Slik søker du strømstøtte til bedriften

Publisert: 07/12/2022


Bedrifter kan nå søke om strømstøtte for oktober, november og desember 2022. Søknadsfristen er 11. desember. 

Energitilskuddsordningen

Det viktigste punktet for næringslivet er energitilskuddsordningen. Det administreres av Enova, men selve søknaden gjøres gjennom Altinn. Ordningen vil kunne kutte strømkostnadene med 45 % dersom strømprisene er høyere eller høyere enn 70 øre/kWh.

 

Forutsetninger for å søke:

1. Strømintensitet på minst tre prosent

Det er en forutsetning at bedriften kan vise til strømutgifter for første halvår i 2022 på over 3 prosent av bedriftens ordinære omsetning. I tillegg må bedriften din være lokalisert i et område der den gjennomsnittlige spotprisen i månedene juli - september minst er doblet siden fjoråret. Ordningen er ikke basert på bedriftens størrelse, og kan gjelde store som små bedrifter.

2. Energikartlegging

Det første du må gjøre er en energikartlegging. Energikartleggingen gjøres manuelt, og kan fylles ut på Enova sine nettsider. Bare ved å gjennomføre Energikartleggingen kan bedriften din motta støtte opp mot 25 prosent av alle strømutgifter der strømprisen har vært over 70 øre/kWh. Skjemaet for energikartleggingen kan virke komplisert ved første øyekast, men dette er tall strømleverandøren din og du som bedriftsleder allerede sitter på. Husk at revisor må godkjenne skjemaet før du sender det inn.

NorgesEnergi Bedrift kunder kan kartlegge strømforbruket sitt med Energivakten.

Dersom du har planer om og kan vise til en investering i et støtteberettiget energitiltak vil denne prosenten kunne strekke seg opp mot 45 prosent. I tillegg vil bedriften kunne få dekket opptil 50 prosent av selve investeringen.

3. Grense på fem milloner kroner 

Regjeringen setter en grense på maksimalt fem millioner kroner totalt per foretak, inkludert kostnader til energitiltak. Ordningen er en rammestyrt ordning, der Regjeringen totalt kan bevilge 2,8 milliarder kroner.

Få enda dypere innsikt i strømforbruket ditt med Energivakten Pluss.

Søknadsfristen er 11. desember, og bedrifter som er berettiget støtte vil få pengene utbetalt før jul.