Spotpris med et avslag på 23,5 øre/kWh!

Gul kampanje

  • 23,5 øre i avslag på spotprisen i 30 dager
  • Ingen bindingstid
Bestill

Gul kampanje gir deg billig strøm til spotpris gjennom en heldigital strømavtale. De første 30 dagene får du spotpris med et avslag på 23,5 øre/kWh! Etter 30 dager betaler du spotpris, samt et fast månedspåslag og lovpålagte elsertifikater.

Vilkår for Gul kampanje

12.04.2021

  1. Produktet som leveres er spotpris.
  2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.
  3. Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen tilkommer et avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater. Størrelsen på påslaget vil kunne variere avhengig av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse og gjennom avtaleperioden.
  4. Varsel om prisendring i det individuelle påslaget, vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.
  5. Avtalen faktureres digitalt, dersom kunde ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.

De første 30 dagene får du spotpris med et avslag på 23,5 øre/kWh uten fastbeløp eller påslag! Etter 30 dager betaler du det samme for strømmen som vi gjør på strømbørsen, i tillegg til et månedlig fastbeløp på kun 9 kroner og 2,99 øre/kWh (som inkluderer lovpålagte elsertifikater). Under kan du søke opp siste tilgjengelige strømpris.

 Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.