Logoen til NorgesEnergi


Personvernerklæring for NorgesEnergi

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Vi i NorgesEnergi AS behandler personopplysninger om våre kunder, tidligere kunder, potensielle kunder og brukere av nettsider og applikasjoner. For all vår behandling av personopplysninger er vi behandlingsansvarlig. Dette innebærer at vi er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og informere deg om hvordan vi benytter personopplysningene dine.

Det er viktig for oss at dine personopplysninger er trygge, og personverklæringen gir deg informasjon om hvordan vi bidrar til å sikre dette. Personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, for hvilke formål vi behandler dem, hvilke tredjeparter som er involvert, dine rettigheter og ikke minst hvordan vi sikrer informasjonen vi har om deg. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst i personvernerklæringen.

Der personvernerklæringen henviser til personvernlovgivningen har vi benyttet referanser til den nye personopplysningsloven som antas å tre i kraft 1. juli 2018. I mellomtiden må henvisningene forstås som henvisninger til de relevante bestemmelsene i dagens personopplysningslov.

2. Hvordan behandles dine personopplysninger?

2.1 Oppfylle avtaleforholdet

Vi behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtaleforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 1, jf. EUs personvernforordning («GDPR») artikkel. 6 nr. 1 bokstav b. I punktene nedenfor har vi konkretisert formålene nærmere.

2.1.1 Oppstart og oppfølging av kundeforholdet

Vi vil sikre deg som er ny kunde en smidig og effektiv oppstart av tjenesten. Vi vil derfor behandle dine personopplysninger som navn, adresse, personnummer, mobilnummer, epostadresse og målernummer. Videre vil vi måtte dele enkelte personopplysninger med tredjeparter for å kunne levere de tjenester og produkter du som kunde har bestilt, for eksempel for å kunne sende deg faktura og håndtere dine henvendelser.

2.1.2 Faktura og betaling

For å sikre korrekt fakturagrunnlag og riktig fakturamottaker vil personopplysninger som navn, adresse, personnummer, e-postadresse, eFaktura-referanse og kontonummer benyttes til fakturering. Personopplysningene vil også kunne benyttes dersom det skulle oppstå eventuelle avvik eller innsigelser på fakturagrunnlaget.

2.1.3 Kundebehandling

For å gi deg som kunde personlig, effektiv og god service, vil vi dokumentere dine kundehenvendelser. Vi har rutiner som sikrer at vi kun dokumenterer det som er nødvendig og relevant for sakens natur. Navn, adresse og kundenummer er eksempler på personopplysninger som benyttes.

2.1.4 Kundefordeler

Noen av kundefordelene som er tilgjengelig for deg innebærer at du inngår en avtale med en tredjepart, for eksempel ved rabatt på en abonnementstjeneste. Denne avtalen vil vi ikke ha innsyn i, men vi kan bli bedt om å verifisere at du faktisk er kunde hos oss og dermed har krav på fordelen eller tilbudet hos det aktuelle selskapet. Dersom det er aktuelt, vil vi verifisere dette med personopplysninger som navn og telefonnummer.

2.1.5 Verving

Dersom du benytter deg av vervekampanjen vår, vil dine personopplysninger, som for eksempel navn, benyttes i kommunikasjonen din med den du forsøker å verve. Vi er kun administrator av verveforsøket, mens du er avsender. Vervekampanjen er en kundefordel du kan benytte når du er kunde hos oss.

2.1.6 Avslutning av kundeforhold

Dersom kundeforholdet avsluttes, vil relevante personopplysninger som navn, adresse og målernummer behandles. Dette for å sikre at riktig kundeforhold avsluttes, og at utestående beløp blir fakturert i sluttoppgjøret.

2.2 Nyhets- og informasjonsbrev

Som kunde vil du jevnlig motta nyhets- og informasjonsbrev fra oss, hovedsakelig per e-post. Vi kan også sende deg markedsføring per SMS eller via andre elektroniske adresser du har oppgitt til oss.

Nyhets- og informasjonsbrevene kan inneholde både nyttig informasjon fra oss knyttet til kundeforholdet ditt, for eksempel tips til hvordan du kan redusere strømregningen, og markedsføring av våre varer og tjenester som har en sammenheng med kundeforholdet. Som kunde hos oss har du tilgang til fordeler fra ulike samarbeidspartnere vi har avtale med. Nyhets- og informasjonsbrev vil dermed også kunne inneholde informasjon om hvilke fordeler du kan benytte deg av.

2.3 Tilpasning og analyse

Vi analyserer ditt forbruksmønster for blant annet å kunne sende råd og informasjon som er tilpasset deg og forbruket ditt.

Videre ønsker vi å gi våre kunder de beste tilbudene på tjenester og produkter knyttet til kundeforholdet. I denne forbindelse vil analysere informasjonen vi har om deg og din avtale for å sende deg personlige tilbud tilpasset deg. Behandlingsgrunnlaget for dette formålet er personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav f, da vi tror det er i din interesse at denne typen informasjonen gjøres tilgjengelig for deg, samt at vi utvikler oss for å bli bedre. Du kan når som helst reservere deg, dersom du ikke ønsker at vi bruker dine personopplysninger til å sende tilpasset markedsføring. Du kan administrere dine valg på Min side.

Vi og våre samarbeidspartnere jobber hele tiden for å gi deg som kunde tilgang til nye og spennende produkter og tjenester. Dersom du gir oss ditt samtykke, herunder personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav a, vil vi bruke opplysningene om deg og ditt kundeforhold til å sende deg informasjon og tilbud relatert til andre produkter og tjenester enn de du allerede har.

Vi vil også kunne analysere dine personopplysninger, herunder bruksmønster, for å videreutvikle produktene og tjenestene som vi leverer. Det rettslige grunnlaget for dette er personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har behov for å bruke personopplysningene dine på denne måten for å kunne tilby konkurransedyktige og attraktive tjenester til våre kunder. Vi mener dette ikke medfører noen risiko for ditt personvern da slike analyser vil ta utgangspunkt i aggregerte kundegrupper.

2.4 Behandling av personopplysninger med ditt samtykke

I noen tilfeller trenger vi ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine. Det gjelder blant annet dersom vi ønsker å sende deg markedsføring for produkter og tjenester som ikke er relatert til kundeforholdet ditt hos oss, dersom vi ønsker å kommunisere med deg etter at kundeforholdet er opphørt, eller dersom vi ønsker å utlevere personopplysningene dine til tredjepart, for eksempel samarbeidspartnerne våre, slik at du kan kontaktes av dem for å motta eksklusive rabatter og tilbud.

Hvis vi ber deg om ditt samtykke, vil det alltid fremgå klart og tydelig hva vi ber om samtykke til og hvilke av dine personopplysninger vi ber om å få behandle. Husk at det alltid er frivillig å gi ditt samtykke og at du når som helst kan trekke tilbake samtykker du tidligere har gitt.

2.5 Kundeundersøkelser

Det er viktig for oss å få dine tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre vår service, våre tjenester og våre produkter. På grunn av dette vil vi kunne benytte navn, telefonnummer og e-postadresse for å sende deg kundeundersøkelser. Behandlingsgrunnlaget for dette formålet er personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav f, fordi vi har en særlig interesse av å vite hvordan du som kunde opplever oss.

3. Hvilke personopplysninger behandles

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Faktura- og leveringsadresse
 • E-postadresse
 • Målernummer og MPID
 • IP-adresse
 • KID-nummer og eFaktura-referanse
 • Kontonummer
 • Kundenummer

4. Hvor hentes opplysningene fra?

4.1 Kundeforhold

Når du registrerer deg som kunde hos oss, oppgir du dine personopplysninger.

Dersom vi trenger flere opplysninger enn de du har oppgitt eller vi trenger å verifisere at vi har korrekt informasjon for å oppfylle avtalen med deg, henter vi ut supplerende opplysninger via oppslagsverk som Bisnode og Elhub.

4.2 Våre samarbeidspartnere

Dersom du inngår en avtale med en av våre samarbeidspartnere og ønsker å bli kontaktet av oss for et godt tilbud, vil vi få tilsendt informasjonen vi trenger for å gjøre dette. I slike tilfeller må du ha gitt ditt samtykke til vår samarbeidspartner for at de skal kunne dele informasjon om deg med oss.

5. Utlevering av opplysningene til tredjeparter

Vi bruker troverdige leverandører og systemer for å støtte ulike prosesser. Disse følger strenge sikkerhetskrav. Vi deler kun informasjon som er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg. Våre leverandører er bundet av kontrakter som sikrer ditt personvern. De må bevare personopplysninger konfidensielt og følge våre instrukser for behandling og sletting. Systemleverandører har ikke innsyn i personopplysninger som behandles i systemene med mindre dette eksplisitt er nevnt i oversikten nedenfor. Utover dette vil vi kun dele dine personopplysninger dersom du har gitt oss ditt samtykke til dette.

5.1 Kundefordeler gjennom samarbeidspartnere

Gjennom ditt kundeforhold med oss har du krav på en rekke kundefordeler. I noen tilfeller vil våre samarbeidspartnere måtte verifisere ditt kundeforhold med oss, og vi vil da dele enkelte personopplysninger som navn og kundenummer. Dette gjøres utelukkende for at du skal få fordelene du har vist interesse for å benytte.

5.2 Produkter som innebærer avtaleinngåelse med en tredjepart

Dersom du inngår en avtale med en tredjepart, slik det for eksempel innebærer med noen av våre fordelsprodukter, vil vi utlevere informasjon som er nødvendig for at tredjeparten, og dermed også for oss, skal kunne innfri avtalen vår med deg. Se nærmere vilkår i de konkrete produkter og tjenester der dette er gjeldende.

5.3 Databehandlere

5.3.1 Kommunikasjon og behandling av dine henvendelser

Vårt kundesenter benytter kontaktsenterløsningen Puzzel i dialogen med deg på telefon, e-post og chat. Når du kontakter kundesenteret vil ditt telefonnummer og din e-postadresse registreres i systemet, avhengig av om du ringer eller sender e-post. Når du chatter med oss vil din e-postadresse og navnet du oppgir registreres. Dersom du inngår avtale muntlig med lydopptak gjøres dette i samme system.

Vi benytter også Cention til å besvare dine forespørsler via e-post. For å kunne svare på dine e-poster, må vi bruke e-postadressen din og e-postens innhold. Når det gjelder kommunikasjon med deg via SMS benytter vi mobilbyrå Sendega, og i den forbindelse brukes ditt telefonnummer.

5.3.2 Annonsering, salg og oppstart

Vi bruker personopplysninger i Google AdWords og på Facebook for å unngå at du som kunde blir eksponert for unødig reklame. I forbindelse med dette brukes navn og e-postadresse.

Vi bruker FIKO som leverandør av kundeportalen Altitude og ringesystemet Dialer i forbindelse med salg, bevaring og opptak av lydfiler der dette kreves. Her brukes blant annet navn, adresse, telefonnummer og informasjon om måleren din. Dersom du kontakter oss for å bli kunde via chattefunksjonen vår på www.norgesenergi.no er denne bemannet av salgssenteret Kontrex.

Vi bruker Bisnode til kvalitetssikring av opplysningene vi har hos oss eller som vi har fått av tredjeparter. Bisnode fungerer da som et oppslagsverk, og personopplysninger som hentes ut eller kvalitetssikres er blant annet navn, adresse og telefonnummer. Mediebyrået StarCom brukes til vasking av kundelister for å begrense markedsføring mot eksisterende kunder.

5.3.3 Vår nettside

Umbraco er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet www.norgesenergi.no. For å logge inn på Min side må du oppgi e-postadresse og et passord du har fått eller laget selv.

5.3.4 Fakturering

Vi bruker Hafslund Tellier som leverandør i forbindelse med fakturering, purring og avvikshåndtering. For å kunne fakturere deg benyttes blant annet navn, adresse, målerinformasjon og betalingsinformasjon.

Vi bruker Norkred som purre- og inkassoleverandør. Norkred får innsyn i fakturainformasjon og kontaktinformasjon for at de skal kunne utføre tjenesten på vegne av oss. Videre bruker vi inkassobyrået Solvencia til ulike inkassotjenester. Solvencia får innsyn i fakturainformasjon og kontaktinformasjon for at de skal kunne utføre tjenesten på vegne av oss.

5.4 Andre behandlingsansvarlige

Alle strømselskaper er lovpålagt til å dele informasjon med Elhub, et bindeledd for kommunikasjon mellom netteier og strømselskap, som er utviklet av Statnett. Informasjonen som utveksles her er blant annet målernummer, målerdata og personalia. Dette gjøres for at vi skal kunne levere strøm, fakturere og avslutte avtaler. Det vil også hende at vi må utveksle informasjon med den lokale netteieren din i denne forbindelse. Netteieren er også ansvarlig for å samle inn målerdata og videreformidle dette via Elhub slik at vi fakturerer på riktig grunnlag.

6. Hvordan sikres, slettes og arkiveres opplysningene

6.1 Sikring av dine personopplysninger

Vi har rutiner for å sikre at behandling av dine personopplysninger til enhver tid er i tråd med legitime behandlingsgrunnlag. I tillegg har vi avtaler med samtlige samarbeidspartnere og leverandører for å sikre at dine personopplysninger behandles på en trygg og forsvarlig måte. Vi har også kontraktfestede sletterutiner slik at dine personopplysninger slettes hos tredjeparter når det ikke lenger er noe grunnlag for oppbevaring. I våre egne systemer har vi sletterutiner som gjør at du ikke kan identifiseres som kunde dersom vi ikke har behandlingsgrunnlag for dette. Vi vil ikke oppbevare eller behandle dine personopplysninger når behandlingsgrunnlaget ikke er tilstede. Vi har dessuten implementert nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene til enhver tid er forsvarlig beskyttet. For eksempel har vi innført krav om både identifisering med BankID og såkalt tofaktor-autentisering via SMS for å sikre at du er den eneste som kan hente ut dine personopplysninger hos oss.

6.2 Samtykkebasert behandling av personopplysninger

I tilfeller der behandlingsgrunnlaget knyttes til et samtykke, vil vi kun behandle personopplysninger dersom du har gitt et aktivt samtykke. Dersom et samtykke trekkes tilbake vil personopplysningene knyttet til det enkelte samtykke ikke lenger benyttes til dette formålet.

6.3 Sletting og oppbevaring

I henhold til personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 vil vi ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Når kundeforholdet ditt er avsluttet slettes personopplysninger hos de tredjeparter som ikke er pliktig til å beholde disse i henhold til gjeldende lovgivning. Personopplysninger som dine henvendelser og dialog med oss, vil i tråd med alminnelig foreldelsesfrist oppbevares i tre år etter avsluttet kundeforhold. Etter tre år vil vi slette personopplysninger knyttet til disse formålene. I henhold til Bokføringsloven § 13, 2. skal visse opplysninger, som kontrakt og fakturagrunnlag med blant annet navn, adresse og målernummer, lagres i fem år etter avsluttet kundeforhold. Vi har rutiner for å sikre tilgangsstyring for personopplysningene i denne perioden, og det er kun autoriserte brukere som vil få adgang til dine opplysninger dersom det skulle bli nødvendig. Etter oppbevaringstiden på fem år vil vi ha slettet alle dine personopplysninger .

6.4 Angrerett, annullering eller tilbud som ikke er besvart

Dersom du angrer en bestilling eller bestillingen av ulike årsaker blir annullert, vil vi oppbevare personopplysningene i bestillingen i inntil 30 dager. Dette gjøres for kvalitetssikring – for at vi skal kunne avdekke eventuelle feil og besvare dine hendevelser dersom du har spørsmål knyttet til saken.

Dersom du ber om et tilbud og ikke besvarer dette innen 30 dager, blir bestillingen inaktiv og slettes deretter etter nye 30 dager. Også her er kvalitetssikring og eventuelle henvendelser bakgrunn for oppbevaringen.

Dersom det ved angring eller annullering produseres en faktura, enten denne skal betales eller tapsføres, er vi pliktig til å oppbevare noen av personopplysningene i henhold til gjeldende lovgivning. Kontrakt, fakturagrunnlag og relevante personopplysninger knyttet til dette vil oppbevares i fem år, jf. Bokføringsloven § 13, 2. I tråd med alminnelig foreldelsesfrist oppbevares logg med henvendelser og dialog i tre år.

7. Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter overfor oss som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Du har blant annet

 • rett til innsyn i bruk av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 15),
 • rett til utlevering av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 20),
 • rett til å fremme en innsigelse (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 21),
 • rett til å be om korrigering av opplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 16),
 • rett til å få dine personopplysninger slettet eller at behandlingen begrenses (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 og 18).

7.1 Klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg likevel til alltid å ta kontakt med oss først, slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

7.2 Krav til legitimering

Dersom du for eksempel ber om innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg, er det viktig for oss å sikre at faktisk er deg som spør. Du må derfor legitimere deg med BankID på Min side for å få innsyn i dine personopplysninger. På Min side finner du også aktuelle skjema for blant annet korrigering og utlevering av personopplysninger. Dersom du ikke har tilgang til Min side, kan du sende en henvendelse til vårt kundesenter.

7.3 Informasjonskapsler

Du som bruker skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

8. Endringer i denne personvernerklæringen

Personvernerklæringen vår vil kunne endres, og vi vil publisere endringene her. Du bør derfor holde deg oppdatert ved å å jevnlig sette deg inn i den seneste versjonen. Ved vesentlige endringer, som ved at vi endrer hvordan vi bruker personopplysninger, vil vi varsle deg direkte, for eksempel via e-post.

9. Kontaktinformasjon

E-post: kundeservice@norgesenergi.no
Telefon: 38100080
Postadresse: Markens gate 34, 4612 Kristiansand