Hvorfor er jeg i minus på Strømkonto?

Opplever du at du har minus på strømkontoen, selv om du betaler det anbefalte beløpet hver måned? Vi forklarer deg hvorfor og hvordan du kan unngå det.  

Med strømkonto får du muligheten til å fordele strømutgiftene jevnt utover året. Når vi regner ut ditt anbefalte månedsbeløp tar vi utgangspunkt i din forventede årlige strømkostnad og deler den på 12 måneder Hver måned mottar du en faktura med et anbefalt beløp og et minstebeløp.  

 

Dersom du bruker mer strøm enn normalt og strømprisene er høyere enn de pleier kan det føre til at du får en minussaldo på din Strømkonto. Normalt vil kontoen være i balanse i løpet av sommerhalvåret, men dersom du ønsker kan du gjerne betale inn litt mer en vanlig neste gang du betaler strømregningen. Endrer du strømforbruket ditt, så vil vi justere ditt anbefalte månedsbeløp opp eller ned. 

 
Har du nylig fått AMS-måler i sikringsskapet ditt, og det er lenge siden du leste av målerstanden din, kan det reelle forbruket ditt være høyere enn det nettselskapet har rapportert inn til oss.  

Er det slik at du nylig har blitt kunde, eller nylig opprettet Strømkonto kan din strømkonto bli belastet før du har mottatt din første faktura.  Negativ saldo vil da rettes når du betaler inn din første strømkonto-faktura 
 
Strømkonto er en måte å betale strømregningen på for deg som ønsker å vite nøyaktig hva strømregningen blir hver måned. Har du flere anlegg, vil alle dine anlegg være en del av din Strømkonto. Det betyr at du kun trenger å forholde deg til én strømregning for alle anleggene dine.  
I tillegg får de fleste både strøm og nettleie på én og samme faktura. På den måten får du med Strømkonto enda bedre oversikt over dine totale strømutgifter.