Hvorfor er jeg i minus på Strømkonto?

Opplever du at du har minus på strømkontoen, selv om du betaler det anbefalte beløpet hver måned? Vi forklarer deg hvorfor og hvordan du kan unngå det.  

Med betalingstjenesten Strømkonto fordeles strømutgiftene jevnt utover året. Ditt anbefalte månedsbeløp regnes ut ved å ta utgangspunkt i din forventede årlige strømkostnad og dele den på 12 måneder. Hver måned mottar du en faktura fra Tellier Service AS med et anbefalt beløp og et minstebeløp. Noen kan oppleve at de har en minussaldo, og det kan være flere grunner til det.

 

1. Du har begynt å benytte betalingstjenesten når strømutgiftene er på sitt høyeste. Slik grafen viser vil det anbefalte månedsbeløpet da være lavere enn dine faktiske strømugifter. Til gjengjeld vil det anbefalte beløpet være høyere enn de faktiske strømutgiftene i periodene der vi bruker mindre strøm.

2. Du har kun betalt minstebeløpet, ikke det anbefalte beløpet. Dette velger du selv, men vi anbefaler da at du betaler litt mer enn den anbefalte beløpet neste gang, slik at du ikke overstiger kredittgrensen.

3. Dine strømutgifter er blitt større enn utgangspunktet for det anbefalte beløpet. Dette kan skje hvis strømprisene eller strømforbruket ditt øker betraktelig. Da vil Tellier Service justere beregningen av det anbefalte beløpet ditt. Dette oppdateres én gang i måneden.