Prisforventninger framover

Strømprisen påvirkes av flere faktorer. De viktigste er fyllingsgrad i kraftprodusentenes vannmagasiner, vær og temperatur, samt pris på og etterspørsel etter kull- og atomkraft. 

Markedskommentar

Hver måned forteller våre kraftforvaltere om prisforventninger i strømmarkedet. Her kan du lese markedskommentaren for september 2021, og om regnet som endelig kom.