Markedskommentar

Hver måned forteller våre kraftforvaltere om prisforventninger i strømmarkedet. Her kan du lese markedskommentaren for september 2021, og om regnet som endelig kom.

Bilde av fjell med høstfarger

Les markedskommentaren for september, og om regnet som endelig kom. Foto: Gulfside Mike

 

Hydrologisk balanse

Den hydrologiske balansen som inneholder akkumulerte vann-, snø- og grunn-/markvannmagasin, viser i slutten av uke 38 et underskudd på 20 TWh. Dette er en svekkelse i ressurs på 5 TWh siden forrige oppdatering.

Været har i august har vært høytrykks dominert og kun 41 % av nedbørsnormalen er blitt levert i Norge. I Sverige har det blitt levert 79 %. Det har i tillegg vært veldig lite vind og tilhørende lav vindkraft produksjon i perioden.  

Fyllingsgraden i vannmagasinene er per uke 38 på 63 % i Norge og 69 % i Sverige. Dette forteller oss at det har vært tapping av magasinene i august noe som er veldig uvanlig.

Dog har nå værprognosene «endelig» snudd og viser nå høytrykk over Russland som gir fri bane for lavtrykk inn mot Vestlandet. Lavtrykkene er kraftig og forventes å levere store mengder energi.

Vi forventer i slutten av uke 42 et hydrologisk underskudd på ca. 16 TWh. 

 

Spotmarkedet

Spotprisen i september ble levert på 86 €/MWh, NO1 og NO2 ble levert på hele 106 €/MWh. Været har som nevnt vært tørt og lite vind har blitt produsert. Omliggende markeder leveres skyhøyt på stigende gass/kull og Co2-priser. Dog ser vi store endringer mot slutten av september; vinden har tatt seg opp, tilsigene er stigende og eksporten mot utlandet er ikke like høy som tidligere. Med disse endringene løsrives Norden fra Europa prismessig, den interne konkurransen stiger og prisene faller. Dog er hydrologisk ressurs svak, så omlegging tilbake til høytrykksvær vil flere av områdeprisene som NO1 stige fort mot tyske og engelske kraftpriser. Rest vinter på kontinentet prises til opp mot 200 €/MWh. UK-kabelen har startet opp. Dog er det satt begrensinger på overføring til 50 % av totalkapasiteten. Hittil i år er systempris levert på 51 €/MWh. Hele 2020 sett under ett ble levert på 11 €/MWh.

 

Nordisk spotpris hittil i år:

2020/2021

€/MWh

øre/kWh

Juli

2,35

2,50

August

8,79

9,27

September

15,73

16,82

Oktober

14,63

15,71

November

6,32

6,77

Desember

20,09

21,32

Januar

45,81

47,50

Februar

46,84

 48,19

Mars

34,21

34,75

April

37,86

38,02

Mai

44,28

44,58

Juni

43,54

44,20

Juli

53,99

55,99

August 21

65,39

68,18

September 21

86,01

87,65

 

 

Makro, fossile brensler, CO2 og kjernekraft

Amerikanske og europeiske børser har vist en noe svakere utvikling i september og klarer ikke levere nye rekorder som tidligere i år. Frykten for økte renter, økt inflasjon og økte råvarepriser får skylden. Europeiske CO2-kvoter som indirekte påvirker prisene på strøm omsettes nå på 61 €/tonn, som er underet siden forrige oppdatering. CO2 har steget kraftig siste år og trenden ser fortsatt sterk ut.  

Brent olje omsettes nå på 77 $/Fat, opp 5$/Fat siden forrige oppdatering. Opec begynner nå gradvis å slippe olje inn i markedet igjen, grunnet av at man ser forbruket har tatt seg opp etter bortfall grunnet covid. Opec sitter her på nøkkelen til videre utvikling.

Prisen på kull levert i 2022 omsettes på ca. 157 $/tonn, noe som er en oppgang på hele 41 $/Tonn.

Gass levert i Europa har også steget kraftig den siste tiden. Russland leverer ikke forventet volum inn i Europa, og dette resulterer i lave lagre inn mot neste vinter og kan ved en kald vinter føre til forsyningsproblemer og ekstremt høye priser. Asia etterspør LNG som aldri før og setter Europa under press også her.

Europeiske kraftpriser settes for tiden hva det koster å produsere strøm med kull og gass, inkludert CO2-kvoter. Tysk strøm for 2022 koster ca. 130 €/MWh (opp 41 €), mens i Norden omsettes det på 41 €/MWh (uendret). Q1-22-kontrakten i Tyskland prises til 191 €/MWh. Samme kontrakt i UK prises til 235 £/MWh.

Kabelen mot UK er nå tilgjengelig for markedet. Dog er det som nevnt satt begrensninger på 50 % i Q4-21. Kabelen forventes å eksportere store mengder kraft ut fra NO2-området.

Nordisk kjernekraft produserer nå på 85 % av totalkapasitet, eller ca. 8200 MW. Forsmark 3 er ute til revisjon.

Olkiluoto 3 skal etter planen komme inn i løpet av 2022. Siste nytt er at denne reaktoreen skal produsere fra Q3-22.

 

 

Prisforventninger

Omliggende markede,r som Tyskland og UK, forsetter prisoppgangen til svimlende høyder. Norden henger ikke med grunnet værendringen vi har sett den siste tiden. Dette har ført til at avstanden til det europeiske markedet har steget kraftig, og forventing til høy eksport er stor. Utfallsrommet for vinteren og kommende år er stort og stigende. Vi synes markedet undervurderes og at oppsiden er klart størst. Endrer været seg til høytrykksdominert vær igjen vil Norden stige i rekordfart.

Ønskes forutsigbarhet må prissikring vurderes.


Kilde:
Fortum Hedging