Til Norgesenergi.no

Vilkårshistorikk Spotpris

01.11.2022 (gjeldende)

  1. Produktet som leveres er spotpris.

  2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.

  3. Kraftprisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen kommer et månedlig fastbeløp. Størrelsen på fastbeløpet følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.

  4. Avtalen har tolv måneders prisgaranti. NorgesEnergi forplikter seg med dette til å ikke endre det månedlige fastbeløpet i prisgarantiperioden.

  5. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et papirfakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.

01.06.2021 - 31.10.2022

  1. Produktet som leveres er spotpris.

  2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.

  3. Kraftprisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen kommer en månedlig abonnementspris. Størrelsen på abonnementsprisen følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.

  4. Avtalen har tolv måneders prisgaranti. NorgesEnergi forplikter seg med dette til å ikke endre den månedlige abonnementsprisen i prisgarantiperioden.

  5. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et papirfakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.