Vilkår for verving

For deg som verver

Verving er kun for privatkunder. Rabatten kan ikke utbetales i kontanter, men trekkes fra beløpet på faktura som produseres etter at den vervede er blitt kunde hos NorgesEnergi. Rabatten bortfaller dersom den som verves bytter til en annen strømleverandør før første måned er gjennomført. Rabatten er på 500 kroner.

For deg som blir vervet

Du kan ikke bli vervet mer enn 1 gang, og kan ikke ha en aktiv strømavtale hos NorgesEnergi på det aktuelle anlegget. Tilbudet gjelder privatkunder. Rabatten kan ikke utbetales i kontanter, men trekkes fra beløpet på første faktura. Rabatten bortfaller dersom du bytter til en annen strømleverandør før første måned er gjennomført. Rabatten er på 500 kroner.​