NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Jeg har en klage - hva gjør jeg?

Er det noe du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss via dette skjemaet.

Har du vært i kontakt med oss uten å få løst saken, har du mulighet til å klage til elklagenemnda.no.

Om klagemuligheter

I strømmarkedet har du som forbruker flere aktører det kan klages til:

  • Elklagenemnda; klager som gjelder kontraktsforhold mellom deg som forbruker og oss som strømleverandør. Se elklagenemnda.no.
  • Forbrukerrrådet; klage på feil eller mangler ved leveranse, produkt eller tjeneste. Se forbrukerradet.no.
  • Forbrukertilsynet; klage på villedende markedsføring, uønsket reklame, telefonsalg eller urimelige avtalevilkår. Se Forbrukertilsynet.no.
  • Reguleringsmyndighete for energi (RME); klage om brudd på forskrifter mv. Se nve.no/reguleringsmyndigheten

NorgesEnergi AS er sertifisert i ordningen Trygg Strømhandel. Dersom du mener at vi ikke opptrer i henhold til sertifiseringsordningen, kan du rapportere dette. Se energinorge.no/trygg-stromhandel