Tallene er klare - så mye får du i strømstøtte for februar

Publisert: 28/02/2022
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com
NB: Minimale avvik kan forekomme pga avrunding


Statens strømstøtte for februar er klar. For de som kvalifiserer til støtte utgjør støtten ca. 26% av den totale strømregningen. 

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul. Strømstøtten trekkes av praktiske årsaker fra på nettleieregningen. Det er gjennomsnittsprisen for hele måneden for ditt prisområde som legges til grunn, uavhengig av hva slags strømavtale du har. 

I februar endte gjennomsnittlig strømpris på ca. 120 øre/kWh for prisområdene NO1 (Sør-Øst), NO2 (Sør) og NO5 (Vest), uten moms. I sone 3 og 4 var prisene henholdsvis 18,07 og 16,07 øre, uten moms.

Staten dekker 80 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh, altså omlag 40 øre per kWh uten moms. Med moms plusset på ender støtten fra staten på ca. 50 øre/kWh* for februar. (*Prisområdene 1, 2 og 5). De to nordligste prisområdene får heller ikke denne måneden støtte på grunn av lave strømpriser. 

Selv med økt strømstøtte fra staten, må du regne med en høy regning for februar også. 

 

Nyhet: Staten forlenger strømstøtten ut mars 2023

 

Vi har sett på hvordan støtten vil se ut for tre ulike boligtyper og strømforbruk.

NB: Alle utregninger er basert på gjennomsnittsprisen. Nettleie og andre avgifter kommer i tillegg.

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt


Estimert forbruk februar: 3326,4 kWt

Strømstøtte NO1 og NO2: 3326,4 kWt * 50,54 øre/kWt = 1681 kroner.
Strømstøtten for tilsvarende forbruk i prisområde NO5 blir 10 kroner lavere, 1671 kroner.

Foto: mostphotos.com

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt

Estimert forbruk februar: 3326,4 kWt

Strømstøtte NO1 og NO2: 3326,4 kWt * 50,54 øre/kWt = 1681 kroner.
Strømstøtten for tilsvarende forbruk i prisområde NO5 blir 10 kroner lavere, 1671 kroner.

Liten enebolig/stor leilighet - årsforbruk: 20.000 kWt

Estimert forbruk februar: 2464 kWt

Strømstøtte NO1 og NO2: 2464 kWh * 50,54 øre/kWh = 1245 kroner
Strømstøtten i N05 blir kun rundt 7 kroner lavere, 1238 kroner. 

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt

Estimert forbruk februar: 1355,2 kWt
Strømstøtte NO1 og NO2: 1355,2 kWt * 50,54 øre/kWt = 685 kroner
Strømstøtten i NO5 blir ca. 5 kroner lavere, 680 kroner

Regjeringen vedtok å øke støtten fra staten fra 55% til 80% av beløpet over 70 øre/kWh for perioden januar til mars. 

 

Les mer om statens strømstøtte her

Ikke alle får støtte

Det er kundene i prisområdene 1, 2 og 5 som kvalifiserer til strømstøtte i februar.

I de to nordligste prisområdene var gjennomsnittsprisen lavere enn grensen på 70 øre/kWh, uten moms. Kunder i nord blir derfor ikke kompensert for strømprisen i februar.

Se historiske strømpriser måned for måned

Slik blir støtten per kWt i de ulike prisområdene: 

NO1 (Sørøst): 50,54 øre

NO2 (Sørvest): 50,54 øre

NO5 (Vest): 50,24 øre

NO3 (Midt): Ingen støtte

NO4 (Nord): Ingen støtte

Regn ut din strømstøtte

Din Side har laget en veldig fin kalkulator der du kan regne ut hvor mye støtten vil utgjøre for deg. Husk at det er spotprisen for prisområdet ditt som legges til grunn, ikke avtalen din. 

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din. 

I alle regneeksemplene har vi brukt gjennomsnittsprisen for februar. Strømprisen oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk. Den vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen. 

Støtten trekkes fra på nettleien

Strømstøtten for februar kommer til fratrekk på fakturaen din i mars, og den trekkes fra nettleien. Dersom du har gjennomfakturering, det vil si at du betaler både strømregning og nettleie på samme faktura, kommer beløpet til fratrekk på denne fakturaen. Utgjør støtten mer en nettleien trekkes det resterende av på strømdelen av fakturaen.

OBS: Siden kompensasjonen regnes uten moms vil ikke dette samsvare med kWh pris oppgitt på din strømfaktura, siden denne er oppgitt med moms.  


Dersom du mottar egen faktura fra netteieren din, blir støtten trukket fra på denne. Dersom det er mer i fratrekk enn du har i nettleie, vil dette bli utbetalt til kontoen din. Du er selv ansvarlig for å sørge for at netteier har riktig kontonummer til deg. 

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen? Kontakt din netteier

Les mer om kompensasjonsordningen