Strømpriser

Dette avgjør strømprisen

Om bedriften velger NorgesEnergi som strømleverandør, har dere gjort et godt valg. Vi er landets ledende lavprisaktør på strøm - og leverer billig strøm til små og store bedrifter over hele landet. 

Vi kjøper strømmen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og jobber for å kjøpe den billigst mulig slik at strømfakturaen deres blir så lav som mulig. Prisen på strømbørsten påvirkes av flere forhold, som du kan lese mer om her. 

De viktigste faktorene som påvirker strømprisen er fyllingsgrad i vannmagasiner, vær og temperatur, samt produksjonskostnad på kull- og gasskraft. Hver måned finner du oppdatert markedskommentar som forteller noe om prisutviklingen kommende måned. Du kan også lese dette intervjuet med våre strømforvaltere, som forklarer hvordan de jobber for at din bedrift skal få de beste strømprisene. 

 

Prisen på strømmen bestemmes av forholdet mellom hvor mye strøm vi trenger og hvor mye vi har tilgjengelig.

Markedet fungerer slik at den billigste kraften produseres først, normalt vannkraft som produseres i Norge. Når forbruket øker og vi har behov for mer kraft enn det vi klarer å produsere selv, kjøpes dyrere energi inn fra utlandet (f.eks kullkraft, atomkraft og vindkraft), og strømsprisen stiger.

På kort sikt påvirkes strømprisen av forbruket vårt, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. På lang sikt påvirkes strømprisen av forbruksutvikling, produksjonsevne og transportkapasitet mellom de ulike prisområdene i Norge, og mellom Norge og utlandet.

Strømprisen du som kunde betaler er leverandørens innkjøpspris (spotpris) pluss fortjeneste til kraftleverandøren og merverdiavgift til staten. I tillegg må du betale nettleie til din netteier.

Fra 01.01.2012 vedtok Stortinget at Norge skal inngå i en felles elsertifikatordning med Sverige, blant annet som et ledd i oppfølgingen av EUs fornybardirektiv. Kostnaden på elsertifikater inngår i den løpende prisen kundene betaler. For 2012 anslår NVE at kostnaden for en husholdning/bedrift med et årsforbruk på 20 000 kWh vil være omlag 150 kr ink. mva.

Mer informasjon om hvordan ordningen med elsertifikater fungerer finner du på NVE sine sider.

Spotpris og Variabel pris er de mest vanlige måtene å bestemme strømprisen på i Norge.

Spotpris (innkjøpspris)

Spotpris, også kalt strøm til innkjøpspris, er den prisen NorgesEnergi kjøper strømmen for på strømbørsen Nord Pool. Spotprisen endres fra time til time og får med seg alle prissvingningene. I tillegg til spotprisen betales et fast månedspåslag og lovpålagte utgifter til el-sertifikater.

Variabel pris

Variable avtaler prises ut fra utviklingen i markedet og konkurransen mellom leverandørene. Prisendringer varsles i forkant, og kan dermed gi kunden noe mer forutsigbarhet. Inkludert i prisen er lovpålagte el-sertifikatkostnader.

Dersom du er i tvil om du har den beste strømavtalen, kan du kontakte vårt kundesenter. Da tar vi en gjennomgang av avtalen din for å finne den beste strømavtalen tilpasset din bedrift.