Flytte? Husk å ta med deg strømmen for å unngå dyr ventestrøm

Oppdatert: 05/09/2023

Med flyttekasser, nedvask og adresseendring i hodet, kan det være lett å glemme å bestille strøm på nytt sted. Det kan fort bli en dyr affære. Leveringspliktig strøm fra nettselskapene kan være langt dyrere enn strømmen du får levert fra strømselskapene.

Eldre par sitter på gulvet med pc i fanget mellom flytteesker

Leveringspliktig strøm kan bli dyrt

Nettselskapene er pålagt å levere strøm til deg selv om du ikke har tegnet en strømavtale. Det kalles leveringspliktig strøm eller ventestrøm. Prisen er regulert av staten de første seks ukene, men etter den tiden er det opp til netteier å bestemme prisen.

NB: Reguleringsmyndighetene for energi (RME) har bestemt at prisen på leveringspliktig strøm ikke kan overstige 6,25 øre/kWh (inkl. mva) fram til 01.01.24. Mer om dette lenger ned på siden. 

– Du vil kunne merke det på fakturaen dersom du glemmer å inngå avtale med strømselskapet når du flytter. Prisene nettselskapene tradisjonelt har tatt er langt over det strømselskapene opererer med uansett hvilken avtale du måtte velge, sier kommunikasjonssjef i NorgesEnergi Geir Arne Gundersen.

Det har også vært stor forskjell i pris hos de ulike netteierne etter reguleringsperioden på 6 uker. Noen har hatt påslag opp mot 25 øre/kWh, etter de innledende første seks ukene med låst pris. 

Geir Arne Gundersen, NorgesEnergi
"Det kan fort bli mye dyrere dersom du havner på leveringspliktig strøm hos netteier."

- Geir Arne Gundersen, NorgesEnergi

Midlertidig ordning for leveringspliktig strøm.

Fram til 1.1.2024 har Reguleringsmyndighetene for energi (RME) bestemt at påslaget skal være maksimalt 6,25 øre/kWh (eks. mva 5 øre/kWh.) på grunn av de høye kraftprisene. Dette beløpet skal alltid gjelde de første 6 ukene av strømleveransen fra netteier, men er nå vedtatt utvidet fram til nyttår.

Etter dette blir det opp til hver enkelt netteier å bestemme prisen. Vi fant følgende priser hos noen av de største netteierne*: 

Elvia: Hos Elvia er påslaget etter de 6 første ukene oppgitt til 6,25 øre/kWh. Denne prisen skal gjelde fram til 01.01.2024.

Tensio Sør: Oppgir på sine nettsider at påslaget er 6,25 øre/kWh. Hva som skjer etter 01.01.2024 er ikke oppgitt.  

Tensio Nord: Påslag fram til 01.01.24 er som hos de andre 6,25 øre/kwh. Etter dette oppgir de en pris på 25 øre/kWh (etter de 6 første ukene.)

Glitre Nett (tidligere Agder Energi + Glitre Energi Nett): Påslag 6,25 øre/kWh gjelder fram til nyttår. Oppgir på nettsidene sine at påslaget etter de første 6 ukene normalt sett er 12,50 øre/kWh.

BKK Nett: Oppgir pris på 6,25 øre/kWh. Hva prisen blir etter 01.01.24 er ikke oppgitt. 

Lede: Oppgir pris på 6,25 øre/kWh. Hva prisen blir etter 01.01.24 er ikke oppgitt.

Norgesnett: NorgesNett oppgir ikke pris på leveringsplikt på nettsidene, men 6,25 øre/kWh gjelder også for dem fram til 01.01.24. 

Lnett: Oppgir ikke pris etter 01.07.2023, men 6,25 øre/kWh gjelder også for dem fram til 01.01.24.


Prisene er gjennomgått 07.07.23

Billigst først, dyrt senere

Det finnes flere forbrukerportaler som hjelper deg å finne en strømleverandør som passer best til ditt forbruk. Men det er lett å velge feil dersom du kun ser på hvem som er billig nå, og ikke over lengre tid.

— Vi hører ofte historier om kunder som blir lokket inn på kampanjepriser som kort tid etter endrer betingelser, og der strømleverandøren også har krevd betaling på forskudd. Velg en strømleverandør som har bevist at de er billig over tid, sier Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi.

Du velger selv!

Når du signerer kontrakten vil eiendomsmeglerene gjerne tilby deg en strømavtale med en aktør de har avtale med. Det kan være fint det, men husk at du selv fritt kan velge hvilken strømleverandør du ønsker deg. Du melder flytting til strømselskapet så snart du vet flyttedatoen – og senest tre dager før flytting. Slik slipper du å betale for begge boligene etter at du har flyttet.

Du kan også velge strømavtale med et strømselskap i sør-Norge selv om du bor i nord-Norge. Som forbruker har du mye makt – bruk den til å gjøre det beste valget.

Vi anbefaler deg å melde flytting i god tid, så slipper du å tenke på strømleveranse midt i alt det andre flyttekaoset. Har du allerede strøm hos NorgesEnergi kan du ta med strømmen på flyttelasset og da beholder du både avtalen din og eventuelt oppsparte Bonustimer.