Logoen til NorgesEnergi


Skal du flytte? Husk å flytte strømmen!

Husk å melde fra til oss før du flytter slik at du får med den gode strømavtalen din til ditt nye hjem. Du kan enkelt melde flytting ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Er du ikke kunde hos NorgesEnergi fra før? Bestill strøm til spotpris til ditt nye hjem her.

Avslutte strømavtale på grunn av flytting? For at du skal slippe å betale for strøm til en bolig du har flyttet fra er det veldig viktig at du melder fra om utflyttingen senest tre virkedager før du gir fra deg nøkkelen. Du kan melde fra om dette i skjemaet under.

1. Om deg

Feltet må fylles ut.
Fornavn mangler
Feltet må fylles ut.
Etternavn mangler
Sjekk om rett fødselsdato er oppgitt.
Feltet må fylles ut. Feil format.
Feltet må fylles ut. Feil format.

NB! Dersom strømmåleren er registrert på en annen i husstanden, må denne personen fylle ut skjemaet for at vi skal kunne behandle flyttemeldingen.

2. Adressen du flytter til

Vi ønsker gjerne å vite hvorfor du ikke ønsker å ta oss med på flyttelasset.

Du må fylle ut dette feltet.
Feltet må fylles ut. Feil format.
Feltet må fylles ut med dato i rett format (ddmmåååå)

3. Adressen du flytter fra

Feltet må fylles ut.
Hjelpetekst2
Feil format
Feltet må fylles ut med dato i rett format (ddmmåååå).
På grunn av nye markedsregler er siste frist for utflytting 18.03.2019. Dette blir derfor datoen oppsigelsen gjelder fra, inntil ny eier av boligen bestiller strøm fra overtakelsesdato .

Vi trenger da en adresse å sende siste faktura til.

Du må fylle ut dette feltet.
Du må fylle ut dette feltet. Feil format!
Feltet må fylles ut.
For å sende flyttemelding må du minimum fylle ut ett av adressefeltene i skjemaet.