Strømforsikring

59 kr/mnd - 1 mnd gratis

Søk om å få dekket strømregningen din dersom du:

 • Blir sykemeldt
 • Arbeidsledig eller permittert
 • Havner på sykehus eller institusjon

Tilleggstjenesten kan også dekke egenandelen ved strømskader i hus.

Bestill på Min side  Les avtalevilkårene

Om tilleggstjenesten Strømforsikring

Med Strømforsikring kan du få dekket strømregningen din dersom du blir sykmeldt, arbeidsledig/permittert eller havner på sykehus/institusjon. Vi dekker egenandelen dersom du får strømskade i huset ditt. Tilleggstjenesten er helt valgfri og har ingen bindingstid. 

Ønsker du å lese mer om strømforsikring? Se dokumentet IPID for tjenesten. 

Se andre tilleggstjenester

 

 

Slik fungerer Strømforsikring:

 1. Meld skade eller hendelse
  Hva har skjedd? Har du blitt sykemeldt, arbeidsledig eller permittert?
 2. Oppgi informasjon om din sak
  Legg ved informasjon om din sak, for eksempel dokumentasjon av din sykemelding
 3. Send inn!

Vi behandler saken din innen kort tid. Du kan til enhver tid endre og legge til informasjon om din sak. 

Strømforsikring sikrer deg dersom du er uheldig:

 • Sykmelding og sykehusinnleggelse
  Med Strømforsikring får du dekket alle strømutgiftene dine fra NorgesEnergi dersom du blir sykmeldt eller ved sykehusinnleggelse i over 30 dager. Vi dekker minimum kr 3 000 per måned i inntil fire måneder.
 • Arbeidsledighet 
  Med Strømforsikring får du dekket alle strømutgiftene dine fra NorgesEnergi dersom du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert i over 30 dager. Vi dekker minimum kr 3 000 per måned i inntil fire måneder.
 • Strømskade 
  Med Strømforsikring dekker vi egenandelen på din innbo- og løsøreforsikring med inntil kr 5 000, for skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen.
 • Ved dødsfall 
  Med Strømforsikring utbetales kr 5 000 i erstatning til dødsboet, dersom du mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på tidspunktet for dødsfallet.

Strømforsikring sikrer deg dersom du er uheldig:

 • Sykmelding og sykehusinnleggelse
  Med Strømforsikring får du dekket alle strømutgiftene dine fra NorgesEnergi dersom du blir sykmeldt eller ved sykehusinnleggelse i over 30 dager. Vi dekker minimum kr 3 000 per måned i inntil fire måneder.
 • Arbeidsledighet 
  Med Strømforsikring får du dekket alle strømutgiftene dine fra NorgesEnergi dersom du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert i over 30 dager. Vi dekker minimum kr 3 000 per måned i inntil fire måneder.
 • Strømskade 
  Med Strømforsikring dekker vi egenandelen på din innbo- og løsøreforsikring med inntil kr 5 000, for skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen.
 • Ved dødsfall 
  Med Strømforsikring utbetales kr 5 000 i erstatning til dødsboet, dersom du mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på tidspunktet for dødsfallet.
Bestill på Min side