Så mye får du i strømstøtte for juli

Publisert: 31/07/2022
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com


Tidenes høyeste sommerstrømpriser i strømprisområde NO2 sørger for rekordhøy strømstøtte i sør. Prisene i midt- og nord-Norge er i helt andre enden av skalaen.

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul 2021. Ordningen er vedtatt utvidet ut mars 2023

Den gjennomsnittlig strømprisen for juli 2022 endte på nesten 263 øre/kWt for prisområde NO2 (sørvest) uten moms. Med moms ble snittprisen hele 328,46 øre/kWt.

For prisområdene NO1 (øst) og NO5 (vest) ble snittprisen i juli nesten 167 øre/kWt, uten moms. Med moms endte strømprisen på 206,62 øre/kWt i disse prisområdene. 

De to nordligste prisområdene har tilnærmet gratis strøm i sommer. Her endte snittprisen for juli rundt 1,9 øre/kWt, uten moms. 

 

Staten dekker 80 prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms (Med moms er grensen 87,50 øre).

Dermed ender støtten fra staten på 192,77 øre/kWt i det ​sørligste prisområdet. Prisområdene NO1 og NO5 får 96,89 øre/kWt i støtte i juli. De to nordligste prisområdene får ikke strømstøtte på grunn av svært lave strømpriser. 

Fra oktober til desember øker støtten til 90 prosent av snittprisen per måned over 70 øre/kWt, uten moms. Regjeringen har foreslått at 90 prosent også skal gjelde for september på grunn av prisutviklingen i sommer. Dette skal avgjøres når Stortinget samles ekstraordinært i midten av september. 

Slik blir den eksakte støtten for juli per kWt i de ulike prisområdene: 

NO1 (Sørøst): 96,89 øre/kWt

NO2 (Sørvest): 192,77 øre/kWt 

NO5 (Vest): 96,89 øre/kWt

NO3 (Midt): Ingen støtte

NO4 (Nord): Ingen støtte

 

For å finne din eksakte støtte ganger du dette tallet med forbruket ditt (antall kWt). Forbruket ditt finner du på Min Side

Regn ut din strømstøtte

VG har laget en oversiktelig strømside. Her finner du blant annet en kalkulator der du kan regne ut hvor mye støtten vil utgjøre for deg. Husk at det er spotprisen for prisområdet ditt som legges til grunn, ikke avtalen din. 

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din. 

Strømprisen som du får oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk time for time. Din gjennomsnittspris vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen for måneden for prisområdet du tilhører. 

Strømstøtten trekkes fra på nettleien

Strømstøtten er innført for å dekke inn noen av ekstrakostnadene for de høye strømprisene, men den trekkes av praktiske årsaker fra på nettleien.

Har du gjennomfakturering, det vil si at du får en faktura som inneholder strømforbruk og nettleie, blir strømstøtten trukket fra på denne. 

Har du ikke gjennomfakturering, det vil si at du får separat faktura fra strømleverandør og netteier, vil strømstøtten trekkes fra på nettleiefaktura. Da vil eventuelt tilgodebeløp utbetales fra netteier. 

NB: Husk å oppgi kontonummer til din netteier slik at du får utbetalt pengene direkte til din konto. 

Har du spørsmål om strømstøtten?

Les mer om kompensasjonsordningen