Så mye får du i strømstøtte for desember

Publisert: 30/12/2022
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com


Strømprisene i desember har variert kraftig og perioden før jul var preget at kulde og høye priser. Men mildvær og mye vind fikk prisene til å falle rett før jul. Dermed fikk mange strømkunder "gratis" strøm i romjulen, fordi statens strømstøtte var høyere enn strømprisen. For svært mange blir regningen for desember likevel høy, på grunn av høyt forbruk og svært høye priser tidligere i måneden.

NB: Husk at strømstøtten beregnes ut fra gjennomsnittlig strømpris i ditt prisområde

Strømstøtten er helt lik for alle innenfor samme prisområde - uansett hvilken type strømavtale du har; spotpris, variabel eller fastpris. Det betyr at du ikke får strømstøtte for differansen mellom gjennomsnittlig spotpris og variabelpris/fastpris dersom denne er høyere enn spotprisen.

Strømstøtten utbetales på etterskudd - strømstøtten for desember kommer på fakturaen du mottar i januar 2023. 

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul 2021. Ordningen er vedtatt utvidet for hele 2023, og det er satt av 44,7 milliarder kroner i statsbudsjettet til strømstøtte til norske husholdninger. 

Staten dekker nå 90* prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms. Med moms er grensen 87,50 øre. 

 

Den gjennomsnittlig strømprisen for desember 2022 endte på omtrent 336 øre/kWt** for de tre prisområdene i sør, inkludert moms. Dermed blir strømstøtten for de sørligste prisområdene cirka 224 øre/kWt. 

Strømprisene har også økt i nord i desember, og begge de nordligste prisområdene kvalifiserer til strømstøtte denne måneden. I NO3 endte snittprisen på  226,91 øre/kWt, inkludert moms. Det er nesten tre ganger så mye som i november.

NO4 fikk årets høyeste månedspris med et snitt på 98,54 øre/kWt uten moms. Det er over dobbelt så mye som november. (NO4 har unntak for moms.) 

*90 prosent gjelder fra september 2022 til og med mars 2023
** NO1 og NO2: 335,85øre/kWt, NO5: 336,91 øre/kWt 

Dermed blir den eksakte strømstøtten* i de ulike prisområdene slik for desember: 

NO1 (Sørøst): 223,51 øre/kWt

NO2 (Sørvest): 223,51 øre/kWt 

NO5 (Vest): 224,47 øre/kWt

NO3 (Midt): 125,47 øre/kWt

NO4 (Nord): 25,68 øre/kWt

 

For å finne din eksakte støtte ganger du tallet for din prissone med forbruket ditt (antall kWt) og deler på 100 for å få tallet i kroner. Forbruket ditt finner du på Min Side

For eksempel: Du bor i NO1 og har brukt 2200 kWt i desember - (2200*223,51 øre)/100 = 4917,22 kroner

(*mindre avvik kan forekomme på grunn av avrunding)

NB: Strømstøtten trekkes fra på nettleien

Dersom du har gjennomfakturering og får både strøm og nettleie på samme faktura fra oss, trekkes strømstøtten av på denne. 

Dersom du ikke har gjennomfakturering, får du en faktura med strømregning fra oss og en faktura med strømstøtten fratrukket fra netteieren din. Dersom du har penger tilgode fra netteier, blir disse utbetalt til kontoen din. 

Husk å oppgi riktig kontonummer til din netteier slik at du kan få utbetalt strømstøtten som skal gå til å dekke deler av strømregningen din. 

Vi gjennomfakturerer med de største netteierne i sør-Norge. Se hvilke netteiere det gjelder.

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din.

Strømprisen som du får oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk time for time. Din gjennomsnittspris vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen for måneden for prisområdet du tilhører. 

I desember var det i romjulen lavere priser enn snittprisen for hele måneden. Da fikk mange strømkunder i sør-Norge "gratis" strøm, siden strømstøtten var høyere enn strømprisene denne uken. Likevel vil regningen for desember bli høy for mange på grunn av svært høye strømpriser og høyt forbruk tidligere i måneden.  

Har du spørsmål om strømstøtten?

Les mer om kompensasjonsordningen

Har du avtalegiro?

Husk å oppdatere beløpet i nettbanken dersom du har lagt inn beløpsgrense. Nå som strømregningen blir høyere utover høsten og vinteren på grunn av økt forbruk og høye strømpriser, kan det være at beløpet du har satt er for lavt.