Hvorfor varierer prisen på elsertifikater?

Elsertifikater kjøpes og selges i et marked og prisen vil derfor variere med tilbud og etterspørsel. Vi ser at innimellom er det mange store aktører med til dels energikrevende virksomhet som ønsker å kjøpe el-sertifikater. Dette er positivt, men det bidrar til større etterspørsel og tilbudet er begrenset. Dermed vil prisene stige. 

Prisen på elsertifikater avhenger også av hvor mange som investerer i ny kraftproduksjon. Er det få som vil bygge kraftverk, øker elsertifikatprisen til den når et nivå som utløser investeringer. Dersom det overinvesteres i ny kraftproduksjon, øker tilbudet av elsertifikater og prisen synker. 

En annen ting som påvirker prisen på elsertifikater er været. Er det mildt og vått, vil prisene normalt synke. 

Les mer om elsertifikater på NVE sine nettsider