NorgesEnergi har nå blitt Fortum. 13. mai forente vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Vi vil det skal være enkelt å være strømkunde og at strømsparing lønner seg  

10. april 2018

Anslag fra NVE viser at nettselskapene må investeres så mye som 140 milliarder kroner i strømnettet de neste 7 årene for å sikre solide og tilstrekkelige strømleveranser til kundene. Disse investeringskostnadene vil nettselskapene hente inn igjen fra kundene. Det er derfor i alles interesse å se på tiltak som kan gjøre investeringsbehovet så lite som mulig og dermed hindre store økninger i nettleien. 

Komplisert og usolidarisk 
NVE mener hovedutfordringen er at vi bruker for mye strøm på bestemte dager og på bestemte tider av døgnet. Løsningen de foreslår er å innføre en abonnementsordning der strømkundene selv må anslå hva maksimalt strømforbruk vil være og velge nettabonnement ut fra det. Kundene som har et forbruk som er høyere enn det de abonnerer på, må betale dyrt for overforbruk. På denne måten vil NVE få kundene til å redusere sine forbrukstopper slik at investeringsbehovet til nettselskapene reduseres.  

Etter vår oppfatning er forslaget fra NVE dårlig for nettkundene. Forslaget er komplisert, og det vil være vanskelig for kundene å velge riktig nettabonnement. Vi vil at skal være oversiktlig og enkelt å være strømkunde. Forslaget straffer kunder som bruker mye strøm i en enkelt time fremfor å belønne de som bruker lite. Vi mener at kundene ikke skal straffes fordi de lager middag, vasker klær eller lader elbilen sin samtidig med mange andre. Det skal lønne seg å spare strøm, men nettselskapene bør ikke straffe kundene for å leve vanlige liv.   

Forslaget slik det foreligger er også lite solidarisk. Siden det er kunder som av tekniske, familiemessige eller andre praktiske årsaker har vanskelig for å endre forbruksmønsteret, rammer forslaget nettkundene ulikt. Husholdninger med stram økonomi kan bli tvunget til å bruke mindre strøm når det er kaldt ute, noe som kan svekke livskvaliteten. Vi vil at nettselskapene skal ha en utforming av nettleien som ivaretar alle husholdningene på en rettferdig måte.    

Ingen klar klimaeffekt 
Forslaget fra NVE vil heller ikke bidra til det grønne skiftet. Dersom dette innføres, vil det kunne ramme elbileiere eller husholdninger som erstatter olje med elektrisitet til oppvarming. Vi mener elektrisitet fra rene, fornybare energikilder er en viktig del løsningen på klimautfordringene og mener nettselskapene ikke må straffe kunder som gjør gode klimavalg. 

NorgesEnergi har levert billig strøm siden 1999, og vi vil at strømsparing skal lønne seg. Samtidig vil vi at det skal være enkelt å være strømkunde. Vårt ønske er at NVE går tilbake til tegnebrettet, og skisserer løsninger for nettselskapene som i større grad belønner forbrukere som reduserer strømforbruket sitt og bruker strøm på tider av døgnet der belastningen er lav. Når det lønner seg for lommebok og miljø, er det store sjanser for at endringer skjer uten pisking og trusler om straffetariff ved overforbruk.