Til Norgesenergi.no

Vilkårshistorikk Spotpris

01.06.2021 (gjeldende)

  1. Produktet som leveres er spotpris.
  2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.
  3. Kraftprisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen kommer en månedlig abonnementspris. Størrelsen på abonnementsprisen følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
  4. Avtalen har tolv måneders prisgaranti. NorgesEnergi forplikter seg med dette til å ikke endre den månedlige abonnementsprisen i prisgarantiperioden.
  5. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et papirfakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.