Kvalitetssikring forsinker strømløsning

Publisert: 10/12/2021
Tekst: NTB
Hovedfoto:
Marius Helge Larsen / NTB


Den varslede milliardpakken for strømkunder lar vente på seg. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover klarhet om de nye tiltakene før jul.

– Det vi er opptatt av, er å hjelpe folk. Og da er det om å gjøre å finne ordninger som hjelper folk på en god og trygg måte. Folk må være trygge på at det kommer, sier Vedum til NTB.

Onsdag varslet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) en milliardpakke for å hjelpe husholdninger med høye strømregninger denne vinteren. Ifølge ham ville ordningen komme på plass «i løpet av timer, eller en dag eller to».

To dager senere lar ordningen fortsatt vente på seg. Men svarene er på vei, forsikrer Vedum.

 

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Trygve Slagsvold Vedum forsikrer om at svarene er på vei. 

Stresstesting

Finansministerens løfte er at de nye strømordningene skal komme på plass før Stortinget avslutter før jul.

Etter det NTB blir fortalt, er en viktig grunn til forsinkelsene at de nye ordningene må gjennom en omfattende faglig kvalitetssikring før de kan legges fram.
Det regjeringen legger opp til, er nemlig nybrottsarbeid. Ordningene må derfor stresstestes grundig, både for å sikre at de treffer slik regjeringen ønsker, og for å sikre at de holder vann praktisk og juridisk.

Én utfordring har vært å målrette ordningene slik at pengehjelpen går til de som trenger den mest. Jo mer finmasket denne målrettingen blir, desto vanskeligere kan det bli å få ordningene raskt på plass.

En annen viktig oppgave har vært å sikre at ordningene er juridisk vanntette.

 

Tre trinn

Milliardordningen blir tredje trinn i regjeringens pakke med tiltak for å bøte på høye strømregninger.

Fra før er regjeringspartiene og SV blitt enige om et kraftig kutt i elavgiften i vinter.

I tillegg har regjeringen foreslått flere tiltak for dem med dårligst økonomi:

  • Bostøtten skal økes med 1.500 kroner hver måned fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen. Tiltaket vil koste 500 millioner kroner til sammen. Tidligere i høst fikk bostøttemottakerne også 3.000 kroner ekstra.
  • Sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner kroner.
  • Studenter som kan dokumentere strømutgifter, skal få 3.000 kroner i ekstra lån. Av dette skal 1.200 kroner gjøres om til stipend.

 

Øker oljepengebruken

Økningen i bostøtte gjør også at regjeringen må grave dypere i sparegrisen.

Fredag la regjeringen fram et forslag om å øke oljepengebruken i 2021 med 118 millioner kroner for å dekke økningen i bostøtte.
Det er en kombinasjon av høye gasspriser internasjonalt, høye CO2-priser i EU samt lav fyllingsgrad i vannmagasinene og lite vind som har forårsaket de ekstraordinært høye strømprisene i høst.

Krisen er ventet å vedvare igjennom vinteren, og ifølge NVE kan prisene bli enda høyere på nyåret enn de er nå.

(©NTB)