Hvordan spare strøm i ferien

Publisert: 09/12/2022


Juleferie betyr kanskje færre personer på jobb, eller redusert produksjon? Her er noen tips til hvordan du kan redusere energibruken i jula. 
 

Husk dette før du tar juleferie

Lys

Slå av alt lys og utstyr som ikke må stå på. Vurder om utebelysning, eventuelt skilt- og vindusbelysning kan slås av. Dess eldre utstyr, dess mer å spare. Har dere investert i LED- eller annen energieffektiv belysning sparer dere allerede mye hver dag.

Unngå å bruke elektriske enheter på standby-modus. Selv om enhetene ikke er i bruk, kan de fortsatt konsumere en betydelig mengde strøm hvis de er satt på standby-modus. Slå av enhetene helt når de ikke er i bruk.

Ventilasjon

Reduser driftstid for ventilasjon tilpasset behovet, eventuelt kan det stenges av flere dager enn ellers? Men husk å tilbakestille til normal drift når ferien er over! Har dere investert i en varmegjenvinner med minst 80% virkningsgrad, energieffektive vifter, behovsstyrt ventilasjon eller har kontroll med driften via et sentralt driftskontrollanlegg - sparer dere allerede mye hver dag.

Har bygget flere soner for ventilasjon/ oppvarming (f.eks. ved hotelldrift), vurder om bruken (driften) av bygget kan begrenses til enkelte soner i perioder.

Varmekabler

Har dere utvendige varmekabler som står tilkoblet, vil det være lønnsomt å investere i et styresystem. Det er som regel ikke behov for varmekabler når det er veldig kaldt, eller hvis det ikke har snødd. Manuell styring av varmekabler betyr oftest at anlegget får mange ekstra driftstimer, og at det i noen tilfeller ikke er påslått når behovet kommer litt brått på.

Romtemperatur  

Reduser romtemperatur i lokaler som ikke er i bruk, men ta hensyn til at det tar litt tid å få opp temperaturen til normalnivå etter ferien, det vil si for de fleste rom kan temperatur senkes med 2-5°C, mens bygg som står helt tomme kan tillates ytterligere reduksjon så lenge man passer på at det ikke er risiko for at vannet fryser eller man tar livet av plantene. Har dere investert i et styringssystem med temperatursensorer i lokalene sparer dere allerede noe hver dag, samtidig som brukerne får et mer stabilt godt inneklima. 

 

Generelle sparetips 

Har dere etablert et energioppfølgingssystem med ukentlig registrering, vil dere kunne dokumentere hvor mye dere sparer på disse tiltakene.

Sjekk også om vannkraner drypper eller toaletter renner, dette er dyrt i lengden.

NorgesEnergi Bedrift-kunder kan enkelt få oversikt over strømforbruk og ta smarte energibeviste valg med Energivakten. Les mer om Energivakten her.

Hjelp til strømsparing

Er bedriften din NorgesEnergi-kunde? Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan din bedrift kan spare strøm.

Book et møte med våre bedriftrådgivere her