Til Norgesenergi.no

Vilkårshistorikk Variabelpris

01.11.2022 (gjeldende)

  1. Produktet som leveres er standard variabel kraftpris
  2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.
  3. Varsel om prisendring vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 30 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde. Direkte varsling ved e-post eller SMS er gratis. I tillegg til kraftprisen tilkommer et månedlig fastbeløp. Størrelsen på fastbeløpet følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
  4. Dersom bindingstid er avtalt ved bestilling, og kunden ikke gjennomfører et faktisk leverandørskifte med strømleveranse fra NorgesEnergi i minimum den avtalte bindingstidperioden, forbeholder NorgesEnergi seg retten til å fakturere en kost tilsvarende den økonomiske fordelen kunden har fått. Ellers vises det til Standard kraftleveringsavtale § 5-2.
  5. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et fakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.