Måleravlesning

Lurer du på hvem du skal sende målerstanden til, og hvor ofte du må lese den av? Her finner du svarene på de spørsmålene vi får oftest rundt måleravlesning. Du får også svar på hva AMS (og smarte strømmålere) er. 

De fleste i Norge skal nå ha fått automatisk avleste strømmålere (AMS), men de få som ikke har fått dette må lese av målerstanden manuelt og sende til sin lokale netteier. For å få en så korrekt strømfaktura som mulig er det viktig at du leser av måleren hver måned.

Netteieren din skal varsle deg når det er tid for måleravlesning. Mange netteiere sender ut SMS med en påminnelse, og du kan da svare på den meldingen.

De fleste strømkunder fikk nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Disse inngår i det som forkortes AMS.

AMS står for ”Avanserte Måle- og Styringssystemer”, og kan gi deg bedre informasjon om strømforbruket ditt, mer nøyaktig strømregninger og mulighet for å automatisk styre strømforbruket ditt. 

NVE har laget en egen nettside om Smarte strømmålere (AMS)

Dersom du ikke har AMS-måler må du manuelt lese av målerstanden og sende dette inn til din netteier en gang per måned. Du får da fordelt forbruket ditt etter forbruksprofilen i ditt nettområde. 

Rett før installatøren bytter til din nye smarte måler så leser han/hun av målerstanden på den gamle. Dersom det er lenge siden du selv har lest av måleren og sendt inn målerstand til din netteier så kan du oppleve at det er stor forskjell på det du har blitt fakturert for og det du faktisk har brukt.

Hvorfor er det så stor forskjell på det som netteieren har stipulert og det jeg har brukt?

Det som skjer når du ikke leser av måleren er at netteieren din stipulerer en målerstand og sender til oss. Denne vil stemme sånn nogenlunde, men dersom de stipulerer litt for lavt eller litt for høyt så vil forskjellen mot ditt faktiske forbruk kunne bli ganske stor over tid.

Eksempel

Dersom netteier har stipulert 100 kWh for lite hver måned og du ikke har lest av måleren de siste 5 årene så har forskjellen blitt 6 000 kWh. Da vil vi få beskjed fra netteieren din om at vi må fakturere deg for de manglende 6 000 kWh i forbindelse med målerbyttet. Motsatt så kan du oppleve å få igjen penger dersom netteieren din har stipulert for mye tidligere. 

Noen kunder opplever at strømregningen er høyere etter at de bytter til ny smart måler. Dette kan ha flere forklaringer: 

  1. Strømprisen kan ha gått opp i hele strømmarkedet. Dette skjer ofte i perioden november - mars, men den går normalt ned igjen mot sommeren.
  2. Nettleien kan ha økt, eller du kan ha byttet måler samtidig som vi begynte å fakturere strøm og nett på samme faktura.
  3. Den gamle måleren kan ha målt for lite. 

Det er spesielt punkt 3 som har vært omtalt i mediene. I Norge er vi heldige som har et Justervesen som kontrollerer blant annet strømmålerene. De holder et øye også med de nye smartmålerene, og har uttalt at de stoler på at de nye målerene måler riktig. Du kan lese mer om det på Justervesenets nettsider

Dersom du ikke stoler på den nye måleren din, kan du be netteieren din om å kontrollere den. Dersom den måler feil så vil netteieren din bytte ut måleren uten at det koster deg noe. En slik kontroll bestiller du hos din netteier. 

Dersom du har et timesmålt anlegg (smart strømmåler), faktureres du for ditt eksakte forbruk time for time gjennom alle døgnets 24 timer. På din strømfaktura vil dette framkomme som en snittpris for måneden, for å unngå en lang og uoversiktelig faktura med nesten 750 fakturalinjer (24 timer x 31 dager = 744 prislinjer). 

Ønsker du å se detaljer om strømforbruket ditt? Logg deg inn med BankID til strømbransjens nye felles portal Elhub.

Du finner også informasjon om forbruk og priser time for time på Min Side

Forbruksprofil ved manuell avlesning

Dersom du ikke har et timesmålt anlegg (AMS-måler) vil ditt faktiske forbruk bli fordelt i henhold til ditt lokale forbruksmønster. Forbruksmønsteret representerer et gjennomsnittsforbruk for en alminnelig husstand i din lokale netteiers område. Den viser prosentvis hva det er forventet at en gjennomsnittlig strømkunde bruker hver eneste dag i året. Forbruksprofilen kalles justert innmatningsprofil (JIP) og er basert på en standard satt av NVE. Dette forbruksmønsteret vil stemme for de fleste kunder, men dersom du har et avvikende forbruk i forhold til gjennomsnittet, er alternativet å lese av måleren din oftere.

Forbruk når du ikke er hjemme ved manuell avlesning eller feil ved AMS-måler

Mange kunder reagerer på at forbruk blir fordelt utover en periode der de ikke har vært hjemme. Vi kan ikke fravike bruk av profilen, men anbefaler å lese av måleren til nettselskapet før avreise og når man kommer tilbake. Da er det mulig for oss å produsere en faktura som tar hensyn til denne avvikende perioden.

Du kan også få estimert forbruk dersom netteier ikke har fått kontakt med AMS-måleren din i en periode, for eksempel ved strømbrudd. Det forklarer hvorfor du får oppgitt forbruk også i timer der strømmen var borte, men dette vil bli korrigert av netteier i etterkant. 

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Logg inn på Min side    Kontakt oss