logoen til NorgesEnergi Bedrift


Markedskommentar

19.03.2019

Hver måned forteller våre kraftforvaltere om prisforventninger i strømmarkedet. Les markedskommentaren for mars. 

Det har vært en stor forbedring i den nordiske hydrologiske ressursen siden slutten av februar

FYLLINGSGRAD I VANNMAGASINENE

I Norden er fyllingsgraden i vannmagasinene fortsatt lavere enn normalt nivå, men avviket mot normalen ble i løpet av februar mindre. Fyllingsgraden ble målt til 39,1% per uke 9, hvilket er ca. 6%poeng under beregnet normal for perioden 1995 - 2017.

Det ligger an til at vi får en mildere og våtere periode enn normalt neste 2 uker. Det milde og våte været bidrar til at forbruket blir lavere enn normalen og underskuddet i snømagasinene blir mindre. Dagens status for vannmagasinene viser at avviket mot normalen nå er enda mindre enn det var ved inngangen til mars.

 

TEMPERATUR OG NEDBØR

I februar måned i Norden kom det ca. 8% mer nedbør enn normalt, mens temperaturen var ca. 3 grader høyere enn normalen. 

Når det gjelder den hydrologiske ressursen så vurderer vi underskuddet i forhold til normalen å være rundt 14,5 TWh ved utgangen av februar. Størstedelen av underskuddet er fortsatt i snømagasinene.

Vinteren nærmer seg nå slutten og med tanke på at dagens værvarsler for de neste 2 ukene viser nedbør og temperatur over normalen vil forbruket falle en god del fremover. Vi forventer i samme periode at tilsiget øker moderat. Det betyr at produksjonsvolumene fra vannkraftprodusentene vil være godt tilpasset den hydrologiske situasjonen. Gitt dagens forventning til værutviklingen forventer vi små endringer i vannkraftproduksjonen fremover, men en våtere eller tørrere utvikling enn vi ser i dag kan endre dette.

Det forventes fortsatt en del nordisk vindkraftproduksjon i ukene fremover og slik det ser ut nå forventer vi at systemprisen kan legge seg på et prisnivå rundt 38-42 øre/kWh i de nærmeste uker.

 

KULL OG ATOMKRAFT

I kullmarkedet i Europa falt prisene i løpet av februar, ca. 4,5% i månedskontrakten. Den svake prisutviklingen har fortsatt i mars og vi må helt tilbake til mars 2017 sist månedskontrakten for kull ble omsatt på samme prisnivå. 

Det europeiske kullmarkedet er fortsatt i god balanse og lagrene er en god del høyere sammenlignet med et år tilbake i tid. I kullmarkedet er risikopremien i markedet fallende da man nå er på vei inn i en fase mellom vinterperioden og sommer-høst perioden. I sommer-høst perioden skjer mye av lageroppbyggingen i kull markedet. Kinas import behov har også vært fallende på grunn av økende egenproduksjon av kull. Det har redusert etterspørselssiden i det atlantiske kullmarkedet. I tillegg har også prisene i gassmarkedene falt mye siste måned. Det har bidratt til at i de nærmeste månedene fremover er det nå billigere å produsere kraft fra gass enn kull.

Ved inngangen til mars kostet det ca. 45 øre/kWh å lage strøm fra europeiske kullkraftverk, det er ned ca. 3 øre/kWh i forhold til en måned tidligere. Kostnaden ved å produsere fra et gasskraftverk var noe lavere i pris og på ca. 42,5 øre/kWh. I markedet i dag er kostnaden ved å lage strøm i et kullkraftverk lavere og produksjonskostnaden i et gasskraftverk er nå mye lavere enn for kullkraft, ca.  7 øre/kWh lavere.

Når det gjelder den nordiske kjernekraften så er det ingen større endringer siden forrige måned. Det har vært noen korte stopp i noen reaktor på grunn av tekniske feil, men feilene er blitt raskt rettet opp slik at reaktorene har kommet i produksjon igjen.

 

PRISFORVENTNINGER  Terminprisene på den tyske strømbørsen falt i februar og prisen for Q2-19 kontrakten ble handlet ned ca. 6,5%. Tilsvarende falt også Q2-19 prisen i februar på den nordiske strømbørsen Nasdaq, der var prisnedgangen på i underkant av 12%. Markedsforventningen til tyske strømpriser gjennom år 2020 ligger for tiden på ca. 45 øre/kWh, noe over marginalkostnaden for et kullkraftverk. Nordiske strømpriser for kommende kalenderår omsettes til sammenlikning på ca. 32,5 øre/kWh på strømbørsen til Nasdaq. Det gjør at Norden og Tyskland handles med ca. 12,5 øre/kWh i prisdifferanse for kontrakten med levering i år 2020. Det synes vi fortsatt er en for stor prisdifferanse gitt den nåværende fundamentale situasjonen. Kraftprisene har falt en god del i februar og hittil mars. Til tross for at den hydrologiske ressursen har forbedret seg en god del siste tiden, er det fortsatt i dag ett underskudd på ca. 8,5 TWh i forhold til normalen. Siden værmeldingen fortsatt viser en våt og mild værtype, samt prisutviklingen i både kull og CO2 markedene er svak, har underskuddet mindre betydning for tiden. Markedets prisforventning fra nå og ut april er nå på ca. 38 øre/kWh. Da er dagens værvarsel neste 14 dager og en normal værtype deretter priset inn. Utfallsrommet for de nordiske strømprisene i april er ganske stort på grunn av at tidlig eller forsinket snøsmelting vil påvirke den nordiske kraftprisen mye. Utfra dagens informasjon i kraftmarkedet så er markedsforventningen til strømprisen for periodene Q2-19 og Q3-19 henholdsvis ca. 35,5 øre/kWh og 34,5 øre/kWh.


* Leverandørens påslag og lovpålagte elsertifikater, samt nettleie til din netteier, kommer i tillegg til denne prisen.

Kilde: Fortum Hedging