Kompensasjonsordning for høye strømpriser - hvordan fungerer det?

I praksis betyr det at når gjennomsnittet på spotprisen går over 70 øre/kWh (eks.mva., 87,5 øre inkl. mva.) for en måned, vil staten dekke 55 % av strømkostnadene over dette nivået på strømregningen som kommer i januar, mens på strømregningene som kommer i februar, mars og april vil staten dekke 80 % av strømkostnadene over 70 øre per kWh uten mva. Dette gjelder et strømforbruk opp til 5000 kWh per måned. Den delen staten betaler blir trukket fra regningen fra netteieren din. Du trenger ikke foreta deg noe, og dersom gjennomsnittprisen overstiger 70 øre/kWh vil du automatisk få fratrekk på din faktura. Ordningen gjelder fra og med desember i år og til og med mars neste år. Det første fratrekket vil du se på regningen fra januar.