Markedskommentar

Hver måned forteller våre kraftforvaltere om prisforventninger i strømmarkedet. Her kan du lese markedskommentaren for april 2022, og om stabilt høye priser i Sør-Norge.

Les markedskommentaren for april, og om stabilt høye priser i Sør-Norge. Foto: Janko Ferlic

Les markedskommentaren for april, og om stabilt høye priser i Sør-Norge. Foto: Janko Ferlic

Hydrologisk balanse

Den hydrologiske balansen, som inneholder akkumulerte vann-, snø- og grunn-/markvannmagasin, viser i slutten av uke 17 et underskudd på 0,7 TWh. Dette er en svekkelse av ressurs på ca. 3 TWh. I april har vi samme værmønster som vi så i mars. I sum har det blitt levert 57 % av normal nedbør i Norge. I Sverige ble det levert normalt med nedbør. Temperatur har vært langt under normalt slik at snøsmeltingen i høyfjellet har latt vente på seg. 

Fyllingsgraden i vannmagasinene er per uke 17 på 20 % i Norge og 26 % i Sverige. Ressursen i Norge er som tidligere fortsatt veldig skeivfordelt og Sør-Norge har fortsatt et stort underskudd. Fyllingsgraden i NO1 og NO5 vil i løpet av denne uken krype under 10 % i fylling.

Værprognosene inn i mai viser tegn på endring til mer normalt vær, slik at tilsig vil nærme seg normalen i midten av mai. Dette kan dempe de kommende spotprisene noe.

Vi forventer i slutten av uke 21 et hydrologisk underskudd i Norden på -2.5 TWh. 

Spotmarkedet

Spotmarkedet ble i april igjen levert på ekstremt høye nivåer i Sør-Norge. I snitt ble Oslo levert på 173 øre/kWh. Nord-Norge ble levert på 17 øre/kWh. Totalt sett for Norden ble systempris klarert på 128 øre/kWh i april.

Krigen herjer fortsatt i Ukraina og usikkerheten rundt import av russisk gass er fortsatt stor. Dette holder europeiske strømpriser oppe på rekordnivåer, og disse prisene importeres inn i Sør-Norge grunnet at ressursen er så svak som den er i denne landsdelen. Høye priser forventes videre inn i mai, men vi forventer at spotprisene skal dempe seg noe mot slutten av perioden og inn i juni. Høyere tilsig og lavere forvente forbruk er forklaringen.

 

 

Nordisk spotpris hittil i år:

2021/2022

Systempris øre/kWh

NO1 øre/kWh

NO4 øre/kWh

April 22

128,842

173,995

17,843

Mars 22

140,957

187,036

15,104

Februar 22

90,805

120,538

16,174

Januar 22

93,404

140,631

26,223

Desember 21

149,664

177,126 60,678

November 21

84,239

106,328 41,699

Oktober 21

56,303

96,113 21,949

September 21

87,657

108,367 51,257

August 21

68,188

74,834 44,657

Juli 21

55,99

57,647 22,853

Juni 21

44,199

46,912 21,247

Mai 21

44,576

48,574 32,828
April 21

38,028

45,214 26,877

Mars 21

34,753

42,13 25,205

Februar 21

48,189

54,507 42,516

Januar 21

47,508

50,049 37,689

 

 

Makro, fossile brensler, CO2 og kjernekraft

Usikkerheten i verdens makrobilde er stor og stigende. Inflasjonen stiger og forventingen til renteøkning er reell. USA øker trolig rentene med 0,5 % på rentemøtet 4. mai, og dette er den høyeste økningen på 22 år. Store økonomier som UK og Australia følger etter. Krigen i Ukraina herjer videre og setter et massivt trykk på råvarer som korn, metaller og fossile brensler. Med høye kapitalkostnader, høye råvarepriser og lav arbeidsledighet er utsiktene for økonomisk vekst truet.

Prisene på gass har falt noe tilbake i april, men er fortsatt på rekordhøye nivåer. Det flyter fortsatt gass fra Russland inn til EU. Endrer dette seg vil vi igjen se en ekstrem økning på gass og tyske kraftpriser. EU forbyr nå å handle kull med Russland fra 10. august, og dette har ført til kortsiktig pris press på kull.

Europeiske CO2-kvoter som indirekte påvirker prisene på strøm omsettes nå på 83 €/tonn, som er oppgang på 5 €/tonn. Brent olje omsettes nå på 106 $/fat, opp 1$/fat siden forrige oppdatering.

Kostnaden for å produsere strøm med gass er nå på 229 €/MWh, for kull ligger kostnaden på 206 €/MWh. Gass/kull og CO2 setter ofte pris i Europa, som igjen smitter over på Sør-Norge, særlig når ressurssituasjonen er som den er nå.

Nordisk kjernekraft har startet revisjonssesongen, og produserer nå på 64 % av totalkapasitet, eller ca. 9700 MW.

Olkiluoto 3 er nå i testfase og vil produsere fra 0-900 MW frem til kommersiell drift starter 31.09.2022 (utsatt 3 måneder).

 

Prisforventninger

Nordiske kraftpriser har steget videre den siste tiden. YR23 omsettes nå på 72€/MWh noe som er en oppgang på 18€/MWh i april. Vi vil nå mest sannsynlig dra med oss en dårlig hydrologisk ressurs inn i neste vinter.


Kilde:
Fortum Hedging