driftskostnader i selskapet og skape en sunn og bærekraftig bedrift.

Prishuset viser hvor stor del av regningen din som går til de ulike elementene.

Er du kunde hos NorgesEnergi vil dette være spesifisert på side 2 på fakturaen din.

Utregningene er basert på gjennomsnittlige tall fra 2019 og 2020.