Nesten fire ganger så dyr strøm i sør som i nord

Sist oppdatert: 16/08/2023
Hovedbilde: unsplash.com
*Priseksemplene i denne artikkelen er basert på gjennomsnittlig strømpris for juli 2023. Prisene er inkludert moms, med unntak for prisområde NO4 som er unntatt moms på strømutgifter. Elavgift og nettleie er ikke regnet med i priseksemplene. I juli var det heller ingen som fikk strømstøtte. 


Det har vært store prisforskjeller på strøm mellom de ulike strømprisområdene i Norge de siste årene. I juli måtte strømkunder i sør ut med nesten fire ganger mer for strømmen enn en strømkunde i nord.

Da har vi regnet med moms for strømkundene i sør. De som bor i den nordligste strømprissone, NO4, er nemlig unntatt moms på strøm.

I tillegg til strømutgiftene kommer også nettleie til lokal netteier og elavgift til staten. Denne er for tiden på 15,84 øre/kWh, men de som bor i nordligste deler av Troms og Finnmark slipper også å betale denne. 

Store forskjeller for samme strømforbruk

I prissone NO2 var strømprisen i juli i snitt 86 øre/kWh.

For en strømkunde i Stavanger som brukte 500 kWh denne sommermåneden endte strømutgiftene på 430 kroner, inkl. moms. I tillegg til dette kommer altså elgavgift og nettleie.

Til sammenlikning måtte en strømkunde i Oslo betale 230 kroner for samme strømforbruket. I Trondheim kostet 500 kWh 180 kroner, men de lengst nord måtte ut med 110 kroner. Det er 320 kroner mer enn strømkundene i NO2.

 

Ved et forbruk på 1500 kWh i juli blir totalbeløpet følgende:

No1 og No5: 690 kroner

No2: 1290 kroner

N03: 540 kroner

N04*: 330 kroner

Det skiller altså 960 kroner mellom billigste og dyreste strømprissone.

1500 kWh er helt normalt forbruk i en stor enebolig.

*ekskl. moms.

– Oppleves urettferdig

- Det oppleves veldig urettferdig at prisene er så forskjellige innad ett og samme land, sier Hildegunn Skage Teinum i NorgesEnergi og forklarer at det skyldes at myndighetene har delt Norge inn i fem geografiske prisområder.

De siste to årene har det vært svært store prisforskjeller mellom sør og nord. Stort sett har de tre sørligste prissonene hatt høyest pris, mens de to prissonene i midt- og nord-Norge har hatt mye lavere priser. 

I 2022 var strømprisen i sone NO2 i snitt 266 øre/kWh, inkl. moms. De som bodde i NO4 betalte i snitt 25 øre/kWh, ekskl. moms. Heldigvis har staten innført strømstøtte for å kompensere litt for høye strømpriser, men strømkundene i sør har betalt svært mye mer for strømmen de siste årene enn de som bor lengst nord i landet. 

Se årsakene her: Derfor blir strømmen billigere i nord enn i sør

"Det kan nok virke veldig urettferdig at prisene er så forskjellige innad ett og samme land"

- Hildegunn Skage Teinum

Bildet viser de fem strømprissonene i Norge. Illustrasjon: NorgesEnergi

Bildet viser de fem strømprissonene i Norge. Illustrasjon: NorgesEnergi

Endringer i strømstøtten fra og med september

Strømkundene i Norge har siden desember 2021 fått strømstøtte fra staten på grunn av de høye strømprisene. Det er hovedsakelig de tre sørligste strømprisområdene som har fått støtte siden ordningen ble innført. I juli 2023 var det for aller første gang ingen strømkunder som fikk strømstøtte og i august var det kun strømkunder aller lengst sør som fikk en svært beskjeden strømstøtte. 

Fra og med 1. september skal strømstøtten beregnes time for time. Det betyr at du kun vil få strømstøtte for de timene strømprisen er over 70 øre/kWh, uten moms. Med moms er grensen på 87,50 øre. Du vil fremdeles få dekke 90 % av strømprisen over dette nivået, inntil 5000 kWh.

Les alt om endringene i strømstøtten

Se også oversikt over strømstøtte måned for måned