Spotpris med et avslag på 23,5 øre/kWh!

Gul kampanje

  • 23,5 øre i avslag på spotprisen i 30 dager
  • eFaktura som betalingsform
Bestill
Eldor med skilt, Billig strøm siden 1999

Gul kampanje gir deg billig strøm til spotpris gjennom en heldigital strømavtale. De første 30 dagene får du spotpris med et avslag på 23,5 øre/kWh! Etter 30 dager betaler du spotpris, samt et fast månedspåslag og lovpålagte elsertifikater.

Avtalen kan kun bestilles digitalt og forutsetter eFaktura som betalingsform.

Vilkår for Gul kampanje

26.10.2020

  1. Produktet som leveres er spotpris. 
  1. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.
  1. Produktet er et e-produkt. All kommunikasjon og dialog mellom NorgesEnergi og kunden skjer via digitale kanaler, eksempelvis Min side. 
  1. Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen tilkommer et avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater. Størrelsen på påslaget vil kunne variere avhengig av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse og gjennom avtaleperioden. Varsel om prisendring i det individuelle påslaget, vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden. 
  1. Avtalen har krav om digital betaling. Oppretter ikke Kunden eFaktura innen 60 dager overføres Kunden til produktet Strøm til spotpris med nevnte produkts til enhver tids gjeldende satser og vilkår (Månedspåslag 47,- kr, ørespåslag 5,99 øre/kWh per 26.10.2020). Gul kampanje faktureres månedlig etterskuddsvis hvis ikke annet er avtalt.

De første 30 dagene får du spotpris med et avslag på 23,5 øre/kWh uten fastbeløp eller påslag! Etter 30 dager betaler du det samme for strømmen som vi gjør på strømbørsen, i tillegg til et månedlig fastbeløp på kun 9 kroner og 2,99 øre/kWh (som inkluderer lovpålagte elsertifikater). Under kan du søke opp siste tilgjengelige strømpris.

 Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.