Til Norgesenergi.no

Vilkårshistorikk Sesongpris

01.11.2022 (gjeldende)

 1. Produktet som leveres er standard variabel kraftpris fra september til og med april, spotpris fra mai til og med august.
 2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.
 3. I spotprisperiode: Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen tilkommer et månedlig fastbeløp. Størrelsen på fastbeløpet følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
  I variabelprisperiode: Varsel om prisendring vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde. Direkte varsling ved e-post eller SMS er gratis. I tillegg til kraftprisen tilkommer et månedlig fastbeløp. Størrelsen på fastbeløpet følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
 4. Dersom bindingstid er avtalt ved bestilling, og kunden ikke gjennomfører et faktisk leverandørskifte med strømleveranse fra NorgesEnergi i minimum den avtalte perioden, forbeholder NorgesEnergi seg retten til å fakturere en kost tilsvarende den økonomiske fordelen kunden har fått. Ellers vises det til Standard kraftleveringsavtale § 5-2.
 5. Dersom Fornøydhetsgaranti er avtalt ved bestilling gir garantien kunden rett til å få refundert avtalt abonnementspris som er fakturert i perioden for strømleveransen. Nettleie samt betalingen for selve kraften som er levert, inngår ikke i garantien og refusjonsgrunnlaget. Garantien gjelder i seks måneder. Kunden plikter ved benyttelse av Fornøydhetsgarantien å kontakte NorgesEnergi i denne perioden.
 6. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et fakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.

01.06.2021 - 31.10.2022

 1. Produktet som leveres er standard variabel kraftpris fra september til og med april, spotpris fra mai til og med august.
 2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.
 3. I spotprisperiode: Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen tilkommer en månedlig abonnementspris. Størrelsen på abonnementsprisen følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse. I variabelprisperiode: Varsel om prisendring vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde. Direkte varsling ved e-post eller SMS er gratis. I tillegg til kraftprisen tilkommer en månedlig abonnementspris. Størrelsen på abonnementsprisen følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
 4. Dersom bindingstid er avtalt ved bestilling, og kunden ikke gjennomfører et faktisk leverandørskifte med strømleveranse fra NorgesEnergi i minimum den avtalte perioden, forbeholder NorgesEnergi seg retten til å fakturere en kost tilsvarende den økonomiske fordelen kunden har fått. Ellers vises det til Standard kraftleveringsavtale § 5-2.
 5. Dersom Fornøydhetsgaranti er avtalt ved bestilling gir garantien kunden rett til å få refundert avtalt abonnementspris som er fakturert i perioden for strømleveransen. Nettleie samt betalingen for selve kraften som er levert, inngår ikke i garantien og refusjonsgrunnlaget. Garantien gjelder i seks måneder. Kunden plikter ved benyttelse av Fornøydhetsgarantien å kontakte NorgesEnergi i denne perioden.
 6. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et fakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.