Unge er mer ensomme enn eldre

Publisert: 03/12/2019


Nesten syv av ti under 29 år føler seg ensomme, viser en helt fersk undersøkelse Ipsos har utført for NorgesEnergi.

– Ensomhet er et stort problem i alle aldersgrupper, men det er overraskende at så mange unge kjenner seg ensomme, sier Hans-Erik Ramsdal, administrerende direktør i NorgesEnergi.

"Det er overraskende at så mange unge kjenner seg ensomme"

- Hans-Erik Ramsdal

– Vi ønsker å gjøre en forskjell

Undersøkelsen, som Ipsos har utført på oppdrag fra NorgesEnergi, kommer det fram at 67 prosent i aldersgruppen 18–29 år oppgir at de ofte, alltid eller av og til kjenner på ensomhet, mens 27 prosent av de over 65 år sier det samme. Til sammenligning svarer totalt 45 prosent her i landet, uavhengig av alder, at de kjenner seg ensomme ofte, alltid eller av og til uten at de geografiske forskjellene er veldig store.

– For oss som bedrift er det viktig å vise samfunnsansvar, og vi har valgt ensomhet som et av områdene der vi ønsker å gjøre en forskjell. Jeg håper vi lykkes, for det er skremmende hvor mange det gjelder. I en klasse på videregående skole vil hele 20 av 30 elever kjenne seg ensomme innimellom.

"For oss som bedrift er det viktig å vise samfunnsansvar, og vi har valgt ensomhet som et av områdene der vi ønsker å gjøre en forskjell."

- Hans-Erik Ramsdal

– Ikke overraskende for oss

Generalsekretær i Mental Helse Ungdom, Adrian Tollefsen, sier at han ikke er like overrasket over funnene i studien som Ramsdal.

– Våre egne undersøkelser understøtter studien fra NorgesEnergi, så det er ingen tvil om at ensomhet er et stort problem blant de unge. Vi har 20 lokallag i landet og de rapporterer alle om stor pågang fra unge som kjenner seg alene.

Ungdom over hele landet rapporterer at de er esomme. Illustrasjonsfoto

Ungdom over hele landet rapporterer at de er esomme. Illustrasjonsfoto

Han sier at selv om resultatene er tydelige, mangler det fortsatt forskning på hva som er årsakene til at ensomhet er så utbredt blant unge. Tollefsen påpeker samtidig at det er tankekors at ensomheten blant denne gruppen har økt i takt med et stadig mer digitalisert samfunn.

— Mye av den menneskelige kontakt mellom ungdom er erstattet av digital kontakt, og det gjør det lettere å føle seg utenfor. Sosiale medier har gjort det enkelt å følge med på hva som skjer, men det er langt fra alle som er inne i varmen, og da kan det være veldig vondt å sitte på utsiden å observere uten å være med.

"Det er et tankekors at ensomheten blant ungdommen har økt i takt med et stadig mer digitalisert samfunn"

- Adrian Tollefsen

Vil redusere ensomhet

Forebygging av ensomhet er et av satsingsområdene til Stortinget i perioden 2019-2023, og de beskriver i rapporten “Gode liv i et trygt samfunn” at mangelen på sosial støtte og sosiale relasjoner kan føre til ensomhet, og at ensomhet er forbundet med økt risiko for sykdom og tidlig død.

Tollefsen sier at de som ikke har klart å skaffe seg et godt nettverk i ungdomsskolealder, kan slite med å få det senere.

– Derfor er det svært viktig at samfunnet er sitt ansvar bevisst. Det første er å sørge for at ingen dropper ut av skolen, for vi vet av forskning og erfaring at de som dropper ut har økt risiko for ensomhet.

Funn fra undersøkelsen:

  • 1 av 3 oppga at de følte seg ensomme fordi de hadde lavt selvbilde

  • Nesten 4 av 10 oppga at de var ensomme fordi de hadde få eller ingen venner eller familiemedlemmer

  • 12 prosent kjente seg ensomme fordi de opplevde at ingen vil være med dem.

Han trekker også veksler til prestasjonskulturen, og sier at at hvis man først føler seg utenfor og i tillegg lever med press om å få det til og passe inn, kan det være enklere å trekke seg helt unna.

– Dette kan til sammen blir svært tøft for mange. Men vi ser at ensomhet er et mindre problem der kommunene er gode til å få ned skolefravær, der skolehelsetjenesten har et godt tilbud og også der det er velfungerende ungdomsklubber.

Han oppfordrer folk til å bry seg mer.

– Hvis du ikke har hatt en bestevenn som ungdom, er det ikke sikkert det blir lettere med årene. Men vi vet at det hjelper at folk bryr seg. Alle har ansvar for det, og husk at det kan bety veldig mye å be noen på en kopp kaffe, oppfordrer generalsekretæren.

En kaffeprat kan bety mye

Derfor ble NorgesEnergi Norges første sertifiserte Skravlekopp-bedrift rett før jul 2020. Alle ansatte fikk hver sin kopp og ble oppfordret til å skravle mer. 

Les mer om Skravlekopp