Så mye koster en dusj - og så mye kan du spare

Sist oppdatert: 15/06/2023


Det er mye penger å spare på utgifter til varmtvann. Dersom alle i familien reduserer den daglige dusjen fra ti til fem minutter kan hver familie spare tusenvis av kroner.

– Klarer du å redusere forbruket ditt av varmtvann, vil du fort merke at strømregningen blir billigere, sier Hildegunn Skage Teinum i NorgesEnergi.

Kortere dusjing, for eksempel, vil fort gi store utslag. Det samme vil en sparedusj, forklarer hun.

Slik fungerer sparedusjen

"Du kan spare tusenvis ved å dusje kortere og installer sparedusj"

- Hildegunn Skage Teinum

Ved å installere sparedusj kan du halvere mengde vann brukt til dusjing.

Og hvis du i tillegg dusjer for eksempel fem minutter i stedet for ti, vil det over tid bli store besparelser av det.

Dersom en hel familie på fem gjør det samme, har man fort spart nesten 8000 kroner i løpet av et år, ifølge et regnestykke fra Rørentreprenørene Norge.

Et standard dusjhode bruker cirka 16 liter vann per minutt.
En sparedusj bruker halvparten, cirka 8 liter per minutt.
Foto: mostphotos.com

En 5 minutters dusj koster omtrent 3 kroner

 

– Besparelsen forutsetter at man halverer vannforbruket og installerer sparedusj, og er regnet ut for en familie på fem hvor alle dusjer en gang om dagen, sier Are Skaar Nielsen, fagsjef sanitærteknikk i Rørentreprenørene Norge.

Han forklarer at et standard dusjhode bruker cirka 16 liter vann per minutt. En sparedusj bruker halvparten, cirka 8 liter per minutt.

Han har videre tatt utgangspunkt i en strømpris på 1 krone pr kWh, inkludert nettleie.

Dersom strømprisen er høyere enn dette, blir prisen for en dusj naturlig nok høyere. 

Les også: Slik unngår du dyr dusjing når strømprisen er høy

Oppvarming av varmtvann er en av de største strømslukerne i norske boliger.

Oppvarming av varmtvann er en av de største strømslukerne i norske boliger.

Regnestykket blir som følger:

En daglig ti minutters dusj koster deg 2157 kroner i året ved en pris på 1 krone. 

Kostnaden for en dusj på ti minutter vil da bli 2157/365 = 5,9 kroner

En fem minutters dusj vil koste 5,9 kr/2 = 2,95 kroner

 

Her kan du regne ut eksakt hvor mye dusjen koster basert på temperatur, lengde og strømpris

Inntil 8000 kroner spart i året

 

Dusjer en person ti minutter hver dag hele året, vil prisen for den totale dusjingen ligge på rundt 2157 kroner i året. Reduseres dusjetiden til fem minutter, blir prisen halvert - nemlig 1078 kroner. 

En familie på fem vil dermed kunne spare over 5000 kroner i året dersom alle dusjer fem minutter i stedet for ti minutter. Ifølge Nielsen vil dette beløpet bli ytterligere halvert dersom man bytter det vanlige dusjhodet ut med en sparedusj. På denne måten estimerer han at en familie med fem personer i husstanden enkelt sparer opp mot 8000 kroner i året. 

- I eksemplene er det ikke tatt høyde for energitap for transport av det oppvarmede vannet fra bereder til dusj, noe som i mange tilfeller også er en betydelig kostnad, sier han.