Markedskommentar

Hver måned forteller våre kraftforvaltere om prisforventninger i strømmarkedet. Her kan du lese markedskommentaren med våre prognoser til strømprisene i 2023.

Hydrologisk balanse

Den hydrologiske balansen har hatt en negativ utvikling siden forrige oppdatering. Ved slutten av uke 25 viser balansen et underskudd på -8 TWh, som er en nedgang på 6 TWh. Hovedsakelig ligger underskuddet nå i vannmagasinene, ettersom størsteparten av snøen i fjellet har smeltet.

Nedbøren i både Norge og Sverige har vært betydelig lavere enn normalt i mai og hittil i juni. Nedbøren i mai utgjorde henholdsvis 80% i Norge og 79% i Sverige. Vi observerer også at eksporten fra vannkraftområdene fortsetter.

 

Væroppdateringene viser nå en endring. Lavtrykk vil komme inn over Vestlandet og Nord-Norge, noe som vil avslutte den tørre værtypen. Basert på gjeldende værprognose forventes det at det hydrologiske underskuddet vil forbedre seg til -6 TWh ved utgangen av uke 29.

Fyllingsgraden i vannmagasinene per uke 26 er på 67% i Norge og 62% i Sverige.

Spotmarkedet

Spotmarkedet i mai og hittil i juni har vært preget av betydelige prissvingninger. I Sør-Norge har det blitt registrert negative timesverdier, mens i Midt/Nord-Norge har det vært døgnpriser på minus-siden. Hovedårsaken til dette er den massive fornybare produksjonen i Europa, som overskrider langt over forbruket. Resultatet har vært negative priser som har sunket helt ned til 4 kr/KWh. Denne kraften importeres til Norden, og i kombinasjon med høye tilsig i elvene og lavt forbruk, har prisene nådd historisk lave nivåer. Timenivåsvingningene i Europa det siste året har variert fra -400€/MWh til +1000€/MWh.

Totalt sett ser vi nedadgående pristrender, selv om de fortsatt ligge noe over det som er "normalt". Dette kan i hovedsak tilskrives prisnivået i Europa kombinert med den negative hydrologiske vi opplever i Norden. 

Nordisk spotpris hittil i år:

 

Systempris 
Øre/KWh

NO 1
Øre/KWh

NO 4
Øre/KWh

Mai 23

44

79

22

April 23

89

111

40

Mars 23

93 113

49

Februar 23

89 115

32

Januar 23

98 127

46

Desember 22

233 269

99

November 22

113 113

44

Oktober 22

77 132

21

September 22

214 359

36

August 22 

218 344

3

Junli 22 96 167

2

Juni 22 120 150

9

Mai 22 115 165 11
April 22 129 174 18

 

 

 

Makro, fossile brensler, CO2 og kjernekraft

Det makroøkonomiske bildet preges fortsatt av forventet lav vekst, sammen med økende renter og høy inflasjon.

Prisene på gass i Europa har betydelig falt tilbake fra toppnivåene som ble nådd i fjor høst. Dette skyldes økt tilgjengelighet av LNG, lavere forbruk og mildt vær. Disse faktorene har i stor grad kompensert for tapet av russisk importgass. Lagertilstanden i EU ligger nå på rundt 76%, og situasjonen er ikke lenger anstrengt.

Europeiske CO2-kvoter, som indirekte påvirker strømprisene, handles nå til 88 €/tonn, noe som er historisk høyt. Imidlertid ser vi tegn til redusert aktivitet i EU, noe som vil føre til lavere CO2-utslipp og på sikt lavere kvotepriser.

Kostnaden for å produsere strøm med gass er nå 104 €/MWh (nedgang på 7 €/MWh), mens kostnaden for kull ligger på 125 €/MWh (nedgang på 12 €/MWh). Gass, kull og CO2 er ofte bestemmende for prisene i Europa, og dette påvirker spesielt Sør-Norge når ressurssituasjonen er stram.

Den nordiske kjernekraften produserer nå på 85% av total kapasitet, tilsvarende omtrent 9590 MW.

Olkiluoto 3-anlegget er nå i kommersiell drift. Anlegget har vært forsinket siden 2009, men nå produserer det nesten på full kapasitet, noe som gir Finland og den nordiske kraftbalansen en oppsving.

Forventede strømpriser

Det har vært betydelige svingninger i de nordiske terminprisene det siste året. Selv om prisene fremover fortsatt er relativt høye historisk sett, er kraftbalansen generelt sett god. Med normalisering av været forventes markedet å stabilisere seg på mer "normale" nivåer.