Måleravlesning

For alle med AMS-måler sendes måleravlesning automatisk til netteieren din. Det er kun dersom du ikke har AMS-måler eller netteier ikke får kontakt med måleren din at du må lese av måleren manuelt.

De fleste strømkunder fikk nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Disse inngår i det som forkortes AMS.

AMS står for ”Avanserte Måle- og Styringssystemer”, og kan gi deg bedre informasjon om strømforbruket ditt, mer nøyaktig strømregninger og mulighet for å automatisk styre strømforbruket ditt. 

NVE har laget en egen nettside om Smarte strømmålere (AMS)

Dersom du ikke har AMS-måler må du manuelt lese av målerstanden og sende dette inn til din netteier en gang per måned. Du får da fordelt forbruket ditt etter forbruksprofilen i ditt nettområde. Det er kun et fåtall strømkunder som har fått fritak fra AMS-måler. 

Med AMS-måler blir strømforbruket ditt automatisk avlest og innrapportert til netteier på timenivå. Du faktureres for ditt eksakte forbruk den enkelte time gjennom alle døgnets 24 timer. På strømfakturaen din vil dette framkomme som en snittpris for måneden, for å unngå en lang og uoversiktelig faktura med nesten 750 fakturalinjer (24 timer x 31 dager = 744 prislinjer). 

Dersom du er blant de få som har fått fritak fra AMS-måler, avleser du fremdeles manuelt direkte til netteier. Forbruket ditt vil da bli fordelt i henhold til ditt lokale forbruksmønster. Forbruksmønsteret representerer et gjennomsnittsforbruk for en alminnelig husstand i din lokale netteiers område. Den viser prosentvis hva det er forventet at en gjennomsnittlig strømkunde bruker hver eneste dag i året. Forbruksprofilen kalles justert innmatningsprofil (JIP) og er basert på en standard satt av NVE. Dette forbruksmønsteret vil stemme for de fleste kunder, men dersom du har et avvikende forbruk i forhold til gjennomsnittet, er alternativet å lese av måleren din oftere. 

Du finner målernummeret på din strømmåler. Denne er plassert i sikringsskapet til din bolig.

Målernummeret står ofte i nærheten av en strekkode eller QR-kode. Du kan også finne målernummeret på din strømfaktura eller i kjøpskontrakten for din bolig. 

Målernummeret består av kun siffer og kan variere i lengde. Er du i tvil kan du godt sende oss et bilde av strømmåleren din.

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Logg inn på Min side    Kontakt oss