Best i test i ny markedsundersøkelse*

Spotpris

 • Strøm til spotpris time for time

 • Ingen bindingstid eller påslag på strømmen

 • Abonnementspris på kun 49 kr/mnd

*Itera & Thema Consulting, Markedsrapport strøm 3.utgave 2021. Topplasseringen gjelder ved et årlig snittforbruk på 20 000 kWh blant 18 utvalgte spotprisavtaler. Les mer om rapporten her.

Bestill

Dette er abonnementet for deg som ønsker billig strøm hele året - enkelt og greit!

Med Spotpris fra NorgesEnergi er det ingen bindingstid eller påslag på strømmen, kun en fast abonnementspris på 49 kr/md. Du får selve strømmen til den samme prisen som den koster på strømbørsen - time for time. I tillegg får du prisgaranti på abonnementsprisen i 12 måneder.

Opprett eFaktura ved din første betaling og unngå et papirgebyr på 59 kroner.

NorgesEnergi er sertifisert for Trygg strømhandel.

Les avtalevilkårene

Særvilkår

02.09.2021

For denne avtalen gjelder Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og Energi Norge, med de særvilkår som fremgår av denne avtalen. For fullstendige vilkår, se norgesenergi.no.

 

 1. Leverandørskifte

NorgesEnergi gis i denne avtalen fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtale med nåværende leverandør. NorgesEnergi kan innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.

 

 1. Kundeforhold

Som en del av kundeforholdet får alle kunder tilgang på en rekke kundefordeler og mulighet til å bestille fordelsprodukter. Dersom kunden har bestilt fordelsprodukt, gjelder også vilkår for bestilt fordelsprodukt. Betaling for fordelsprodukt kommer i tillegg til betaling for strøm.

 

 1. Endring av rammebetingelser

NorgesEnergi kan foreta tilpasninger i produktet som følge av endringer i offentlige avgifter, rammebetingelser og prisområder. Dersom kunden har et garantiprodukt kan slike tilpasninger medføre endringer i innholdet og omfang av referanselisten og prisgarantien. Endringer vil varsles direkte eller på Min side dersom avtalt med kunden, og trer i kraft 14 dager etter varsel er gitt.

 

 1. Avgifter

Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

 

 1. Avregning og fakturering

Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk. Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom NorgesEnergi har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil NorgesEnergi fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir NorgesEnergi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester.

 

 1. Kredittvurdering

Kunden aksepterer at NorgesEnergi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle NorgesEnergi sine forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.

 

 1. Angrerett

Kunden har 14 dagers angrerett når avtale er inngått utenom faste forretningslokaler. Melding om angring må sendes skriftlig til NorgesEnergi innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av strøm kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. (Angrerettskjema)

 

 1. Personvern og bruk av informasjon

Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan NorgesEnergi behandler personopplysninger. Denne kan leses på norgesenergi.no.

Produktvilkår Spotpris

01.06.2021

 1. Produktet som leveres er spotpris.
 2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.
 3. Kraftprisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen kommer en månedlig abonnementspris. Størrelsen på abonnementsprisen følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
 4. Avtalen har tolv måneders prisgaranti. NorgesEnergi forplikter seg med dette til å ikke endre den månedlige abonnementsprisen i prisgarantiperioden.
 5. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et papirfakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.

Med abonnementet Spotpris betaler du det samme for strømmen som vi gjør på strømbørsen - time for time. Utover dette er det ingen påslag på strømmen eller bindingstid, kun en månedlig abonnementspris på 49 kroner.

Sjekk vår priskalkulator:

I Norge er det 30 postnr. (av ca. 5000) som befinner seg i to eller tre ulike prissoner og dermed kan få opp en pris i vår priskalkulator som ikke stemmer. Klikk på "Hvordan beregnes prisene" under for å se hvilke postnr. det gjelder.

Oppgi postnummer og størrelse på boligen for å beregne månedlig pris på strømavtalen
Oslo
Vi finner ikke postnummeret. Sjekk om det ble riktig.
< m2 >
Siste tilgjengelige strømpris for postnummer er:
øre/kWh

Hvordan beregnes prisene?

Spotpris
-,- 
/mnd

Beregnet pris med abonnementet Spotpris for tilsvarende bolig i ditt nabolag.
Beregnet pris med abonnementet Spotpris for tilsvarende bolig i ditt nabolag.