Markedskommentar

Hver måned forteller våre kraftforvaltere om prisforventninger i strømmarkedet. Her kan du lese markedskommentaren for april 2021, og om den kalde våren og dertil høye spotpriser.

Bilde av Nord-Norge i april

Kald vår med dertil høye spotpriser. Foto: Seth Kane på Unsplash.

 

 

Hydrologisk balanse

Den hydrologiske balansen som inneholder akkumulerte vann-, snø- og grunn-/markvannmagasin, viser i slutten av uke 17 et overskudd på 8,6 TWh mot normalen. Dette er en oppgang på 1,6 TWh siden forrige oppdatering. Dette overskuddet fordeler seg med 6,6 TWh over normalt i vannmagasinene, mens det nå måles positiv ressurs på snø på cirka 2 TWh. April vært en måned med normale nedbørsverdier, dog har det vært vesentlig kaldere enn normalt. Fyllingsgraden i vannmagasinene er, per uke 17, på 37 prosent i Norge og 32 prosent i Sverige.

Værprognosene viser ikke noe stabilt værmønster framover, slik at vi forventer noe over normalt med nedbør. Vi ser imidlertid fortsatt tegn til at starten av mai også vil være vesentlig kaldere enn normalt. Dette fører til at forventet snøsmelting vil reduseres og forskyves, og forventet vannkraftproduksjon blir mindre enn normalt. Vi antar at det mot slutten av mai vil endres, og tilsigene i nordiske elver vil ta seg kraftig opp.

Vi forventer i slutten av uke 21 et hydrologisk overskudd på 3,5 TWh. Ressursen er fallende grunnet massiv eksport ut av de nordiske landene, men vi har fortsatt en god ressurs som vi tar med oss inn i sommermånedene.

 

Spotmarkedet

Spotprisen i april ble levert på 37€. Dette er vesentlig høyere enn markedet forventet. Markedet viser igjen store svingninger. I fjor ble april levert på 5€ 32 € lavere enn i år. Dette på en kraftbalanse som nå er sterkere enn i fjor (, det er bygget ut mer produksjon enn forbruket har økt). Hovedgrunnen er kaldt vær, lave tilsig og høy eksport til kontinentet. Det har i perioden vært store områdeforskjeller; NO1-området (OSLO) ble levert på 45€, mens NO4 (Nord-Norge) ble levert på 26€. Områdene i sør blir ofte koblet mot Europa, mens områdene i nord blir løsrevet grunnet god ressurs og høy konkurranse blant produsentene.

Hittil i år er systempris levert på 41€ eller 41 øre/KWh. Hele 2020 sett under ett ble levert på 11€.

 

Nordisk spotpris hittil i år:

2020

€/MWh

øre/kWh

Januar

24,10

23,88

Februar

13,08

13,27

Mars

9,01

10,04

April

5,26

5,97

Mai

8,34

9,23

Juni

3,15

3,38

Juli

2,35

2,50

August

8,79

9,27

September

15,73

16,82

Oktober

14,63

15,71

November

6,32

6,77

Desember

20,09

21,32

Januar

45,81

47,50

Februar

46,84

 48,19

Mars

34,21

34,75

April

37,86

38,02

 

 

Makro, fossile brensler, CO2 og kjernekraft

Verdens aksjebørser har hatt en veldig positiv utvikling siden mars i fjor, og alle piler har peket nordover. Dog ser vi nå tegn til økt usikkerhet og tilhørende stigende renter. Europeiske CO2-kvoter som indirekte påvirker prisene på strøm, omsettes nå på 49 €/tonn som er en oppgang på hele 7€ siden forrige oppdatering. CO2 er preget av at gassprisen i Europa den siste tiden har steget kraftig, samt at Europa også har vært kaldt. EU har også vedtatt å øke målsetningen om reduksjon i utslippet til 55 prosent (av 1990-nivå) i 2030 (tidligere 40 prosent).

Brent olje omsettes nå på 66 $/Fat opp 2$/Fat siden forrige oppdatering. Opec begynner nå gradvis å slippe olje inn i markedet igjen – fordi man ser at forbruket har tatt seg opp etter bortfall grunnet Covid. Dog er det nå store Covid-relaterte problemer i India som er verdens 3. største oljeimportør.

Prisen på kull levert i 2022 omsettes på cirka 76$/tonn noe som er en oppgang 4$/Tonn. Gass har også vært veldig sterk i det siste. Her er det problemer med forsyningen fra Russland, men også økende LNG-priser er en del av årsaken. 

Europeiske kraftpriser settes oftest etter hva det koster å produsere strøm med kull inkludert CO2-kvoter.  Tysk strøm for 2022 koster ca 61€/mwh (opp 5€), mens det i Norden omsettes på 30€/MWh (+4€). Fra høsten av skal kabelen mot UK være tilgjengelig for markedet 1400MW. I UK er prisnivået enda høyere enn i Tyskland. Dette sier oss at det forventes kraftig eksport fra Norge/Sverige kommende år.

Nordisk kjernekraft produserer nå på 79 prosent av totalkapasitet eller cirka 7 700 MW. Vedlikeholdssesongen er i full gang. Først ut i år var Olkilouto 2 og Forsmark 2. Olkiluoto 3 skal etter planen komme inn i løpet av 2022 slik at kapasiteten øker igjen.

 

Prisforventninger

I april har vi vært vitne til et veldig sterkt spotmarked. Systemprisen 3. mai ble på hele 59€. Denne utviklingen har helt klart preget terminmarkedet. Dette, sammen med at omliggende markeder stiger kraftig, har ført til stigende priser på alle produkter. Som nevnt over er ressursen i Norden fortsatt god, og vi skal nå gjennom en sommer med en vindkraftproduksjon som aldri har vært høyere. Det vil i perioder føre til massiv kollaps i spotprisene. Hvor lenge dette vil vare er helt avhengig av smelteforløp, nedbørsmengde og vind. Vi synes uansett nedsidepotensialet er størst ut Q3-21. Fra høsten antar vi at UK-kabelen vil være i drift noe som fører til at korrelasjonen mot Europa stiger ytterligere, og særlig i perioder hvor tilsigene er lave (Q4 og Q1). De siste dagene har Q4-21 og år 22 løftet seg relativt mye, men her ser vi fortsatt betydelige oppsidemuligheter.

 


Kilde:
Fortum Hedging