Har du fått ny strømmåler?

Da bør du vite hvordan den påvirker strømregningen din!

Den nye strømmåleren, også kalt AMS-måleren, nøyer seg ikke med å gjennomføre måleravlesning én gang i måneden. Den registrerer faktisk strømforbruket ditt hver eneste time og sender denne informasjonen automatisk til nettselskapet ditt. Dette innebærer at nettselskapet nå får mer presis informasjon og ikke lenger trenger å benytte avanserte modeller for å anslå hvordan strømforbruket ditt fordeler seg gjennom døgnet. 

For deg som har en spotprisavtale kan dette være ekstra nyttig å vite fordi det betyr at strømregningen din nå baserer seg på faktiske målinger av strømforbruket ditt helt ned på timesnivå. Dette forutsetter riktignok at nettselskapet ditt videresender målingene til oss, men så lenge det blir gjort, gir den nye strømmåleren deg en strømregning som er presis enn noen gang. 

Slik fungerer den nye utregningsmetoden

Ved å multiplisere det faktiske strømforbruket ditt for en gitt time med strømprisen for den samme timen, finner vi ut hvor mye strømmen koster deg akkurat den timen. Ved å gjenta denne fremgangsmåten for alle timer i en måned, får vi svaret på hvor mye strømmen koster deg en gitt måned. 

Forenklet fremstilling på strømregningen

Siden strømregningen ville blitt uendelig lang om vi skulle tatt med utregningene for hver time, viser strømregningen kun en gjennomsnittlig strømpris for hele fakturaperioden. Har du flere strømanlegg med lik strømavtale, men stusser på hvorfor strømprisen for disse er ulik? Da er det denne forenklede fremstillingen som er årsaken. Siden forbruksmønsteret er ulikt fra strømanlegg til strømanlegg, vil også den gjennomsnittlige strømprisen i løpet av en måned være ulik.

Les også: Halvparten av oss vet ikke hvorfor AMS-målere installeres