Faktura og betaling

Her får du svar på de vanligste spørsmålene vi får fra våre kunder om fakturering og betaling. Klikk på spørsmålet for å se svarene. 

Faktura

På fakturaens forside finner du oversikt over hvilken periode strømfakturaen gjelder for og betalingsinformasjon. Til høyre finner du informasjon om ditt kundeforhold, fakturanummer og eFakturareferanse. 

På fakturaens bakside finner du mer spesifikk informasjon om ditt strømprodukt, hvilken periode fakturaen gjelder for, ditt strømforbruk og strømpris i perioden. Eventuelle fordelsprodukter og fastbeløp spesifiseres også. Merk at strømforbruket du faktureres for, er rapportert inn til oss fra din netteier - enten gjennom en måleravlesning eller at netteier har stipulert målerstand. Strømforbruket faktureres alltid etterskuddsvis hos oss i NorgesEnergi. 

Nettleie

Dersom du har nettleie på samme faktura, vil dette tydelig komme fram på fakturaens forside. Nettleien består av et fastbeløp, som ofte faktureres forskuddsvis, samt en variabel del som baseres på ditt strømforbruk og faktureres etterskuddsvis. Datoene spesifisert under nettleie kan derfor variere noe fra datoene for strømforbruk. 


Se en faktura med forklaring av enkelte punkter her:  

Fakturaforklaring

Som strømleverandør har vi ingen mulighet til å påvirke prisen på nettleie eller avgifter til staten. Men dersom du er bevisst på eget strømforbruk og jobber for å redusere dette, vil også avgifter og nettleie reduseres, siden disse baseres på ditt strømforbruk. 

 

Alle fakturaer fra NorgesEnergi etterskuddfaktureres - det vil si at vi mottar informasjon fra din netteier om deres strømforbruk for en periode, som vi deretter fakturerer basert på din strømavtale og strømprisen i den samme perioden.   

Merk at dersom dere har strøm og nettleie samlet på samme faktura, så kan noen netteiere forskuddsfakturere fastbeløpet på nettleien. 

Ønsker du kopi av din faktura, kan du finne oversikt og arkiv over alle dine strømfakturaer på Energivakten. 

Logg inn på Energivakten

 

Selvfølgelig kan dere det, så lenge du kontakter oss før forfallsdatoen og ikke har andre forfalte fakturaer hos oss. 

Dersom du ønsker å utsette/dele opp fakturaen kan du gjøre dette ved å kontakte oss. Du finner kontaktinformasjon nederst på denne siden.  

Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk. Det gis normalt ikke betalingsutsettelse dersom du har flere ubetalte fakturaer, allerede har fått tilsendt purring eller har inkassosaker.

Vi kan dessverre ikke tilby en fast forfallsdato på fakturaen, da vi er avhengig av informasjon fra netteier om bedriftens strømforbruk før vi kan fakturere. Disse dataene mottar vi på forskjellige tidspunkt hver måned, og forfallsdato vil derfor variere fra måned til måned. 

Vi er også behjelpelige til å utsette eller dele opp fakturaen ved behov, men da må du kontakte oss før forfallsdato. 

Ja, NorgesEnergi Bedrift tilbyr e-postfaktura til våre kunder. Send en e-post til bedrift@norgesenergi.no med informasjon om hvilken e-postadresse dere ønsker fakturaen sendt til, så hjelper vi dere med å opprette e-postfaktura.

Ja, vi tilbyr fakturering med EHF.

EHF-fakturaer (Elektronisk handelsformat) er digitale fakturaer som sendes rett inn i bedriftens økonomisystem for enkel og effektiv behandling. Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav. Med EHF-faktura unngår dere fakturagebyr. 

Slik kommer bedriften i gang:

  • Sjekk om deres regnskapssystem håndterer EHF-formatet.
  • Bedriften må være koblet til eget aksesspunkt og være registrert i Elektronisk Mottakeradresseregister (ELMA).
  • Ta kontakt med vårt kundesenter via e-post til bedrift@norgesenergi.no eller telefon 38 10 00 81 for å opprette avtale om EHF-fakturering.

Les mer om EHF-faktura

 

Etter overgangen til eFaktura 2.0 i 2022 er det dessverre ikke mulig for bedriftskunder å motta eFaktura i sin nettbank. En av tingene som kreves for eFaktura 2.0, er at fødsels- og personnummeret som er registrert på din konto, må være identisk som det registrert hos fakturautsteder/leverandøren.

En konsekvens av dette er at man ikke kan kombinere personlig konto og bedriftskundeforhold hos leverandøren, da bedrifter er registrert med organisasjonsnummer.

Bedrifter kunne bruke den gamle versjonen av eFaktura frem til denne ble lagt ned i mai 2022. Vi anbefaler våre kunder å benytte EHF, dersom man har mulighet til det.

Les mer om EHF-fakturering

 

 

Ny kunde

NorgesEnergi kontakter bedriftens tidligere strømleverandør og ordner alt det praktiske i forbindelse med bytte av strømleverandør.

Ja, NorgesEnergi kan bestille nettleie for bedriften inntil 3 år bakover i tid. Vi trenger overtakelsesdato, målernummer og navn på tidligere eier av anleggene.

Viktig: På grunn av nye regler i forbindelse med flytting kan vi bestille nettleie bakover i tid, men dersom det er gått mer enn 30 virkedager siden overtakelse, må strømavtalen fra NorgesEnergi aktiveres fremover i tid.

Nei. Strømavtalen hos nåværende leverandør sies opp automatisk når vi får oppstart på deres anlegg. Det tar normalt 7 dager.

For å få rask oppstart på kundeforholdet, trenger vi opplysninger om hvem nettleien er registrert på, samt en nyere måleravlesning. Disse opplysningene må din netteier godkjenne før vi kan starte strømleveransen.

Betenkningstid gir enkeltpersonforetak muligheten til å kansellere en strømavtale uten bruddgebyr i opptil 14 dager etter avtaleinngåelse.

Du kan kontakte kundesenteret eller fylle ut et skjemaet i linken under for å avbryte avtalen uten bruddgebyr. 

Les mer om Betenkningstid for enkelpersonforetak

 

Nye smarte strømmålere (AMS) 

Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Disse inngår i det som forkortes AMS.

AMS står for ”Avanserte Måle- og Styringssystemer”, og kan gi bedriften bedre informasjon om strømforbruket, mer nøyaktige strømregninger og mulighet for å automatisk styre strømforbruket ditt.

Mange husstander og bedrifter har allerede hatt smarte målere i flere år, og de fleste nettselskapene har startet utrullingen. Du vil i god tid få informasjon fra ditt nettselskap om når den gamle måleren byttes ut, og de vil også orientere deg om selve installasjonsprosessen.

NVE har laget en egen nettside om Smarte strømmålere (AMS)

Har bedriften nylig byttet til automatisk strømmåler, opplever flere å motta en høy strømfaktura kort tid etter målerbyttet. Årsaken er at installatøren før bytte av måler leser av målerstand på den gamle strømmåleren. Dersom det er lenge siden bedriften selv har lest av måleren og sendt til netteier, kan du oppleve at første strømfakturaen etter målerbyttet derfor blir høyere. 

Hvorfor er det så stor forskjell på det som netteieren har stipulert og det jeg har brukt?
Det som skjer når du ikke leser av måleren er at netteieren din stipulerer en målerstand og sender til oss. Denne vil stemme sånn noenlunde, men dersom netteier stipulerer litt for lavt eller litt for høyt så vil forskjellen mot ditt faktiske forbruk kunne bli ganske stor over tid.

Eksempel
Dersom netteier har stipulert 100 kWh for lite hver måned og du ikke har lest av måleren de siste 5 årene så har forskjellen blitt 6 000 kWh. Da vil vi få beskjed fra netteieren din om at vi må fakturere deg for de manglende 6 000 kWh i forbindelse med målerbyttet. Motsatt så kan du oppleve å få igjen penger dersom din netteier har stipulert for mye tidligere.

Noen kunder opplever at strømfakturaen er høyere etter at de bytter til ny smart måler. Dette kan ha flere forklaringer: 

  1. Strømprisen kan ha gått opp i hele strømmarkedet. Dette skjer ofte i perioden november - mars, men den går normalt ned igjen mot sommeren.
  2. Nettleien kan ha økt, eller du kan ha byttet måler samtidig som vi begynte å fakturere strøm og nett på samme faktura.
  3. Den gamle måleren kan ha målt for lite. 

Det er spesielt punkt 3 som har vært omtalt i mediene. I Norge er vi heldige som har et Justervesen som kontrollerer blant annet strømmålerene. De holder et øye også med de nye smartmålerene, og har uttalt at de stoler på at de nye målerene måler riktig. Du kan lese mer om det på Justervesenets nettsider

Dersom du ikke stoler på den nye måleren, kan dere be din netteier om å kontrollere den. En slik kontroll bestiller du hos netteier, som er ansvarlig for måleren i din bedrift. 

 

Strøm og nettleie samlet på én faktura

Flere og flere av våre kunder får nå strøm fra NorgesEnergi og nettleie fra sin netteier samlet på samme faktura. Det er vi som sender ut fakturaen for både strøm og nettleie, og det framkommer tydelig på fakturaen hva som er strømforbruk og hva som er nettleie.

Du skal fortsatt lese av strømmen til din lokale netteier, men faktura for nettleie vil sendes fra oss i NorgesEnergi. 

Dette iverksettes i ett og ett nettområde. Dere som kunde trenger ikke foreta dere noe, og dere vil få informasjon i forkant før dere mottar første faktura med strøm og nettleie samlet. 

Nye regler fra september 2016 har åpnet for at strømkunder i hele landet kan få en felles faktura fra både nettselskap og strømleverandør.

Ordningen, som kalles for gjennomfakturering, innebærer at din lokale netteier sender faktura for nettleien til oss som din strømleverandør, som deretter inkluderer nettleien i din strømfaktura.

På en felles faktura vil det tydelig framkomme hva som er strømforbruk og hva som er nettleie. Du skal fortsatt lese av strømmen til din lokale netteier. 

Om bedriften har samlet strømforbruk og nettleie på samme faktura, vil mange oppleve at perioden for strømforbruk og nettleie ikke alltid er den samme. 

  • Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og for den perioden som oppgis på fakturaen.
  • Nettleien fra din netteier, som vi fakturerer på vegne av dem, er delt inn i to deler. Et variabelt beløp som beregnes fra bedriftens forbruk, og et fastbeløp som ofte blir forskuddsfakturert.  

Vi i NorgesEnergi mottar informasjon om bedriftens nettleie fra din lokale netteier, og tidspunktet for når vi mottar denne kan variere fra måned til måned. Dersom informasjon om nettleie sendes til oss etter at vi har produsert faktura for strøm, kan dere oppleve enkelte måneder hvor nettleien ikke kommer med på fakturaen. Dere vil da motta korreksjon på neste faktura.  

Du kan være trygg på at du ikke betaler dobbelt, fakturaen har tydelig spesifisert datoer for når strømforbruk og nettleie er beregnet. 

Du vil alltid finne spesifikasjoner av fakturaens ulike poster på fakturaens side 2.