Markedskommentar

Hver måned forteller våre kraftforvaltere om prisforventninger i strømmarkedet. Her kan du lese markedskommentaren med nye strømrekorder i august 2022.

Hydrologisk balanse

Den hydrologiske balansen som inneholder akkumulerte vann-, snø- og grunn-/markvannmagasin, viser i slutten av uke 35 et underskudd på ca 9 TWh. Værprognosene videre er høytrykksdominerte med noen innslag av lavtrykk både fra sør og vest.

I august har det i sum blitt levert 79% av normalt med nedbør i Norge og 105% av normalen i Sverige. 

Ressursen er fortsatt veldig skjev fordelt og situasjon i Sør-Norge ser ekstremt dårlig ut.

I grafen vises magasin beholdningen i NO2 område inkludert prognose ut over vinteren. Kilde: SKM

I grafen vises magasin beholdningen i NO2 område inkludert prognose ut over vinteren. Kilde: SKM

Grafen (NO2) forteller oss at vi er på et kritisk lav nivå og uansett vær forløp utover høsten vil ressurs grunnlaget være svak utover vinteren, dette vil trigge stor påvirkning fra Europa med tilhørende høye priser.

Ser man på tilsvarende graf under for Nord Norge (NO4), ser vi vannmagasinene inneholder vesentlig mere energi enn normalt. Dog ser vi nå tegn til en mindre nedbørsrik utvikling i nord områdene slik at overskuddet vil bli mindre og produsentene vil få kontroll og etter hvert øke prisene.

I grafen vises magasin beholdningen i NO4 område inkludert prognose ut over vinteren. Kilde: SKM

I grafen vises magasin beholdningen i NO4 område inkludert prognose ut over vinteren. Kilde: SKM

Fyllingsgraden i vannmagasinene er per uke 35 på 69,15% i Norge og 82,8% i Sverige.

Statnett har økt beredskapen til «gult» nivå noe som indikerer 20% sannsynlighet for rasjonering til vinteren. Vi ser klare tegn til at det høye prisnivået reduserer forbruket. Dette vil gi bedre balanse og normalisering av priser over tid. 

Vi forventer i slutten av uke 39 et hydrologisk underskudd i Norden på -10 TWh. 

Spotmarkedet

Spot markedet ble i august igjen levert på rekord nivåer.

Systempris ble levert på 218 Øre/KWh. De ulike områdene i Norge ble levert på NO1 344 Øre/KWh , NO2 434 Øre/KWh mens prisen i Nord Norge NO4 ble levert på 3 øre.

Spotprisene ble omtrent doblet fra rekord nivåene i juli. Videre ser vi at forskjellen mellom de sørlig områder vil falle bort slik NO1 /NO2/NO5 vil få lik pris fremover. Dog vil områdene i NO3 og NO4 fortsatt være lavpris områder men vil helt klart stige utover høsten og bli mere «normalt» priset.

Prisene i Europa har også steget kraftig i sommer. Krigen i Ukraina har ført til svært høye gass priser og dette sammen med en svært varm sommer (økt last grunnet aircondition) har løftet prisene på helt nye nivåer. Høsten forventes å levere på rundt 600 Øre /KWh i Tyskland.

En tørr høst i Sør-Norge så har vi tilsvarende eller høyere priser her.

 

 

Nordisk spotpris hittil i år:

2021/2022

Systempris øre/kWh

NO1 øre/kWh

NO4 øre/kWh

Aug 22  218 344

3

Junli 22 96 167

2

Juni 22 120 150

9

Mai 22 115 165 11
April 22 129 174 18

Mars 22

141

187

15

Februar 22

91

121

16

Januar 22

93

141

26

Desember 21

150

177 61

November 21

84

106 42

Oktober 21

56

96 22

September 21

88

108 51

August 21

68

75 45

Juli 21

56

58 23

Juni 21

44

47 21

Mai 21

45

49 33
April 21

38

45 27

Mars 21

35

42 25

Februar 21

48

55 43

 

 

Makro, fossile brensler, CO2 og kjernekraft

Usikkerheten i verdens makro bilde er fortsatt stor og stigende. Verdensbanken spår svakere vekst fremover grunnet høy inflasjon og stigende renter. Krigen i Ukraina herjer videre og setter et massivt trykk på råvarer som korn, metaller og fossile brensler.

Med høye kapitalkostnader, høye råvarepriser og lav arbeidsledighet er utsiktene for økonomisk vekst truet.

Prisene på gass har igjen steget til himmels grunnet at importen av russisk gass er ytt liggere redusert. EU har satt som mål å ha 80% fyllingsgrad før vinteren og tross dystre spådommer er lagrene i snitt på 82%. Dette er positivt for den kommende vinteren men gass problemene er på ingen måte løst. Europa vil slite med høye gasspriser i flere år fremover.

EU forbyr nå å handle kull med Russland fra 10. august og olje sanksjonen er satt til 90% kutt av russisk import.

Europeiske CO2 kvoter som indirekte påvirker prisene på strøm omsettes nå på 70 €/tonn som er nedgang på 10€/Tonn. Tyskland vil nå erstatte mye gasskraftverk med gamle kullkraftverk for å redusere forbruket av gass. Dette er mindre utslippsvennlig og setter dermed press på CO2 kvoteprisene. Dog ser vi nå tegn til at mye av industrien utfases grunnet høye energikostnader. I enkelte land helt opp mot 30% nedgang. Dette vil over tid hjelpe både gass og strøm priser nedover.

Kostnaden for å produsere strøm med gass er nå på 490€/MWh (opp 40€), for kull ligger kostnaden på 224 €/MWh (ned 1€). Gass/Kull og Co2 setter ofte pris i Europa som igjen smitter over på Sør-Norge, særlig når ressurs situasjonen er som den er nå.

Nordisk kjernekraft har startet revisjons sesongen. Produserer nå på 71% av total kapasitet eller ca. 6869 MW.

Olkiluoto 3 er nå i test fase og vil produsere fra 0-1600 MW frem til kommersiell drift starter 10.12.2022.

Prisforventninger

Nordiske kraftpriser på termin har svingt voldsomt i løpet av sommeren. 

YR23 omsettes nå på 170€/MWh noe som er en oppgang på 10€/MWh i august. Dog hadde kontrakten en toppnotering i august på hele 284€.

Q1-23 prises til 365€/MWh en oppgang på 65€. Denne kontrakten har i perioden hatt en topp notering på 550€.

Prisene på kontinentet ligger på ca 600 €/MWh og mest sannsynlig er det dette nivået vi må forvente utover vinteren. Dog tror vi ting vil bedre seg med en normal/snø rik vinter og kraftig forbruks reduksjon. Da vil prisen kunne løsrive seg fra Europa og finne mere normale prisleier dog vil ikke dette skje før tidligst Q2-23.

Vi anbefaler:

Q4-22 KJØP

Q1-23 KJØP

YR 23-24-25 HOLD


Kilde:
Fortum Hedging