Forvaltning av strøm

Bedriftskunder i NorgesEnergi kan inngå forvaltningavtale gjennom strømproduktet Bedrift aktiv – hvor våre forvaltere hver dag handler kraft på strømbørsen med mål om å slå vår rene spotprisavtale. Les mer om forvaltning av strøm her.

NorgesEnergi samarbeider med Hafslund Hedging om forvaltning av fysisk og finansiell kraft, elsertifikater og opprinnelsesgarantier i det nordiske markedet. Fredrik Bomstad er leder i Hafslund Hedging og vi har spurt ham om hvordan forvaltning av strøm fungerer.  

- Ved inngåelse av en forvaltningsavtale gjøres det en kartlegging av kundens behov og holdning til risiko. Med en lav risiko vil levert pris til kunden ligge forholdsvis nær spotprisen på kort sikt og ha mindre variasjon over tid. Når risikoen øker, vil taps- og vinningspotensialet øke tilsvarende, sier Bomstad. 

 

Handler strøm hver dag for å slå spotprisen

Utgangspunktet for forvaltningen er kundens strategi og risiko. Forvaltningsproduktet Bedrift aktiv opererer med kort horisont hvor produktet ikke gir prissikring for kunden, men kun resultatet av den aktive forvaltningen. Målet er å gi kunden lavere pris enn spotprisen.

- Tidspunkt for handel varierer i forhold til hvilken strategi som er valgt. For strategien kort horisont er det ingen prissikring, men det handles kontrakter daglig, primært for inneværende år, sier Bomstad.

Hvordan vurderer dere kjøp og salg av kontrakter fram i tid? 

- Ved kjøp/salg av kontrakter i kraftmarkedet er det analyse av de fundamentale faktorene som har betydning for kraftprisen som ligger til grunn. Det er nedbør/temperatur, hydrobalansen, priser på fossilt brensel og CO2.  Tidligere het det at ved normal hydrobalanse var det kullprisen som var prissetter for kraftprisen. I de siste årene har det blitt bygget mye fornybar kraft i Norden og Europa for øvrig, og kullprisen har dermed fått noe mindre betydning, avslutter Bomstad.