Så mye får du i strømstøtte for juni

Publisert: 30/06/2022
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com


Strømprisene i sør-Norge holder seg fortsatt høye, spesielt i det sørligste prisområdet. Her endte gjennomsnittsprisen for juni på nivå med rekordmåneden mars. Strømstøtten er dermed høyest lengst sør i juni.

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul 2021. Ordningen er vedtatt utvidet ut mars 2023

Den gjennomsnittlig strømprisen for juni 2022 endte på 186,67 øre/kWt i prisområde NO2 (Kristiansand), uten moms. Med moms inkludert endte snittprisen på 233,34 øre/kWt. 

NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) endte på henholdsvis 150,19 øre/kWt og 150,12 øre/kWt, uten moms. Det vil si 187,7 øre/kWt med moms inkludert.

For prisområdene i nord er situasjonen en helt annen. Her endte snittprisen for juni på 11,84 øre/kWt i NO3 (Midt) uten moms, 14,80 med og 8,56 øre/kWt i NO4 (Nord). Det nordligste prisområdet er unntatt moms.

 

Staten dekker 80 prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms (Med moms er grensen 87,50 øre).

Dermed ender støtten fra staten på 116,67 øre /kWt for mai i NO2. Kunder i NO1 og NO5 får omtrent 80 øre/kWt i strømstøtte og de to nordligste prisområdene kvalifiserer ikke til støtte.

Slik blir den eksakte støtten per kWt i de ulike prisområdene: 

NO1 (Sørøst): 80,20 øre/kWt

NO2 (Sørvest): 116,67 øre/kWt 

NO5 (Vest): 80,12 øre/kWt

NO3 (Midt): Ingen støtte

NO4 (Nord): Ingen støtte

 

For å finne din eksakte støtte ganger du dette tallet med forbruket ditt (antall kWt). Forbruket ditt finner du på Min Side eller på fakturaen din.

Strømstøtten trekkes fra på nettleien

Strømstøtten er innført for å dekke inn noen av ekstrakostnadene for de høye strømprisene, men den trekkes av praktiske årsaker fra på nettleien.

Har du gjennomfakturering, det vil si at du får en faktura som inneholder både strømforbruk og nettleie, blir strømstøtten trukket fra på denne. 

Har du ikke gjennomfakturering, det vil si at du får separat faktura fra strømleverandør og netteier, vil strømstøtten trekkes fra på nettleiefaktura. Da vil eventuelt tilgodebeløp utbetales fra netteier. 

NB: Husk å oppgi kontonummer til din netteier slik at du får utbetalt pengene direkte til din konto. 

Regn ut din strømstøtte

VG har laget en oversiktelig strømside der du kan regne ut hvor mye strømstøtten vil utgjøre for deg. Husk at det er spotprisen for prisområdet ditt som legges til grunn, ikke avtalen din. 

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din. 

Strømprisen som du får oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk time for time. Din gjennomsnittspris vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen for måneden for prisområdet du tilhører. 

Har du spørsmål om strømstøtten?

Les mer om kompensasjonsordningen