NorgesEnergi har blitt til Fortum. Logg inn på Min side eller Bestill strømavtale hos Fortum.

Dyrt å glemme strømmen

23. august 2018

Det er mange ting man skal huske på når man flytter, og det er lett å glemme at strømmen også må med på flyttelasset. Det finnes ikke eksakte tall på hvor mange husstander som flyttet i og mellom kommuner i fjor, men tall fra SSB viser at nær 700 000 personer var på flyttefot i 2017.  

— Dersom du glemmer å inngå avtale med strømselskapet når du flytter vil du definitivt merke det på de neste fakturaene. Prisene nettselskapene tar er langt over det strømselskapene opererer med uansett hvilken avtale du måtte velge, sier kommunikasjonssjef i NorgesEnergi Geir Arne Gundersen. 
  

Tusenvis betaler mer enn de må 
Plikten til å levere det som gjerne kalles for ventestrøm reguleres gjennom Energiloven. 
Departementet fastsetter prisene som netteier kan ta for strømmen i de første 6 ukene etter at du har flyttet. Det er imidlertid helt opp til netteier å prise leveringspliktig strøm etter denne perioden.  

Tall fra NVE viser at om lag 60 000 husstander fikk strømmen sin levert av nettselskapet i 2017. Av disse har 50 prosent strøm fra nettselskapet også seks måneder etter flytting.  

  
Tar seg godt betalt 
Det er ikke mulig for forbrukere å velge nettselskap. Som strømkunde er du pliktig til å betale nettleie til det nettselskapet som holder til i din region. Men det kan fort bli veldig kostbart å glemme å bestille ny avtale hos et strømselskap.  

— Enkelte nettselskaper har et ganske grovt påslag for kunder som har leveringspliktig strøm utover seks uker. Påslaget du må betale på strøm levert av nettselskapet er gjerne 13 ganger så høyt sammenlignet med strøm levert fra et strømselskap. Litt avhengig av hvor stort forbruket ditt er vil det koste deg hundrevis av kroner, sier Gundersen. 

Heldigvis er det enkelt å velge strømleverandør, og tall fra NVE viser at det ble foretatt nær 500 000 bytte av strømleverandør i 2017. Det er gratis og lett å finne leverandøren som passer best for ditt forbruk og dine behov.    

Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi har likevel en oppfordring.  

 —   Vi får ofte høre historier om kunder som blir lokket inn på kampanjepriser som kort tid etter endrer betingelser, og der strømleverandøren også har krevd betaling på forskudd. Velg en strømleverandør som har bevist at de er billig over tid. Strømleverandøren du bør velge er ikke nødvendigvis den som ligger på topp hos portaler som strømpris.no. 

FAKTA 

KILDE 
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_10.pdf 

https://www.nve.no/stromkunde/leveringsplikt/ 
 
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/rapporter-og-analyser/leverandorskifteundersokelsen/ 

Beregningen tar utgangspunkt i NTEs leveringsplikt strøm på 0,25øre/kWh sammenlignet med gjennomsnittlig påslag på 1.9 øre/kWh oppgitt av NVE.