logoen til NorgesEnergi Bedrift


Markedskommentar

14.05.2019

Hver måned forteller våre kraftforvaltere om prisforventninger i strømmarkedet. Les markedskommentaren for april. 

Hydro ressurs
Reservoarnivået i Norden ble målt til 36 % per uke 18, som er nesten på normalt nivå. Snø reservoar i fjell og jord / jordvann beregnes å være svært lavt i forhold til andre år. Dette vil føre til lav tilførsel i sommermånedene.Værvarsel viser nedbør på 40-50% over normale nivåer neste 2 uker. Temperaturene forventes å være kaldere enn normalt.

Temperatur og Nedbør
April måned var veldig tørr og varm i Norden sammenlignet med normale verdier. Totalt ble bare 30% av vanlig nedbør levert. Vær forandring til mer kald og våt spell i slutten av måneden. Dette værmønsteret forventes å fortsette i mai.Den hydrologiske ressursen (akkumulert vannreservoar, snø og jord / jordvann sammenlignet med normalt) er i slutten av april til -16 TWh. Vi forventer en forbedring i mai opptil -12 TWh, men fortsatt et stort underskudd.Innstrømningsnivåene er nå langt utover normale nivåer, og forventes å ligge under sommeren.

Fossilt brensel, CO2 og atomkraft
Det europeiske kull- og gassmarkedet har vært ekstremt mykt hittil i år. Både kull- og gassbeholdere i Europa er høyere enn normalt, dette skyldes varmt vintervær og resulterer i lav etterspørsel etter kraft. De generelle makrobildene ser ganske bra ut, og aksjeindeksene har økt raskt siden nyttår. Indikatorer for vekst i både USA og Kina peker fortsatt oppover, og prisene på kull levert utenfor Europa har økt i det siste. Hvis vi fortsatt antar et godt makrobilde, vil kull- og gassmarkedet i Europa sannsynligvis begynne å gjenopprette om sommeren. CO2-markedet viser fortsatt stor styrke. Etter EU aksepterte en Brexit forlengelse til oktober i år ble en ny høyde satt til 27,85 €. Prisene forventes å forbli høye, men volatile. I dag er kostnadene ved å produsere elektrisitet fra et europeisk kullkraftverk økt til rundt 47,4 EUR / MWh (+ 0,5 € siden forrige måned) samtidig som kostnaden for produksjon fra et kraftverk er 36,6 EUR / MWh (-5 € siden forrige måned). Dette bildet legger press på en europeisk kraftpris og også lagerbygning for kull og lavere etterspørsel etter CO2-kvoter. Markedet forventer ikke det samme scenariet neste år når kostnaden for generering er nesten like ved 50 € / MWh. Norden kjernekraft har startet sin revisjon sesong. 2 svenske og 1 finsk reaktor er i påfyllingsmodus. Dette er normale forhold og alle reaktorer vil være tilbake før oktober.

Prisforventninger
Prisene for Nordic Power Q3-kontrakten økte i april med 16%. Hovedårsaken er den svekkede hydrologiske balansen, med lavt tilstrømningsnivå og økte vannverdier. Prisene på den tyske kraftutvekslingen og Co2 økte også i løpet av april. Vi tror markedet vurderer Q3 og Q4 rettferdig, og vi forventer ingen stor bevegelse gitt de samme forutsetningene. Markedsforventninger til tyske elpriser gjennom år 2020 er for tiden ca. 50 EUR / MWh. Det er nesten på samme nivå som kostnaden for å produsere elektrisitet fra et kullkraftverk. Nordiske elpriser for det kommende året handles til ca. 38 EUR / MWh på Nasdaq Power Exchange. Vi tror fortsatt at prisforskjellen mellom Norden og Tyskland er for bred for kontrakten med levering i 2020, gitt endringen i hydrologisk ressurs. Prisforventningene i fremovermarkedet for årene 2020, 2021 og 2022 er henholdsvis 38 EUR / MWh, 34 EUR / MWh og 33 EUR / MWh. Vi tror at disse kontraktene er noe underprissatt basert på grunnleggende situasjonen.

Kilde: Fortum Hedging