Derfor bør du velge spotpris

Sist oppdatert: 15/06/2023


Usikker på hvilken strømavtale du skal velge? Her finner du oversikt over fordelene med å velge spotpris.

​​Når du er på jakt etter ny strømavtale, må du ofte ta stilling til om du ønsker spotpris, fastpris eller variabel pris. De aller fleste strømselskap tilbyr nemlig ulike kostnadsavtaler til kundene sine. Likevel er det en avtaletype som skiller seg ut som den aller vanligste - nemlig spotpris.


– I følge tall fra Forbrukerrådet hadde 74 prosent av alle norske strømkunder en spotprisavtale per tredje kvartal 2021, påpeker Geir Arne Gundersen, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i NorgesEnergi. (Kilde: Forbrukerrådet, 2022)

 

Det mest lønnsomme alternativet

Den største fordelen med spotprisen er prisen, mener han, og forteller at dette kan leses ut av strømprisstatistikkene.

– Ved å sjekke disse, samt utvikling over tid, ser man at spotprisavtalene har vært de mest lønnsomme for strømkundene i lang tid, fortsetter Gundersen. ​​​

Pia C. Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, bekrefter dette - og viser til beregninger fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), der de har sammenlignet strømkostnadene hos en gjennomsnitts husholdning ut fra ulike avtaletyper.

– Der kommer det frem at spotprisavtaler i snitt har gitt 8 prosent lavere strømkostnader enn en ettårig fastprisavtale. Variabel pris, derimot, har gjennomgående vist seg å være det dyreste alternativet, beskriver hun.

Fastprisavtaler viste seg å være svært gunstig i en periode før prisene begynte å stige for fullt. Nå er det nesten ingen leverandører som tilbyr fastprisavtaler, da kostnadene og risikoen knyttet til slike avtaler ble for høye med svært svingende strømpriser og ustabil markedssituasjon. 

 

Les mer om vår mest populære spotprisavtale

Prisen varierer fra time til time

Når du velger spotprisavtale, får du den prisen strømleverandørene kjøper strømmen for på NordPool-kraftbørsen.

– Det betyr at strømprisen varierer fra time til time, og den påvirkes blant annet av vær, temperatur og etterspørsel. I tillegg betaler du et fast månedsbeløp og lovpålagte utgifter til elsertifikater, forklarer Gundersen.

I motsetning til hva en del tror, så er det ikke selve spotprisen som varierer hos de ulike strømselskapene. Den vil være lik uavhengig av hvilket selskap du velger.

– Det er de faste månedsbeløpene og eventuellt påslag som kommer i tillegg som varierer, understreker hun.

 

Mindre forutsigbarhet

Ulempen med spotpris, derimot, er at prisene kan variere ganske mye. Og det kan være utfordrende dersom du har en stram økonomi med behov for faste utgifter. Har du variabelpris-avtale, må prisendringer varsles minst 30 dager før endringen kan tre i kraft.

– Men dersom du kan tåle at prisene går litt opp og ned, ville jeg anbefalt spotprisavtale fremfor variabel pris, tipser Gundersen i NorgesEnergi.

 

Les mer og bestill en spotprisavtale