Fullmakt: Hva må jeg gjøre for at andre skal kunne kontakte NorgesEnergi på vegne av meg?

For at andre enn juridisk eier av strømabonnementet skal kunne kontakte oss trenger vi et fullmaktskjema.

Skjemaet må fylles ut manuelt, skrives ut/tas bilde av og sendes til kundeservice@norgesenergi.no. 

Last ned fullmaktskjema for innsyn