Markedskommentar

Hver måned forteller våre kraftforvaltere om prisforventninger i strømmarkedet. Her kan du lese markedskommentaren med våre prognoser til strømprisene i 2023.

Hydrologisk balanse

Den hydrologiske balansen har i løpet av februar vist en positiv utvikling og forbedret seg med 3 TWh. Balansen i slutten av uke 10 viser et underskudd på 3 TWh. Dette fordeler seg med 3 TWh i underskudd i vannmagasinene for snømagasinene er det mere snø enn normalt i Norge og et lite underskudd i Sverige.


Det ble i februar levert nedbør på henholdsvis 134% i Norge og 89% i Sverige. Temperaturene har i snitt for Norden vært omtrent som normalt. Vær prognosene viser fortsatt en del kaldluft fra nord for resten av mars. Nedbørs vil bli levert på Vestlandet og Sørlige deler av Norden. I sum vil det bli levert noe mere enn normalt.

Hydrologisk balanse viser i uke 14 en hydrologi som er helt i balanse. Snøsmeltningen vil grunnet fortsatt kaldt vær bli noe forsinket, særlig i høyfjellet. Dette vil i kortere perioder sette noe press på spotprisene. 

Kilde: SKM

Kilde: SKM

Fyllingsgraden i vannmagasinene er per uke 10 på 42% i Norge og 30% i Sverige. Fortsatt er ressursen noe skjevfordelt og det kan fortsatt bli noe knapphet i enkelte områder før snøsmeltingen setter i gang. Denne risikoen er dog kraftig redusert den siste perioden.

I grafen NO2 vises vannmagasinene (Sør Norge).

Som vi ser av grafen er sannsynligheten for knapphet i løpet av våren helt fraværende. Noe dårlig vannbalanse finnes dog i NO1 (Oslo område) og NO3 (Trøndelag).

Spotmarkedet

Spotmarkedet i februar ble levert noe under forventning. Systempris ble levert på 89 øre/KWh mens de sørlige områdene i Norge havnet på 115 øre/KWh. Nord Norge/NO4 er fortsatt lavpris
område og ble klarert på 32 øre/KWh. Mars ser ut til å bli levert noe lavere rundt 85 øre/KWh for Oslo område.

Værmessig vil prisene holde seg høye frem til snøsmeltingen kommer i gang. Denne tilsigs økningen vil komme fra midten av mai og utover.

Nordisk spotpris hittil i år:

2022

Systempris øre/kWh

NO1 øre/kWh

NO4 øre/kWh

Februar 23

89 115

32

Januar 23

98 127

46

Desember 22

233 269

99

November 22

113 113

44

Oktober 22

77 132

21

September 22

214 359

36

August 22 

218 344

3

Junli 22 96 167

2

Juni 22 120 150

9

Mai 22 115 165 11
April 22 129 174 18

Mars 22

141

187

15

Februar 22

91

121

16